Concernmanager Bedrijfsvoering - 36 uur - Noord-Holland

OVER BUCH WERKORGANISATIE

BUCH werkorganisatie werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten (ruim 100.000 inwoners), met één gezamenlijke ambtelijke organisatie per 2017. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. Met als unieke plekken onder meer het kunstenaarsdorp Bergen en eiland De Woude. Natuur, landschap en uitstekende faciliteiten voor recreatie staan dan ook centraal in de BUCH.

Missie en visie

BUCH werkorganisatie heeft de ambitie om een toekomstgerichte organisatie te zijn die inwoners bereikt door zich dicht bij hen te organiseren en op die wijze hen tot een zelfregulerende en zelf-creërende samenleving stimuleert. Dit door 24/7 bereikbaar te zijn, door zich dicht bij de inwoners te organiseren, door op interactieve wijze met de samenleving in gesprek te zijn en door zich flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen. Een organisatie die daarin op een effectieve, efficiënte en professionele wijze, faciliterend en stimulerend optreedt. Hierbij heeft zij de ambitie om Top Dienstverlener te zijn.

BUCH werkorganisatie is een gemeenschappelijke regeling (GR). Aan het hoofd van de organisatie staat het bestuur met daaronder een algemeen directeur die eindverantwoordelijk is voor de organisatie. De algemeen directeur legt verantwoording af aan het bestuur. De vier gemeenten hebben elk een eigen gemeentesecretaris die samen de raad van secretarissen vormen.

DE ORGANISATIE & ONTWIKKELINGEN

Bij de BUCH werkorganisatie werken circa 800 medewerkers en is verdeeld in vijf domeinen:

 • inwoners & ondernemers
 • ruimtelijke ontwikkeling
 • samenleven
 • beheer openbare ruimte
 • bedrijfsvoering

 

De werkorganisatie werkt op basis van vier principes:

 • resultaatgericht werken
 • kennis en ervaring bepalen jouw waarde
 • digitaal en activiteit gerelateerde werkplekken
 • thema’s, programma’s en projectmatig werken zijn leidend.

 

De organisatie heeft zes organisatiedoelen geformuleerd, elk onder verantwoordelijkheid van een domeinmanager. Te weten: top dienstverlener, van buiten naar binnen werken, financieel gezond, goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering en sterk en betrouwbaar in de regio.

De komende jaren zal bekeken worden hoe de organisatie het best gekanteld kan worden naar een organisatie die opgavegericht werkt en stuurt op basis van actuele management informatie.

Daarnaast hebben de vier gemeenten de komende jaren te maken met enorme druk op de financiën. Op dit moment wordt er al hard gewerkt aan voorstellen om te komen tot minder uitgaven of het stabiliseren daarvan. Uiteraard wordt de BUCH daardoor ook geraakt. Daarbij wordt van elke concernmanager een constructieve bijdrage en een kritische blik op de eigen uitgaven verwacht. Vanzelfsprekend geldt deze bijdrage en positief kritische houding ook ten opzichte van plannen en ontwikkelingen binnen de rest van de organisatie.

Je werkt niet voor één bestuur, maar voor vier gemeenten. Deze vier gemeenten hebben een eigen college en gemeenteraad. Voor nieuwe ideeën vraagt dit om maatwerk en creativiteit.

De kernwaarden van de organisatie zijn: samenwerken, professioneel, innoverend en verbindend. Daarnaast ben je OPEN: ondernemend, positief, empathisch en nabij.

DOMEIN BEDRIJFSVOERING
Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur en de werkorganisatie met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve producten en diensten. Daarmee ondersteunt en faciliteert het domein de sturende en primaire processen binnen de BUCH-gemeenten en de werkorganisatie. Het domein staat onder leiding van een concernmanager en is recentelijk heringericht naar integrale uitvoerende en beleidsteams. Het domein kent de volgende zes teams die worden aangestuurd door een teammanager: Administratie (diverse beheer taken), Advies (diverse beleidsmatige taken), Digitaal, Informatisering, Ondersteuning (o.a. bestuurssecretariaat) en Regie (diverse strategisch-, en bestuursadviseurs en programmamanagers). Er werken 174 medewerkers bij het domein.

Ben jij de verbinder en inspirator die BUCH werkorganisatie verder brengt in haar ambitie? Lees dan verder!

DE FUNCTIE / OPDRACHT

Als concernmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke ambities binnen het concern en specifiek binnen het domein Bedrijfsvoering. Dit binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen. In nauwe samenwerking met je collega managers werk je aan de maatschappelijke opgave. Dit geldt niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de sturing en de processen. Als concernmanager leg je op alle terreinen de verbinding. Zowel met de disciplines binnen het domein bedrijfsvoering als met de vakinhoudelijke disciplines. Je opereert samen met je collega’s als één team. Daarbij overzie jij het gehele speelveld van het primaire bedrijfsvoeringproces.  

