Regiomanager - 36 uur - Geleen

KREDIETBANK LIMBURG (KBL)

KBL is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. De organisatie komt in beeld als mensen een financieel probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen. Zij helpt problemen op te lossen en te voorkomen dat ze groter worden. Individuele mogelijkheden en de verantwoordelijkheid van de burger staan hierbij centraal. KBL biedt de volgende dienstenverlening: schuldhulpverlening, (bemiddeling en schuldsanering), kredietverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind. Tevens biedt men tijdelijke ondersteuning op het gebied van inkomensbeheer: budgetbeheer maatwerk. Daarnaast geeft KBL voorlichting en cursussen. KBL gaat voor duurzame financiële oplossingen en betrouwbare dienstverlening. Dit doet zij op betrokken en professionele wijze. 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (GR)

De organisatie is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. Ieder GR-lid heeft een wethouder actief in het Algemeen en Dagelijks bestuur van de KBL, het voorzitterschap hiervan rouleert. Naast  de GR-leden, werkt KBL voor andere gemeenten in de regio Limburg en Noord-Brabant. Vanuit haar rol en functie werkt zij eveneens nauw samen met onder andere woningcorporaties en instellingen voor maatschappelijk werk.

DE ORGANISATIE

Bij KBL werken circa 120 medewerkers, verdeeld over vier teams en een team staf. Er zijn drie uitvoerende teams, verdeeld over Limburg waar de Kredietbank Limburg actief is. De drie teams kennen de volgende specialismen: casemanagement, schuldregeling, budgetbeheer en administratie. Daarnaast is er een team bewind voering dat over de gehele regio werkzaam is. Ieder team wordt aangestuurd door een regiomanager. De regiomanagers worden aangestuurd door de directeur die samen met de concerncontroller en het hoofd BMO/beleidssecretaris de directie van de organisatie vormt.  

ONTWIKKELINGEN

De maatschappij is in ontwikkeling en KBL ontwikkelt mee! Met de inzet van “KBL 2.0: Anders denken, anders doen” wil de organisatie verder professionaliseren om de dienstverlening (nog) beter uit te voeren. Dit betekent een integrale benadering van klantproblematiek, veelal over grenzen van andere beleidsvelden en/of ketenpartners heen. Bij voorkeur met een duurzaam resultaat. Om dit realiseren is de organisatie actief bezig met een doorontwikkeling, zowel inhoudelijk als organisatorisch (mensen, processen, ICT). Ook bedrijfsvoering wordt hierop aangesloten zodat gestuurd kan worden op basis van betrouwbare managementinformatie. 

Anders Denken Anders Doen vraagt van onze medewerkers medemenselijkheid en een kijk op elke situatie zonder oordeel. Iedere dag weer vragen zij zich bij hun dagelijkse werk af ’zou ik door mezelf geholpen willen worden?’. Ook proberen de medewerkers de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden zodat klanten niet onnodig lang in de stress hoeven te blijven. Het resultaat voor de klant, is wat telt voor de medewerkers bij KBL.

FUNCTIE

Als regiomanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van de afdeling voor de regio Heerlen-Kerkrade (ca. 22 medewerkers). Je zorgt ervoor dat de dienstverlening van het team, op korte en langere termijn, aansluit bij de ontwikkelingen in de regio en in het werkveld. Je geeft sturing aan de integrale dienstverlening van de Kredietbank, zodanig dat de klant op een efficiënte en effectieve wijze geholpen wordt. Als MT lid denk je mee over afdelings-overstijgende/organisatie-brede (strategische) beleidsvorming en draag je (mede) zorg voor de realisatie van de koers van de organisatie. Tevens draag je bij aan het verder optimaliseren van de werkprocessen en het vormgeven van de lerende organisatie. Je valt direct onder de directeur en maakt deel uit van het managementteam. Je geeft hiërarchisch leiding aan de afdeling.

