Djamilla van der Heijden

Opdrachten die ik uitvoer richten zich voornamelijk op management- en directiefuncties en aanpalende functies zoals concerncontrollers, programmamanagers en strategisch adviseurs. Tevens werf ik leden voor Raden van Toezicht. Door mijn opdrachtgevers, kandidaten en sparringpartners word ik ervaren als een prettig en volwaardig gesprekspartner. Het vlot kunnen doorgronden/analyseren van uw organisatie en het stellen van de vraag achter de vraag, zijn veel gehoorde kenmerken. Evenals mijn inlevingsvermogen en het spreken van dé taal. Samen met u kom ik snel tot de kern.   

Op basis van actuele kennis van de markt, een goede analyse en oog voor het proces, weet ik uw vraag succesvol in te vullen. Daarbij ben ik gedreven, consciëntieus en werk ik graag met een enige humor. En heb een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en menselijke verhoudingen. Mensen hebben mijn oprechte interesse, dit koppelen aan de opgave van een organisatie, maken dat ik dit onlosmakelijk aan elkaar verbind bij het werven & selecteren van de juiste kandidaat.

Een aantal voorkomende typeringen over mijzelf zijn betrokken, betrouwbaar, professioneel en toegankelijk met ruime aandacht voor opdrachtgever én kandidaat. De combinatie van ruime ervaring, het verbinden van opdrachtgever én kandidaat, biedt anderen vertrouwen in een gedegen proces en leiden naar een tevreden resultaat.

Segmenten

Naast ruime ervaring met de overheid, zijn bibliotheken, sportbedrijven en diverse maatschappelijke dienstverleningsorganisaties bekend terrein voor mij.  

Met name laatst genoemde zijn organisaties die zich kenmerken door de transformatie van een subsidie-georiënteerde organisatie naar een zelfvoorzienende organisatie waar ‘het ophouden van de eigen broek’ steeds meer orde van de dag is. Dit realiseren vraagt een bijzondere combinatie van competenties en eigenschappen; (maatschappelijk) ondernemen binnen een samenleving die hard verandert, versus acteren binnen een politiek-bestuurlijke context.

 

REFERENTIES

Werving directeur voor de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (KVLO) in Zeist
In onze zoektocht naar een nieuwe directeur hebben we als KVLO, Djamilla als zeer vakkundig, betrokken en prettig ervaren.
Elke stap in de procedure heeft ze haar meerwaarde laten zien, van profiel tot het proces van finale afweging. Dit combineert ze met de nodige rust en humor. Kortom wij zijn erg tevreden en hebben haar professionaliteit als een verrijking in het werving en selectietraject ervaren.
Anton Binnenmars, voorzitter Hoofdbestuur KVLO - november 2023

Werving lid College van Bestuur voor OZEO - Speciaal in onderwijs Zeeland
Na gesprekken met meerdere bureau ’s kozen wij VDH selectie voor de werving van een nieuwe bestuurder van OZEO.
OZEO verzorgt met 17 scholen het speciaal (wij zeggen specialistisch) onderwijs in Zeeland. OZEO ontstond in 2021 na een fusie tussen Respont en De Korre.
De nieuwe bestuurder vormt samen met de zittende bestuurder de raad van bestuur. De vacature ontstond door pensionering van een zeer ervaren en geziene bestuurder.
Wij zijn erg tevreden over de werkwijze van VDH. Uiterst accuraat en correct. Met uitstekende communicatie gedurende het hele traject. Dankzij Djamilla van der Heijden hebben wij een lot uit de loterij kunnen vinden voor deze vacature. Djamilla bereidt het proces erg goed voor, en bewaakt op onopvallende wijze de procedure, geeft tegelijkertijd heel veel ruimte en geeft op het juiste moment een zetje dat tot de goede keuzes leidt. En ze regelt ook de nazorg. Wij zijn erg tevreden over haar begeleiding.
Raad van toezicht OZEO - juli 2023

Werving directeur-bestuurder voor de bibliotheek in Hoorn
Djamilla heeft voor de bibliotheek in Hoorn de werving en selectie verzorgd voor de directeur. Haar ervaring in het publieke domein en de bibliotheek was duidelijk merkbaar. Ze heeft goed gevoel voor sfeer en cultuur en weet dan precies wat je als opdrachtgever nodig hebt. Djamilla is iemand waar je je snel bij thuis voelt. Haar persoonlijke benadering en betrokkenheid bij het werving en selectieproces maken de samenwerking heel plezierig. Ze stuurt op een goed proces, zowel naar opdrachtgever als naar kandidaat. Ze gaat voor de beste "match"en doet hier geen concessies in. 
Annabel Grooteman, lid Raad van Toezicht - maart 2023

Werving voorzitter & vier leden Raad van Toezicht voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
“Voor een deskundige en betrokken manier werven van leden voor onze nieuwe Raad van Toezicht van twee samenwerkingsverbanden in het onderwijs, bleken we bij Djamilla aan het juiste adres. Haar aanpak kenmerkt zich door het onderhouden van goed en frequent contact met ons als opdrachtgevers, en ook met potentiële kandidaten. Haar eigen netwerk gebruikt zij op professionele wijze. Tevens maakt zij op een prettige manier haar eigen mening kenbaar. Daarnaast prima procesbewaking en flexibiliteit waar dat nodig was!” 
Namens de selectiecommissie; Ellen de Neef - bestuurder Elevantio, Frank van Esch- bestuurder Ozeo, Piet de Witte - bestuurder Stichting Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - september 2021