Djamilla van der Heijden

Opdrachten die ik uitvoer richten zich voornamelijk op management- en directiefuncties. Tevens kunt u mij benaderen voor het werven van aanpalende functies zoals toezichthouders, concerncontrollers, programmamanagers, strategisch adviseurs, enzovoort. Door mijn opdrachtgevers, kandidaten en sparringpartners word ik ervaren als een volwaardig gesprekspartner op niveau. Het vlot kunnen doorgronden/analyseren van uw organisatie en het stellen van de vraag achter de vraag, zijn veel gehoorde kenmerken. Evenals mijn inlevingsvermogen en het spreken van dé taal. Samen met u kom ik snel tot de kern.   

Op basis van actuele kennis van de markt, een goede analyse en oog voor het proces, weet ik uw vraag succesvol in te vullen. Daarbij ben ik gedreven, consciëntieus en werk ik graag met een enige humor. En heb een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en menselijke verhoudingen. Mensen hebben mijn oprechte interesse, dit koppelen aan de opgave van een organisatie, maken dat ik dit onlosmakelijk aan elkaar verbind bij het werven & selecteren van de juiste kandidaat.

Een aantal voorkomende typeringen over mijzelf zijn betrokken, betrouwbaar, professioneel en toegankelijk met ruime aandacht voor opdrachtgever én kandidaat. De combinatie van ruime ervaring, het verbinden van opdrachtgever én kandidaat, biedt anderen vertrouwen in een gedegen proces en leiden naar een tevreden resultaat.

Segmenten

Naast ruime ervaring met de overheid, zijn bibliotheken, sportbedrijven en diverse maatschappelijke dienstverleningsorganisaties bekend terrein voor mij.  

Met name laatst genoemde zijn organisaties die zich kenmerken door de transformatie van een subsidie-georiënteerde organisatie naar een zelfvoorzienende organisatie waar ‘het ophouden van de eigen broek’ steeds meer orde van de dag is. Dit realiseren vraagt een bijzondere combinatie van competenties en eigenschappen; (maatschappelijk) ondernemen binnen een samenleving die hard verandert, versus acteren binnen een politiek-bestuurlijke context.

 

Referenties:

“Onder stevige tijdsdruk is het Djamilla van der Heijden gelukt om in een paar weken tijd prima kandidaten te vinden, zonder daarbij een zorgvuldige procedure uit het oog te verliezen. Het werken met haar vond ik buitengewoon plezierig: betrokken, professioneel, deskundig, zorgvuldig. Ze is duidelijk en daardoor een prettige adviseur en sparringpartner, en bovenal ervaar ik haar als een fijn mens. Van de organisatie ontvangen wij complimenten voor de manier van werken van Djamilla, deze geef ik vanzelfsprekend graag aan haar door!” 
Gerda Niemeijer, Voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheek Rivierenland  

“Als adviseur heb ik Djamilla ervaren als iemand die in het hele proces haar meerwaarde bewijst. Zij staat continu in verbinding tussen de opdrachtgever en de kandidaten. Ze weet in veranderende situaties snel de verschillende belangen en posities in beeld te brengen. Voor mij als opdrachtgever is ze een belangrijke gesprekspartner, klankbord en adviseur om sleutelposities goed ingevuld te krijgen. Daarbij houdt zij rekening met de teamsamenstelling en organisatieopdracht. Succesvol heeft zij de sleutelfuncties binnen onze organisatie ingevuld, wat nu samen een sterk MT vormt.”