Hoofd P&O - 36 uur - Oss

OVER GEMEENTE OSS

Oss is met ruim 90.000 inwoners een fijne gemeente om in te wonen. Zowel in de stad als in de dorpen is er van alles te doen, zoals evenementen, horeca en verenigingen. De (nieuwbouw)woningen zijn betaalbaar en allemaal op loopafstand van prachtige groenvoorzieningen. Gelegen in het groen ben je vanaf het station zo met de trein in het nabij gelegen ’s-Hertogenbosch of Nijmegen. Onlangs is Oss onderscheiden als de meest grensverleggende Global Goals gemeente van Nederland. 

Oss is ook een fijne gemeente om voor te werken. Zaken worden voortvarend aangepakt en men durft anders te zijn. De hands-on mentaliteit hierbij is groot. De organisatie is gegroeid naar een solide organisatie waar de lijnen kort zijn. Daar is men trots op. Samenwerken is hierbij een onmisbaar element. Haar ambitie? Klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Het fundament is hiervoor gelegd. Het groeien naar een volgend perspectief dat past bij de omvang en ambitie is de opgave. Oss werkt samen aan een dienstverlenende organisatie waarin de basis op orde is en strategische daadkracht wordt getoond.

Missie/visie

De gemeenschap helpen om zichzelf te besturen.

ONTWIKKELINGEN

Oss is ambitieus. De gemeente wordt steeds groter, de samenleving verandert snel en wordt steeds complexer. Dit vraagt nieuwe en aanvullende competenties van de organisatie en de individuele medewerker. Om dit te realiseren is de organisatie volop in ontwikkeling. Met de netwerkgedachte als basis, werken 800 medewerkers samen aan een dienstverlenende organisatie waar de basis op orde is en er ruim strategische daadkracht is.

In het koersdocument ‘3 x 3’ heeft de organisatie een drietal pijlers benoemd waarlangs zij de ambitie gaat realiseren:

 • We zijn keigoed in ons werk
 • Samenwerken is vanzelfsprekend
 • Er wordt gewerkt vanuit de bedoeling

 

Voor de medewerkers betekent dit een doorontwikkeling op het terrein van ieders vakmanschap, het samenwerken met en in sterke teams en op basis van heldere opdrachten en rollen.

Extern is een medewerker van de gemeente Oss herkenbaar aan het tonen van eigenaarschap, het tonen van inlevingsvermogen in de ander en de voortdurende nieuwsgierigheid te zoeken naar verbetering en vernieuwing.

Hierbij krijgt digitalisering veel aandacht. Steeds meer werkzaamheden kunnen door digitale toepassingen effectiever en efficiënter worden uitgevoerd. Deze trend zal alleen maar doorzetten en heeft een grote impact op de organisatie. Dit vraagt wendbaarheid en ontwikkeling. Medewerkers moeten hierin meegroeien. Voor het team HRM ligt hier in de nabije toekomst een flinke faciliterende en ondersteunende opgave.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De organisatie van gemeente Oss is ingericht om te kunnen anticiperen op maatschappelijke opgaven. Zij bestaat uit het bestuur (college van B&W), een directieteam gevormd door twee directeuren, de concerncontroller (tevens afdelingshoofd Financien & Control) en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De directieleden hebben allen de verantwoordelijk voor een eigen opgave.

De volgende opgaven zijn geformuleerd;

 • Opgave Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling
 • Opgave Dienstverlenende Organisatie
 • Opgave Veilige & Vitale Regio
 • Opgave Participerende Overheid & Co-creatie
 • Opgave Transformatie Sociaal Domein

 

 De medewerkers zijn verdeeld in teams. Afhankelijk van de opgave, zijn dit vaste dan wel tijdelijke (programma- of project-)teams. De teams werken in verbondenheid - binnen en buiten de organisatie - aan een opdracht c.q. maatschappelijke opgave. Zij zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor de resultaten en het realiseren van het maatschappelijk effect. Daarmee zijn zij essentiële bouwstenen voor de organisatie.  

Team HRM

Het team HRM bestaat uit 22 collega’s: adviseurs, secretariaatsmedewerkers, salarisadministrateurs en medewerkers van het talentcentrum. Er wordt hard, zelfstandig en met grote betrokkenheid gewerkt. De sfeer is goed.

Ben jij klaar om door te breken en Oss verder te brengen in haar ambitie?

Lees dan verder!

DE FUNCTIE / OPDRACHT

Als manager HRM positioneer je het team als volwaardig gesprekspartner voor directie, bestuur én medewerkers. Samen met het team en de collega managers werk je aan de vraagstukken van de toekomst en breng je de basis verder op orde. Je hebt een duidelijke visie en frisse blik op welke bijdrage HRM levert aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit vertaal je naar realistische resultaatafspraken voor de korte en lange termijn, en weet hierop te sturen zonder in te boeten op het geven van vertrouwen.