OPDRACHT 

Als regiomanager werk realiseer je de doorontwikkeling van de afdeling op basis van KBL 2.0, 'anders denken, anders doen’ en weet je de slag te maken van beheer naar ontwikkeling. Dit bereiken vraagt het verder bouwen aan een goede inrichting van de afdeling c.q. de organisatie alsmede een optimalisatie van structuren en processen. Je weet zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en weet medewerkers mee te krijgen in de kanteling van product- naar integraal en omgevingsgericht werken. Essentieel hierbij is een goed overzicht van de financiële situatie van de afdeling en bij voorkeur over de gehele bedrijfsvoering. Je organiseert en faciliteert de totstandkoming van de juiste managementinformatie en vindt het vanzelfsprekend om te sturen op kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. Je bewaakt de doelstellingsafspraken met de opdrachtgevers in je regio en stuurt bij daar waar nodig. Draagt zorgt voor een adequate terugkoppeling en verantwoording aan de opdrachtgever. Je bouwt – mede in het belang van de kwaliteit en vernieuwing van de producten en diensten van de afdeling - een netwerk uit met opdrachtgevers, maatschappelijke organisaties en instellingen en weet dit proactief  te onderhouden. Zo mogelijk bent je verantwoordelijk voor of participeert in afdelings-gerelateerde en/of organisatie brede projecten.

Als regiomanager ben je een toegankelijk persoon, goed benaderbaar, eerlijk en oprecht. Je bent duidelijk en transparant in communicatie en koers. Geeft en ontvangt makkelijk feedback. Weet richting en ruimte tegelijk te geven. Samen met de medewerkers zorg je voor een goed, op elkaar afgestemde afdeling waarin het vanuit rolvastheid vanzelfsprekend is om op integrale wijze te werken. Op coachende en indien nodig sturende wijze stimuleer je mensen het beste uit zichzelf te halen. Je weet hen te ‘empoweren’ in het nemen van initiatief en het tonen van eigenaarschap. Vanuit je rol ben je op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, zowel landelijk als regionaal, en ben je actief in de samenwerking met (keten)partners binnen de regio.

FUNCTIE-EISEN

 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in de aansturing van een vergelijkbaar team (professionals);
 • Een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen;
 • Goed gevoel voor/inzicht in bedrijfsvoeringprocessen inclusief financiën/cijfers;
 • Ervaring met het initiëren van (nieuwe) projecten en verantwoorden van gerealiseerde doelstellingen met de opdrachtgever;
 • Ervaring in project- en planmatig werken;
 • Het vermogen een brug te slaan naar interne- en externe stakeholders, netwerkvaardig;
 • Ervaring in het werken binnen een gemeenschappelijke regeling (GR) dan wel een vergelijkbare context;
 • Meer dan gemiddelde affiniteit met de dienstverlening van de Kredietbank en herkent zich in de missie, de visie en strategische doelen van Kredietbank Limburg: Anders denken Anders doen!

 

PERSOONLIJKHEID

 • Energieke persoonlijkheid met inlevingsvermogen;
 • Verbindend vermogen;
 • Duidelijk en transparant in communicatie, koersvast;
 • Voert het échte gesprek;
 • Kan soepel bewegen tussen diverse gremia en niveaus, zowel in- als extern;
 • Is flexibel, hands-on en samenwerkingsgericht;
 • Externe oriëntatie;
 • Humor en overtuigingskracht.

 

COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN

 • Stevig analytisch vermogen;
 • Zakelijk, bedrijfsmatig en ondernemend;
 • Gedreven en veerkrachtig;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht;
 • Netwerkvaardig;
 • Sensitief; heeft een goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-bestuurlijke) verhoudingen, bij voorkeur op gemeentelijk niveau.
   

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 81.000,- bruto per jaar, schaal 12 CAO gemeente ambtenaren (dit is inclusief individueel keuzebudget van 17,03 %) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH SELECTIE. Zij verricht de voorselectie. Medio september worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gespreksronden bij de organisatie vinden aansluitend plaats. De vacature wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Kandidaten krijgen de gelegenheid om deel te nemen aan de persoonlijkheidstest van Profile Dynamics. 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37 of via e-mailadres: info@vdhselectie.nl.