Accent managementopgave

Het verder ontwikkelen van de afdeling in de richting van de ingezette koers naar integraal denken en handelen en acteren vanuit het collectief. Hierbij coach, faciliteer en ondersteun je de teamleiders binnen het domein als team en individueel. Als adviseur ben je sparringpartner voor het bestuur, de algemeen directeur en je collega concernmanagers. Samen met het MT werk je actief aan het vormgeven van de concerngedachte en de realisatie van het integrale sturingsprincipe.

Accenten inhoudelijk

Gelet op de financiële druk denk je, samen met het bestuur, de algemeen directeur en betrokken collega’s, constructief en creatief mee over nieuwe mogelijkheden en perspectieven. Tevens ben je een goede gesprekspartner bij de (her)formulering van de opgaven in relatie tot de huidige bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Zorgt, samen met de teamleider, voor de vertaling naar en realisatie van uitvoerbare programma’s.

Je gaat actief aan de slag met de volgende stap in ontwikkeling van ICT. Recent heeft er een benchmark plaatsgevonden waaruit blijkt dat dit dringend aandacht vraagt, om (nog) verder te harmoniseren en de efficiencyslagen te kunnen maken die nodig zijn om te komen tot een zo effectief functionerende organisatie die stuurt op basis van actuele managementinformatie. Vanzelfsprekend staat ook dit onderwerp hoog op de agenda.

PROFIEL VAN DE IDEALE KANDIDAAT

De ideale kandidaat is een ervaren, ambitieuze en gedreven leidinggevende met visie op de moderne en innoverende gemeente. Een bouwer en ontwikkelaar voor wie (aantoonbaar) de lokale overheid geen geheimen kent en met veel ervaring in de volle breedte met bedrijfsvoering. Wanneer je jouw ervaring in gemeenteland combineert met ervaring met bedrijfsvoering buiten de lokale overheid, dan geldt dat als een grote pre! Je bent resultaatgericht en toont daadkracht wanneer nodig. Je bent een coachend leider. 

Je voelt je thuis in een dynamische omgeving die voortdurend in verandering is. Je straalt energie en vertrouwen uit, weet mensen te inspireren en te prikkelen. Bent in staat om zowel richting als ruimte tegelijk te geven. Je communiceert gemakkelijk en helder. Tevens ben je een pragmaticus, hebt natuurlijk gezag en biedt een luisterend oor. Je bent samenwerkingsgericht, faciliterend en dienstverlenend en je durft buiten de kaders te denken. 

Kerncompetenties/vaardigheden

 • Natuurlijk en coachend leiderschap (gezag, overwicht, stevige persoonlijkheid)
 • Strategische denkkracht
 • Visie op het vakgebied 
 • Energieke doorpakker
 • Samenwerker
 • Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving 
 • Focus en ervaring op ICT en financiën
 • Verbindend
 • Maatschappelijke sensitiviteit
 • Koersvast

 

PERSOONLIJKHEIDSKENMERKEN

Stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht en overtuigingskracht. Verbindend, zichtbaar en ontwikkelingsgericht. Teamspeler, toegankelijk en resultaatgericht met een zakelijke en bedrijfsmatige inslag. Een bouwer en doorpakker die vertrouwen geeft.

WAT WORDT GEBODEN?   

Een uitdagende functie in een fris team, een dynamische werkomgeving met veel ruimte is voor jouw ideeën en initiatieven. Er zijn volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, zo is er een eigen BUCH academie.

De functie van concernmanager Bedrijfsvoering is ingedeeld in schaal 14, max. € 6.994,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek (omgerekend € 98.000,- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek), salarispeil oktober 2020. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Als jij onze perfecte kandidaat bent en ruimschoots aan de gewenste eisen voldoet dan is een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar. Je krijgt een contract voor één jaar met uitzicht op een vast contract. BUCH werkorganisatie heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden de mogelijkheid tot thuiswerken en een pensioensregeling, goed dus voor later. Verder kan je opgebouwd individueel keuzebudget (zoals o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering met een totaal van 17,05% van je salaris) uit laten betalen op een door jou gekozen moment.

PROCEDURE INFORMATIE

Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De schriftelijke voordracht van potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever vindt medio november 2020 plaats. Aansluitend vinden de sollicitatieronden bij de organisatie plaats.

De volgende (toekomstige) collega’s participeren in elk geval in de sollicitatiecommissie; twee teammanagers, een HR-adviseur, een collega concernmanager, een OR-lid, een van de gemeentesecretarissen en de algemeen directeur. Een assessment, het maken van een casus/opdracht en het opvragen van referenties kunnen deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via 06 – 86 86 34 37 of via info@vdhselectie.nl. Heb je belangstelling in deze boeiende, ontwikkelgerichte functie dan zien wij je reactie graag vóór 2 november 2020 tegemoet. Solliciteren kan via de volgende button: solliciteer hier!