Vanuit je rol verbind je de verschillende disciplines binnen HRM en creëer je samenhang. Hierdoor verbetert de dienstverlening en blijft zij in de toekomst een aantrekkelijk werkgever. Je zorgt ervoor dat talent in de organisatie zich blijft ontwikkelen en dat er voortdurend nieuwe talenten binnenkomen. 

Daarnaast ben je een stevige en relevante sparringpartner van de directie. Met je collega’s van het kernteam bedrijfsvoering zorg je dat de organisatie meegaat in de moderne ontwikkelingen. Samen zet je stappen in verdere digitalisering en verbeter je onder andere de werkprocessen. Je verbindt de ingezette organisatieontwikkeling aan de praktijk van alledag en zorgt er mede voor dat deze werelden ook verbonden blijven. Dit vraagt focus van iedereen, net als de bestuurlijke en ambtelijke bereidheid om zowel feedback te willen geven als ontvangen.

PROFIEL

De ideale kandidaat is een inspirerende, energieke en coachende manager HRM. Vanuit je rol ben je het boegbeeld van deze discipline in de organisatie en gewend om verbinding te zoeken met het directieteam en andere leidinggevenden. Tegelijkertijd heb je het vermogen om zowel binnen als buiten je team op alle niveaus snel, efficiënt en adequaat te opereren. Je werkt doelgericht, denkt in mogelijkheden en bent doortastend en daadkrachtig in je adviezen en managementstijl. Je ziet de grote lijnen en staat dichtbij de mensen, binnen en buiten je team. Hierdoor weet je het werken vanuit de bedoeling optimaal te faciliteren.

Als geen ander weet je de ‘Osse’ uitdagingen en kansen voor nu en in de toekomst te faciliteren met een enthousiasmerend en uitnodigend organisatie-ontwikkelprogramma (inclusief leiderschap). Je weet welk vakmanschap in de gemeente van de toekomst van belang is, en brengt dat in een tempo dat past voortdurend dichterbij. Samen met de directie geef je richting aan het verder ontwikkelen van het HRM-instrumentarium, maak je mobiliteit vanzelfsprekend en zorg je voor een toekomstgerichte, flexibele organisatie. Het ontwikkelen van talenten, vaardigheden en competenties zijn hierbij van vitaal belang. Vanuit je rol heb je oog en oor voor (bedrijf)processen en zet je in op digitalisering om te komen tot optimalisatie, eenvoud en standaardisatie. In combinatie met het helder formuleren van  taken en rollen, weet je een goede basis te leggen voor het team. Dit alles vraagt nauwe en nadrukkelijke afstemming op niveau van het concern om de dienstverlening (ook vanuit HRM) naar een hoger niveau te brengen.

FUNCTIE-EISEN

 • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
 • Management/leidinggevende ervaring;
 • Veranderkwaliteiten;
 • Aantoonbare actuele kennis van en ervaring met HRM en het werken in een politiek-bestuurlijke organisatie;
 • Het vermogen om de ontwikkelingen in de omgeving, zowel in- als extern, door te vertalen naar de organisatie;
 • Innovatief en procesmatig onderlegd;
 • Oog voor digitalisering;
 • Overtuigingskracht, een heldere visie, humor en relativeringsvermogen;
 • Duidelijk en transparant in communicatie;
 • Koersvast.

 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

Stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht. Verbindend, zichtbaar en ontwikkelingsgericht. Teamspeler, toegankelijk en resultaatgericht met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag. Een doorpakker die vertrouwen geeft.

ARBEIDSVOORWAARDEN

Gemeente Oss is een uitdagende organisatie met leuke collega’s. Ze biedt goede arbeidsvoorwaarden, ruime ontwikkelmogelijkheden en een gunstige ouderschapsverlofregeling. Tevens is het mogelijk om flexibel te werken.

De functie is ingeschaald in schaal 13 in de cao Gemeenten, Inclusief Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% bedraagt het jaarsalaris € 88.000,- bij een fulltime dienstverband. Er wordt gestart met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar waarna samen bepaald wordt of deze wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

PROCEDURE INFORMATIE

Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De schriftelijke voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever alsmede de gespreksronden bij de organisatie zullen begin/medio juli 2020 plaatsvinden.

De volgende delegatie van de organisatie participeert in de sollicitatiecommissie; twee collega’s van de afdeling, een collega afdelingshoofd en de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Een assessment, het maken van een casus en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via 06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl.