Manager Bedrijfsvoering - 36 uur - Goes e.o.

OVER STICHTING MAATSCHAPPELIJK WERK EN DIENSTVERLENING OOSTERSCHELDEREGIO (SMWO)

SMWO is een brede welzijnsorganisatie die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen binnen de hele Oosterschelderegio. Onder andere aan de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Tholen en Schouwen-Duivenland. Maar ook voor organisaties in de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven.

Hierbij wil SMWO midden in een samenleving staan waarin iedereen mee kan doen!

SMWO heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. De dienstverlening is verbreed en uitgebreid. Naast het welzijnswerk en het maatschappelijk werk, wordt ook ondersteuning geboden aan mensen met een beperking. Daarnaast is het aantal projecten fors uitgebreid (en vormt inmiddels 20% van de dienstverlening). Onder andere hierdoor is SMWO gegroeid van 70 naar circa 150 medewerkers en ongeveer 400 vrijwilligers.

De organisatie hecht veel waarde aan goed werkgeverschap en dat mensen met plezier werken. Er wordt daarom ook veel aandacht besteed aan het bieden van goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een actueel vitaliteitsprogramma en generatiepact. Medewerkers werken graag bij SMWO, de lijnen zijn kort en er is veel ruimte voor inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Er is grote betrokkenheid en toewijding en er is grote trots op de organisatie.

Ook bij externe partners is SMWO een gekende speler en is de waardering voor de geleverde dienstverlening groot.

De kernwaarden van SWMO zijn: doelgericht, uitdagend, toegewijd, voor iedereen en samenwerkend.

Op basis hiervan kunnen medewerkers hun handelen richting geven met als doel ‘een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen’.

Ambities

De ambitie van SMWO, gericht op het realiseren van de visie, is vormgegeven langs drie sporen:

 • Werken in de wijk; medewerkers zijn daar waar het gebeurt, dichtbij inwoners. Toegankelijk en makkelijk vindbaar.
 • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij focus.
 • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie in de regio waar niemand omheen kan. Die maatwerk biedt aan klanten en opdrachtgevers en waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers cruciaal zijn, evenals goede zorg.

 

Voor meer informatie bekijk de bedrijfsfilm van SWMO:

https://www.youtube.com/watch?v=rwL-4xW0DKU

Het Meerjarenbeleidsplan 2020 – 2025 van SMWO is binnenkort beschikbaar.

SMWO: EEN RESULTAATGERICHTE, LERENDE EN MODERNE ORGANISATIE

De forse groei die de organisatie de laatste jaren heeft doorgemaakt, heeft geleid tot een herijking van de organisatiestructuur en de sturingsstijl die in het najaar 2020 wordt ingevoerd.

De kern hierbij is om te komen tot een resultaatgerichte, lerende en moderne organisatie die  toekomstbestendig is. Een organisatie die op een bedrijfsmatige, effectieve & efficiënte, integrale en innovatieve wijze mensen - middelen koppelt aan de koers van de organisatie. Waarbij medewerkers flexibel en wendbaar kunnen inspelen op de continu veranderende (vraag vanuit) de samenleving.

Leidende principes bij de organisatieontwikkeling zijn:

 • Focus op resultaat: een opdrachtgerichte organisatie (resultaatsturing) die werkt op basis van opdrachtgever-opdrachtgeverschap.
 • Innovatie & kwaliteit: een lerende organisatie (leren & ontwikkelen)
 • met veel ruimte voor het investeren in persoonlijk vakmanschap, persoonlijk leiderschap om te kunnen werken in taakvolwassen en resultaatgerichte teams.
 • Bedrijfsvoering maakt het mogelijk: een moderne organisatie (bedrijfsvoeringprocessen) die ondersteunend is aan het primaire proces. En op integrale wijze, met heldere en meetbare sturingsinformatie, mensen en middelen koppelt aan de organisatiedoelen.

 

Het management van SMWO bestaat samen met de directeur uit een manager Bedrijfsvoering, twee regiomanagers en een manager Innovatie & Leren en Ontwikkelen.   

De manager Innovatie & Leren en Ontwikkelen is enerzijds verantwoordelijk voor innovatie c.q. inhoudelijke productvernieuwing en anderzijds voor het ontwikkelen van de medewerkers in hun vakmanschap. De twee regiomanagers zijn verantwoordelijk voor het resultaat van de opdrachten, dit betekent zowel het binnenhalen als uitvoeren van opdrachten. Zij staan in nauwe relatie met de opdrachtgever en voeren de accountgesprekken. Onder de manager Innovatie & Leren vallen drie L&O-coaches die verantwoordelijk zijn voor de versterking van het vakmanschap. Het continu leren en ontwikkelen van individuele medewerkers en het bevorderen van de taakvolwassenheid van de teams.

Bedrijfsvoering

Het team bedrijfsvoering bestaat uit 18 medewerkers/ca.12 fte medewerkers en is verantwoordelijk voor de taakvelden Financiën, Receptie, Secretariaat, Communicatie, Gebouwenbeheer, ICT en Personeelszaken.

Ben jij de inspirator die SMWO verder brengt in haar ambities? Lees dan verder!

DE FUNCTIE

Als manager Bedrijfsvoering ben je integraal verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen op het gebied van bedrijfsvoering en facilitaire ondersteuning. Je geeft advies over de vertaling van het strategisch beleid op het gebied van bedrijfsvoering.   

