Lid College van Bestuur - 36 uur - Druten

SUCCESVOLLE AFGERONDE ONDERSTEUNING INTERN SELECTIETRAJECT LID COLLEGE VAN BESTUUR

 

PROFIELSCHETS LID COLLEGE VAN BESTUUR STICHTING GROEISAAM PRIMAIR ONDERWIJS

OVER GROEISAAM
Stichting Groeisaam Primair Onderwijs is de naam van de per januari 2020 gefuseerde onderwijsstichtingen SPOM Onderwijs en Oeverwal. Groeisaam verzorgt onderwijs voor ruim 4.500 leerlingen op 23 scholen in de gemeenten West Maas en Waal, Druten en Beuningen. Groeisaam-scholen zijn katholiek of openbaar.

In Beuningen en Druten is er een SBO-school. De bij Groeisaam aangesloten basisscholen hebben ieder hun eigen naam, eigen gezicht en eigen verantwoordelijkheid. Daarbij gaat veel aandacht uit naar goede samenwerking tussen school, ouders en ketenpartners.

BESTURINGSMODEL
Groeisaam werkt op basis van een Raad van Toezicht model. De organisatie wordt aangestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur dat collegiaal samenwerkt. Het College van Bestuur bestuurt de stichting op hoofdlijnen, ontwikkelt het strategisch beleid, realiseert de organisatiedoelen en profileert de organisatie extern. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en beoordeelt het functioneren van het bestuur. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd en ziet erop toe dat het bestuur handelt volgens de missie en visie van de stichting.

In verband met pensionering van één van de bestuurders eind dit jaar, is er een vacature binnen het College van Bestuur. Over anderhalf jaar zal overigens ook de huidige voorzitter van het College van bestuur met pensioen gaan.

‘NIEUWE ORGANISATIE'
Groeisaam heeft de krachten van twee stichtingen gebundeld om in de regio als onderwijsorganisatie slagvaardig en van waarde te zijn en te blijven. Vanuit de voormalige organisaties wordt al geruime tijd met elkaar samengewerkt, waardoor zij goed bekend zijn met elkaar. Zo werken de medewerkers op het bestuurskantoor al enkele jaren samen op onderdelen van bedrijfsvoering zoals P&O, financiën, ICT en communicatie.

Voor de fusie hebben zowel SPOM als Oeverwal de laatste jaren veel geïnvesteerd in de eigen organisatie. Op vele terreinen zijn er aanpassingen gedaan en verbeteringen doorgevoerd, van onderwijsinhoud tot bedrijfsvoeringaspecten. Een voorbeeld is een gezamenlijke aanpak met betrekking tot het werven van nieuwe medewerkers. Er is in het personeelsbeleid ruim aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en het tonen van eigenaarschap. Stichting Groeisaam bouwt hierop voort.

Wij hechten veel waarde aan oprechte, persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor de kinderen, ouders, personeelsleden en ketenpartners. Dit blijkt uit ons handelen en dit wordt ook gewaardeerd. Medewerkers zijn trots op onze organisatie en werken er met plezier. Er is sprake van een gezonde (financiële) balans en Groeisaam is op een positieve manier ‘in control’.   

De komende jaren bouwen wij verder aan de versteviging van het gelegde fundament. Door de fusie is er meer ruimte ontstaan om (op diverse onderdelen) verder door te ontwikkelen. Dat zal de komende tijd continue aandacht van ons allen, maar zeker ook van de bestuurders blijven vragen.

Daarbij houden we steeds oog voor waardevolle verschillen en voor de (lokale en regionale) samenleving. Het formuleren van een nieuwe visie, missie en strategie inclusief bijpassende sturingsstijl is een boeiende en uitdagende eerstvolgende opgave voor ons.

FUNCTIE/OPDRACHT
Het ideale lid College van Bestuur is voor ons een betrokken en ervaren professional, een bouwer en ontwikkelaar met een heldere visie op (verdere vernieuwing van) onderwijs en van de organisatie als geheel. De nieuwe bestuurder weet visie te vermengen met een combinatie van energie, frisheid en uitvoeringskracht. We zoeken een verbinder die in collegiaal verband met de andere bestuurder binnen en buiten de organisatie kansen voor de gevormde fusiestichting ziet en die ook weet te verzilveren. Iemand die enerzijds stuurt op interne samenwerking en resultaten, en anderzijds kan omgaan met de diversiteit van de Groeisaam-scholen. Ook iemand die hecht aan de kwaliteit van het onderwijs én de goed gekwalificeerde leraren weet vast te houden. Dit alles binnen de specifieke regionale context met veel kleine kernen waarbinnen de fusiestichting actief is.

Het nieuwe Lid College van Bestuur levert - in goede samenwerking met de huidige voorzitter van het College, de Raad van Toezicht en de betrokkenen in de organisatie - een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de nieuwe missie, visie en strategie. Zorgt er mede voor dat deze aansluit op een moderne onderwijsstichting in een veranderende omgeving. Schetst (mede) de contouren van de missie, visie, leeft deze voor en is daar (mede) boegbeeld van, zowel in- als extern. We zoeken iemand met oog voor innovatie en vernieuwing, die in staat is om vanuit een integrale blik onderwijsvernieuwing te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen en die vernieuwing kan vertalen naar de organisatie. Die verandering kan implementeren en bij voorkeur ook kan borgen. Iemand die in staat is om de visie te combineren met een hands-on mentaliteit.

De nieuwe bestuurder is een natuurlijk leider en weet op basis van dienend leiderschap, inspiratie, enthousiasme en gezonde daadkracht, tegelijk richting en ruimte te geven. Durft van gebaande paden af te wijken. Legt hierbij de verantwoordelijkheid bij voorkeur steeds lager in de organisatie, zodat op termijn op basis van integraal management gestuurd kan worden. Hij/zij heeft een bedrijfsmatige blik, oog voor het primaire proces en een goed gevoel voor cijfers. Heeft ruime affiniteit met bedrijfsvoeringonderdelen (zoals HRM, ICT, huisvesting) om de gewenste onderwijsvernieuwing en de toepassing van ICT daarbij, verder te brengen.

FUNCTIE-EISEN

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime leidinggevende ervaring.
 • Succesvol ervaring opgedaan met een organisatie in verandering (integratie van twee culturen).
 • Visie op modern leiderschap.
 • Ervaring in dan wel aantoonbare affiniteit met onderwijs.
 • Affiniteit en ervaring met bedrijfsvoering en goed cijfermatig inzicht.
 • Externe oriëntatie en gevoel voor de diversiteit en de ontwikkelingen in de regio.

COMPETENTIES

 • Visie/strategisch vermogen/helicopterview.
 • Innovatief en ontwikkelingsgericht.
 • Sterk in samenwerking; vanuit collegialiteit bijdragen aan een gezamenlijke besluitvorming bij strategische en organisatorische opdrachten.
 • Communicatief sterk en netwerkvaardig.
 • Bestuurlijke- en omgevingssensitiviteit.

 

PERSOONSKENMERKEN
Type boegbeeld, aanjager. Energiek, inspirerend en creatief. Zet aan tot vernieuwing. Vlot en soepel in omgang en zichtbaar. Makkelijk benaderbaar. Transparant. Stabiel/evenwichtig met relativeringsvermogen. Kan schakelen op alle niveaus. Heeft oprechte interesse in mensen. Geeft en ontvangt gemakkelijk feedback. Is nieuwsgierig naar zelfontplooiing.

ARBEIDSVOORWAARDEN 
Lid College van Bestuur is een functie voor 0,8 fte en is ingedeeld in schaal B4 CAO bestuurders. Het salaris bedraagt maximaal € 111.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een fulltime dienstverband. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van 4-5 jaar waarbij er een mogelijkheid is tot verlenging voor nogmaals eenzelfde periode. 

PROCEDURE INFORMATIE
De sollicitatiegesprekken vinden eind augustus plaats met de intentie de procedure begin september, uiterlijk 1 oktober af te ronden. De eerste gespreksronde is gepland op 24 augustus 2020, de tweede gespreksronde vindt plaats op 27 augustus 2020. Het is wenselijk om het nieuwe lid College van Bestuur 1 januari 2021 (of zoveel eerder als mogelijk is) te laten starten. De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
VDH Selectie ondersteunt Groeisaam bij deze wervingsprocedure. Voor informatie over deze boeiende functie, kunt u zich wenden tot Anita Burlet, voorzitter Raad van Toezicht, telefonisch te bereiken via 06 – 53 62 82 03 of Peter van Moort, lid Raad van Toezicht, telefonisch te bereiken via 06 – 21 57 32 30.

Heeft u belangstelling, dan ziet Groeisaam uw reactie graag vóór 16 augustus 2020 tegemoet via het secretariaat, Eline Baas: e.baas@groeisaampo.nl. Bent u bijna de ideale kandidaat? Ook dan ziet Groeisaam uw sollicitatie graag tegemoet! In verband met de zomerperiode is ervoor gekozen om een langere reactietermijn te hanteren. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.groeisaampo.nl