Djamilla van der Heijden

Opdrachten die ik uitvoer richten zich voornamelijk op management- en directiefuncties en aanpalende functies zoals concerncontrollers, programmamanagers en strategisch adviseurs. Tevens werf ik leden voor Raden van Toezicht. Door mijn opdrachtgevers, kandidaten en sparringpartners word ik ervaren als een prettig en volwaardig gesprekspartner. Het vlot kunnen doorgronden/analyseren van uw organisatie en het stellen van de vraag achter de vraag, zijn veel gehoorde kenmerken. Evenals mijn inlevingsvermogen en het spreken van dé taal. Samen met u kom ik snel tot de kern.   

Op basis van actuele kennis van de markt, een goede analyse en oog voor het proces, weet ik uw vraag succesvol in te vullen. Daarbij ben ik gedreven, consciëntieus en werk ik graag met een enige humor. En heb een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en menselijke verhoudingen. Mensen hebben mijn oprechte interesse, dit koppelen aan de opgave van een organisatie, maken dat ik dit onlosmakelijk aan elkaar verbind bij het werven & selecteren van de juiste kandidaat.

Een aantal voorkomende typeringen over mijzelf zijn betrokken, betrouwbaar, professioneel en toegankelijk met ruime aandacht voor opdrachtgever én kandidaat. De combinatie van ruime ervaring, het verbinden van opdrachtgever én kandidaat, biedt anderen vertrouwen in een gedegen proces en leiden naar een tevreden resultaat.

Segmenten

Naast ruime ervaring met de overheid, zijn bibliotheken, sportbedrijven en diverse maatschappelijke dienstverleningsorganisaties bekend terrein voor mij.  

Met name laatst genoemde zijn organisaties die zich kenmerken door de transformatie van een subsidie-georiënteerde organisatie naar een zelfvoorzienende organisatie waar ‘het ophouden van de eigen broek’ steeds meer orde van de dag is. Dit realiseren vraagt een bijzondere combinatie van competenties en eigenschappen; (maatschappelijk) ondernemen binnen een samenleving die hard verandert, versus acteren binnen een politiek-bestuurlijke context.

 

Referenties:

Werving voorzitter & vier leden Raad van Toezicht voor Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
“Voor een deskundige en betrokken manier werven van leden voor onze nieuwe Raad van Toezicht van twee samenwerkingsverbanden in het onderwijs, bleken we bij Djamilla aan het juiste adres. Haar aanpak kenmerkt zich door het onderhouden van goed en frequent contact met ons als opdrachtgevers, en ook met potentiële kandidaten. Haar eigen netwerk gebruikt zij op professionele wijze. Tevens maakt zij op een prettige manier haar eigen mening kenbaar. Daarnaast prima procesbewaking en flexibiliteit waar dat nodig was!” 
Namens de selectiecommissie; Ellen de Neef - bestuurder Elevantio, Frank van Esch- bestuurder Ozeo, Piet de Witte - bestuurder Stichting Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen - september 2021

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft als gevolg van een organisatie ontwikkeltraject vele werving- en selectiegesprekken gevoerd voor zowel de topstructuur als een groot aantal sleutelfuncties (leidinggevenden) in onze organisatie
“Als opdrachtgever heb ik mij door Djamilla vanaf het eerste moment professioneel ondersteund gevoeld en heb geen moment getwijfeld aan haar deskundigheid. Voor ons is zij van grote toegevoegde waarde geweest aan de start van een omvangrijk organisatie ontwikkeltraject!” 
Jolanda Trijselaar Algemeen Directeur/Regionaal Commandant - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant - april 2021

Werving gemeentesecretaris gemeente Zundert
"Djamilla van der Heijden heeft de werving & selectie van de gemeentesecretaris / algemeen directeur voor de gemeente Zundert begeleid.
De aanpak van Djamilla hebben wij van begin tot het eind als zeer deskundig, professioneel en plezierig ervaren. Met veel oog voor de context van de functie bracht zij in kaart welke talenten en drijfveren echt bij Zundert passen. Wij zijn volledig ontzorgd gedurende de procedure en zijn zeer tevreden met het eindresultaat."
Catharine Verberne, directeur gemeente Zundert – maart 2020