Tevens ben je verantwoordelijk voor de aansturing van je team. Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie en je bevordert de afstemming van beleid, inhoud en proces binnen je team en met de andere teams in het primaire SMWO-proces. Je zorgt voor de optimalisatie van de werkprocessen, zodanig dat de organisatie, productontwikkeling en dienstverlening van SMWO optimaal gefaciliteerd wordt. Integraliteit binnen het managementteam is voor jou een vanzelfsprekendheid onder meer om de ontwikkeling van de organisatie naar een hoger niveau te brengen samen met je collega managers.

TAKEN

De manager Bedrijfsvoering:

 • Levert een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het strategisch beleid van de organisatie.
 • Vertaalt de koers van de organisatie (algemeen beleid) naar de diverse disciplines binnen het team;
 • Zorgt voor ontwikkeling en implementatie van beleid ten aanzien van financiën & control en ICT;
 • Zorgt voor de informatieverstrekking ten behoeve van het opstellen van de jaarrekening en begroting;
 • Ontwikkelt real-time managementinformatie;    
 • Stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van de individuele medewerker en van het team als geheel.

 

OPDRACHT

De kern van de opdracht is om bedrijfsvoering zodanig te organiseren en in te richten zodat het zo optimaal mogelijk ondersteunend en faciliterend is aan de professionals in het primaire proces. Dit vraagt om een heldere en concrete visie op de bedrijfsvoering (in relatie tot de koers van SWMO), waarbij de focus ligt op een aantal belangrijke ontwikkeldoelen zoals financiën en control, de toepassing van actuele ICT mogelijkheden en de bijpassende infrastructuur.

Gelet op de toenemende vraag naar maatwerk, de versnippering van de opdrachten en als gevolg hiervan een stijging van rapportages en verantwoording naar opdrachtgevers, is het tijd voor een verdere professionalisering.

De manager bedrijfsvoering vervult hierin een proactieve en initiërende rol. Ontplooit initiatieven en zet concrete acties in om nog meer dan nu een resultaatgerichte, lerende en moderne organisatie te zijn. Ontwikkelt scenario’s op eerdere gedane experimenten om de taakvolwassenheid te vergroten en op deze wijze ruimte te creëren bij het management. Om zo ook om medewerkers beter in positie te brengen en concreet invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid. De manager Bedrijfsvoering overziet de risico’s en denkt mee in kansen en mogelijkheden. Is sparringpartner voor de directeur voor wat betreft de koers en richting van de organisatie op langere termijn.

FUNCTIE-EISEN

 • een relevante (afgeronde) opleidingsachtergrond op WO niveau; bijvoorbeeld bedrijfskunde/bedrijfseconomie;
 • aantoonbare kennis van modern financieel beleid;
 • actuele kennis van en inzicht in organisatieprocessen, veranderingsprocessen en managementtechnieken;
 • kennis van maatschappelijke en economische ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkgebied;
 • meerjarig aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare organisatie;
 • affiniteit met maatschappelijke en economische ontwikkelingen in relatie tot de functie is een pré;
 • ervaring met de toepassing van moderne ICT-technieken in relatie tot een efficiënte bedrijfsvoering en de te realiseren dienstverlening.

 

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

 • Visie op het vakgebied
 • Bedrijfsmatig ingesteld
 • Analytisch
 • Overzicht/helicopterview
 • Proactief, resultaatgericht en ondernemend
 • Besluitvaardig en daadkrachtig
 • Communicatief vaardig
 • Overtuigingskracht
 • Relativeringsvermogen en goed gevoel voor humor

 

WIE ZOEKEN WIJ?

Een energieke en enthousiaste teamspeler met ambitie, hard op de inhoud en zacht op de relatie. Open, transparant en samenwerkingsgericht. Een natuurlijk leidinggevende, makkelijk in contact en oprechte interesse in mensen. Een verbinder die bruggen bouwt waar nodig. Iemand die ruimte geeft en tegelijkertijd mensen stimuleert en aanspreekt op (het nemen van) eigen verantwoordelijkheid. Iemand met oog voor processen, die hier op flexibele wijze sturing en richting aangeeft zonder de focus op het resultaat uit het oog te verliezen.

Iemand die op basis van toegankelijkheid, visie en overtuigingskracht in staat is anderen in een veranderproces mee te nemen. Die initiatief en proactief is en denkt in kansen en mogelijkheden. Die  gevraagd en ongevraagd advies geeft en met souplesse wijze verbinding legt tussen inhoud, proces en resultaat. Daarbij helder en duidelijk communiceert. Iemand die met respect voor de ander en oog voor de relatie inhoudelijk stevige discussies durft te voeren om de organisatie verder te brengen. Dit uiteraard op constructieve wijze. Het makkelijk ontvangen en geven van feedback horen hierbij. Een gezonde gedrevenheid en zakelijkheid zijn welkom. Evenals een hands-on mentaliteit.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie van manager Bedrijfsvoering is ingedeeld in schaal 12 (CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening) met een salaris van maximaal € 81.420,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek (inclusief Individueel Keuze Budget van 16,3%). SMWO biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals onder andere het genoemde vitaliteitsplan.

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden / VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Eind augustus worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend vinden de gespreksronden bij SMWO plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN

Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.