Directeur Onderwijsondersteunende Dienst - 36 uur - Tiel

HET LINGECOLLEGE

Het Lingecollege is een openbare scholengemeenschap gevestigd en geworteld in Tiel. Al generaties lang is het dé middelbare school voor iedereen uit Tiel en omgeving. Er zijn vier locaties: het praktijkonderwijs, het beroepscollege, de mavo en het lyceum. Het Lingecollege wordt bestuurd door een eenhoofdige bestuur met daaronder twee locatiedirecteuren. Met circa 2400 leerlingen, 275 medewerkers en een budget van € 19 miljoen werkt het Lingecollege actief aan een goede verbinding met de samenleving en het verhogen van het leerlingenaantal. Dit vraagt een heldere en actuele onderwijsvisie en het professioneel neerzetten van de school in de regio.

Voor het Lingecollege gaat onderwijs verder dan alleen kennis overbrengen. Het gaat ook over persoonlijke groei. Het is dan ook de missie om jongeren te begeleiden om op zelfverzekerde en eigen wijze betekenis te kunnen geven aan hun toekomstige rol in de maatschappij. Een maatschappij die in razend tempo veranderd en waarvan minder dan ooit duidelijk is hoe die er op termijn uit gaat zien. 

BESTURINGSMODEL

Het Lingecollege werkt op basis van een Raad van Toezicht-model. De bestuurder is op grond van de Statuten, de Code Goed Onderwijsbestuur VO en het Handboek Governance, belast met het besturen van de stichting en vanuit die hoedanigheid eindverantwoordelijk voor directie/management en de inhoudelijke en financiële prestaties van de school.

ORGANISATIE

Het Lingecollege biedt aan ca. 2400 leerlingen onderwijs, verspreid over vier locaties met ieder een specifieke onderwijsvorm; praktijkonderwijs - vmbo -mavo - vwo, havo en ISK

De huidige organisatie bestaat uit ca. 275 medewerkers en wordt aangestuurd door een bestuurder, twee locatiedirecteuren en een manager staf. De locatiedirecteuren zijn samen met elf afdelingsleiders verantwoordelijk voor de uitvoering en ontwikkeling van het onderwijsbeleid op de locatie en de dagelijkse gang van zaken. De manager staf stuurt een deel van de stafafdeling aan. Delen van de stafafdeling worden nu nog aangestuurd worden door de locatiedirecteuren. Dit gaat veranderen. De directeur onderwijs ondersteunende dienst is in de toekomst verantwoordelijk voor de gehele stafafdeling.

OPGAVE

Het Lingecollege wil in goed contact met de samenleving staan en actief de verbinding leggen. Ontwikkelingen in de (directe) samenleving zoals de toename van het grote verschil in sociaal economische klassen en een dalend leerlingenaantal, vragen een heldere missie/visie en koers op onderwijs en het professioneel neerzetten van het Lingecollege in de regio. Een stevige positionering en profilering van de school bij zowel leerlingen, ouders als alle andere relevante (externe) stakeholders is noodzakelijk om toekomstbestendig te zijn en te blijven.

Dit realiseren betekent de komende jaren een stevige doorontwikkeling op onderwijskwaliteit en op een bedrijfsvoering ondersteunend aan het onderwijs, een daarbij aansluitende sturingswijze/managementfilosofie en de slag in cultuur, houding en gedrag waarbij eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap gemeengoed is.

De stafafdeling wordt geherstructureerd. Enkele afdelingen die nu nog onder de locatiedirectie vallen worden straks aangestuurd door een (nieuwe) directeur.

ONDERWIJS ONDERSTEUNENDE DIENST
Bij de onderwijs ondersteunende dienst werken ongeveer twintig medewerkers. De dienst bestaat uit de disciplines: facilitair, ICT, HR, financiën, communicatie en administratie, Kwaliteitszorg wordt op termijn toegevoegd.

De onderwijs ondersteunende dienst creëert voorwaarden voor het primair proces en biedt op dermate wijze ondersteuning aan de organisatie dat de ambities voor en ontwikkelingen binnen het vakgebied, op korte en lange termijn, gerealiseerd kunnen worden. Hiertoe geeft zij op integrale wijze advies aan de bestuurder en het MT en weet dit met actuele management c.q. sturingsinformatie te onderbouwen. De afdeling zoekt actief de verbinding met de organisatie, werkt klant- en dienstverleningsgericht en denkt mee en zoekt naar oplossingen daar waar mogelijk. Weet middelen effectief en efficiënt in te zetten en heeft een geïntegreerde kijk op governance, risk & compliance. Uiteindelijk gaat het om het doelmatig inzetten van schaarse middelen zodat het primaire proces optimaal kan draaien.

De nieuwe directeur is lid van het MT. Het MT bestaat verder uit de bestuurder en de locatiedirectie. De onderwijs ondersteunende dienst is daarmee een wezenlijk onderdeel van de koers en doelen.

TAKEN EN OPDRACHT
Vanuit de rol van directeur ben je primair verantwoordelijk voor de aansturing van de ondersteunende dienst en de te realiseren professionaliseringsslag naar een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Het onderwijs wordt op uitstekende wijze ondersteund. Je realiseert (mede) bijbehorende doorontwikkeling van de organisatie, zowel inhoudelijk, als in structuur en cultuur. Je zorg ervoor dat het Lingecollege in de volle breedte in control is.

Dit betekent inhoudelijk een vernieuwingsslag van de bedrijfsvoering. Meer denken in Plan, Do, Check, Act (PDCA), het ontwerpen en inrichten daarvan. Samen met je medewerkers zorg je voor de implementatie daarvan. Je stuurt de processen van de organisatie aan en bent daarmee de ruggegraat van het onderwijs. Je legt verantwoording af aan de bestuurder.

Als leidinggevende coach, ondersteun en faciliteer je medewerkers binnen de afdeling. Je inspireert op inhoud en stimuleert het nemen van eigen verantwoordelijk en het tonen van eigenaarschap. Daarnaast ben je koersvast en weet je met natuurlijke souplesse diverse organisatieonderdelen aan elkaar te verbinden. Als lid van het MT ben je dé strategisch gesprekspartner en adviseur op het gebied van onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering.

GEWENSTE RESULATEN

De professionaliseringsslag van de onderwijs ondersteunende dienst komt onder jouw leiding tot de volgende resultaten:

 • de medewerkers van de afdeling worden gefaciliteerd, gecoacht en ondersteund in het werk zodat zij op professionele wijze betrokken zijn bij relevante keuzes om de koers van de organisatie te realiseren;
 • het MT heeft inzicht in de (bedrijfsmatige) resultaten van de organisatie zodat gezamenlijk de juiste keuzes gemaakt kunnen worden middels een goedlopende PDCA cyclus en dito informatievoorziening;
 • er zijn soft control instrumenten ontwikkeld. Ze worden gebruikt als versterking op het nemen van eigenaarschap en beheersing daarvan;
 • je zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering aansluit bij de strategische koers van de organisatie en de ontwikkelingen op het vakgebied met betrekking tot bedrijfsvoering en control, inclusief strategisch en extern risico- en opportunity management.

 

FUNCTIE-EISEN

 • Om de gewenste resultaten te bereiken voldoe je aan de volgende eisen:
 • Je hebt ervaring met coachend leiderschap;
 • Je hebt aantoonbaar succes in het begeleiden van veranderingstrajecten;
 • Je bent een ervaren MT lid die beeldvorming/oordeelsvorming/besluitvorming kan vertalen in consequenties zodat de organisatie wordt gefaciliteerd in het sturingsproces;
 • Je hebt kennis van en ervaring met de planning & control discipline;
 • Je hebt bij voorkeur een financiële achtergrond;
 • Je bent gewend om te werken in de PDCA cyclus.

 

(PERSOONS)KENMERKEN
Je bent veranderingsbereid en kan medewerkers meenemen in de verandering. Wij zoeken een stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die het gesprek aangaat. Een energieke persoonlijkheid. Iemand die betrouwbaar, inspirerend en verbindend is. Met oprechte interesse in mensen, die gaat voor het organisatiebelang. Je bent in staat om gestructureerd en planmatig te werken. Als mens ben je toegankelijk, open en toon je empathie. Je bent vooral gericht op samen.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris is gebaseerd op schaal 14 CAO Onderwijs VO en bedraagt max. € 90.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 40-urige werkweek. Er wordt een dienstverband aangedaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De procedure ziet er als volgt uit:

• week 16 schriftelijke voordracht potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever
• week 17 eerste gespreksronde bij de opdrachtgever
• week 18 tweede gespreksronde bij de opdrachtgever 

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37.