Verbindend (leidinggevende) Lokale Teams - 36 uur - Tiel

OVER BIBLIOTHEEK RIVIERENLAND

Bibliotheek Rivierenland is dé plek voor leesplezier, digitale vaardigheden en ontwikkeling voor en van iedereen. Elke dag werken we aan gelijke kansen, want goed kunnen lezen draagt hier aan bij. We organiseren tal van activiteiten, prikkelen de nieuwsgierigheid, geven inspiratie en nodigen uit tot ontmoeting. Jong en oud, lid of geen lid, iedereen kan binnenlopen. Wij veranderen voortdurend mee met onze omgeving en werken samen met educatieve en maatschappelijke partners om iedereen de kans te bieden zich te ontwikkelen naar behoefte en vermogen. Naast 21 bibliotheeklocaties werken onze mensen in scholen, consultatiebureaus, educatieve instellingen en bij de mensen thuis aan het bevorderen van leesvaardigheid, digitale vaardigheden en als zodanig aan meer gelijkheid in onze samenleving.

ORGANISATIE
Bibliotheek Rivierenland is volop in ontwikkeling. De organisatie werkt met zes multidisciplinaire lokale teams, bestaande uit ca. 40 medewerkers werkzaam in het primaire proces, die samen met de verbinder verantwoordelijk zijn voor het behalen van de met de gemeenten afgesproken jaarlijkse resultaten. Naast deze zes lokale teams bestaat de organisatie uit het team Bedrijfsvoering en een team Positionering en Innovatie. Het is de opdracht van het team Positionering en Innovatie om een optimale zichtbaarheid te creëren en vernieuwing te ontwikkelen. Het team Bedrijfsvoering biedt ondersteuning binnen ICT, administratie, HRM, facilitair, inkoop en statistiek. De drie leidinggevenden van deze drie teams vormen samen het MT. In het MT vindt besluitvorming plaats, waarbij de adviezen uit de diverse teams worden meegenomen.

De onvoorspelbaarheid van alle ontwikkelingen, zeker na Covid19, vragen om een wendbare strategie. We werken wendbaar en kort cyclisch. Leiderschap en risicomanagement zijn hierbij nodig. We blijven investeren in mensen die zich voortdurend ontwikkelen, en die gewend zijn om samen te werken aan verschillende opdrachten met een wisselende groep van collega’s. We kijken buiten onze eigen (lokale) teams of specialistengroepen en zelfs buiten onze organisatiegrenzen naar passende partners om mee samen te werken. Daarnaast zal de focus niet alleen liggen op fysieke activiteiten, maar zullen we juist ook digitale producten moeten ontwikkelen. Altijd vanuit de vraag: hoe halen we maximale resultaten en hoe maken we deze zichtbaar? Waarbij we prioriteit geven aan het op de juiste wijze bereiken van de doelgroepen die we willen en moeten bereiken.

MAATSCHAPPELIJKE AMBITIES DE KOMENDE JAREN

1.      Geletterde samenleving – Bevorderen geletterdheid & leesplezier

Een doorlopende aandacht voor lezen en leesmotivatie in een netwerk van partners is essentieel voor resultaten. Hier is een consistente doorgaande leeslijn van 0-100 jaar voor nodig met de focus op leesplezier en een inzet gericht op laagtaalvaardige gezinnen, kinderen en jongeren (0-18 jaar) die extra hulp nodig hebben. 

2.      Participatie in de informatiesamenleving - Digitale inclusie en digitaal burgerschap

Een programma waarin we enerzijds de focus leggen op de burger die niet in staat is om digitale middelen te gebruiken. Dit is hulp in de vorm van spreekuren en cursussen over de (digitale) overheid, programmeren en technologie. Wij investeren daarnaast in digitaal burgerschap van jongs af aan, door kinderen mee te nemen in programmeren, technologie en maken. Het is essentieel om in deze snel veranderende maatschappij 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. Door onze Medialab-activiteiten voor jong en oud zorgen we dat inwoners deze vaardigheden kunnen ontwikkelen zodat ze kunnen meebewegen met de voortdurende technologische innovaties die zich op elk gebied in de maatschappij voordoen.  

3.      Leven lang ontwikkelen – Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid

Een aanpak ‘informeel leren’ die zich richt op de persoonlijke ontwikkeling, waarin mensen blijvend aan hun eigen vaardigheden werken. Zowel basisvaardigheden als vaardigheden gericht op het zich verder ontwikkelen en een blijvende inzetbaarheid.

DE FUNCTIE
Bibliotheek Rivierenland zoekt een Verbinder Lokale Teams. De Verbinder Lokale Teams ondersteunt de lokale teams en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij/zij ondersteunt en faciliteert teamleden bij de samenwerking met lokale partners en klantgroepen. De Verbinder Lokale Teams gaat actief aan de slag met de talentontwikkeling van de individuele teamleden en stimuleert de samenwerking en zelforganisatie binnen de teams. De Verbinder is in staat zijn/haar leiderschap aan te passen aan de situatie waarin organisatie, teams, medewerkers en vrijwilligers zich bevinden.

Hierbij werken we nadrukkelijk bottom up. Hij/zij zorgt dat de kaders duidelijk zijn, creëert beweging in de teams en neemt de mensen mee in veranderingen. De Verbinder draagt het beleid en de doelen op enthousiaste wijze uit en vertaalt de gewenste resultaten samen met de teams naar teamdoelen en een jaarplan. In gezamenlijkheid met de teams organiseert de Verbinder een efficiënte en effectieve inzet van middelen (ter realisatie van het jaarplan). Hij/zij werkt hoofdzakelijk vanuit de locaties en heeft intensief contact met alle teamleden.

DE OPDRACHT
Voor de komende twee jaar ligt het accent op de ontwikkeling van de organisatie, van de zes lokale teams als geheel en van de individuele medewerker. Dit binnen de context van een lerende organisatie waar behoefte is aan ruimte en richting tegelijk. Onze diensten bestaan hoofdzakelijk uit onze mensen. Deze mensen vragen een mensgerichte begeleiding van alle noodzakelijke doorontwikkelingen en vernieuwingen. Naast de Verbinder werken we organisatie-breed met een coach die de veranderprocessen en verbeterplannen procesmatig begeleidt. De Verbinder Lokale Teams draagt ideeën vanuit de lokale teams aan om in nauwe samenwerking met de teams Positionering & Innovatie en Bedrijfsvoering te komen tot productinnovaties. Daarbij is het belangrijk dat hij/zij de behoeften in de lokale samenleving weet te koppelen aan het werk in de lokale teams en dat hij/zij daarbij (in gezamenlijkheid) kan zorgen voor de concretisering en realisatie van de opgaven.

PROFIEL

 • HBO+ denk- en werkniveau/opleiding, kennis van de bibliotheekbranche als pré;
 • Ervaren in het dragen van management-verantwoordelijkheid;
 • Ervaring met leidinggeven aan zelforganiserende teams of teams in ontwikkeling;
 • Kennis van bibliotheekwerk of de bereidheid dit snel te leren;
 • Kennis van HRM en ervaring met verandermanagement inclusief groepsdynamiek;
 • Kennis van (ontwikkelingen in) het werkgebied Rivierenland of de bereidheid dit snel eigen te maken;
 • Affiniteit met de veranderende rol van de bibliotheek in de samenleving.

 

PERSOONLIJKHEID

De ideale kandidaat

 • is bij uitstek een mensen-mens;
 • kan goed luisteren en doorvragen;
 • gaat de confrontatie niet uit de weg;
 • is resultaatgericht;
 • heeft een goed ontwikkelde emotionele intelligentie;
 • haalt zijn/haar voldoening en  inspiratie uit de coaching en ontwikkeling van mensen;
 • is zichzelf in zijn/haar werk en kan zich kwetsbaar opstellen;
 • ontvangt makkelijk feedback;
 • heeft humor en weet een prettige en veilige sfeer te creëren;
 • leert snel en is open en eerlijk.

 

Bibliotheek Rivierenland wil graag een inclusieve organisatie zijn en verwelkomt daarom diversiteit in de organisatie. Kandidaten die qua netwerk, ideeën en/of achtergrond een verrijkende aanvulling voor de organisatie zijn, zijn meer dan welkom. Evenals een frisse blik en het vermogen om vraagstukken te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De functie Verbinder Lokale Teams is ingedeeld in schaal 11 met een salaris van maximaal € 70.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, inclusief VT. Het is in de eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor een jaar.

PROCEDURE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie.
Het streven is om de wervingsprocedure voor het einde van dit jaar af te ronden.
Belangrijke data:

·       1e gespreksronde met de selectiecommissie is op 6 december 2021

·       2e gespreksronde met de selectiecommissie is op 9 december 2021

De vacature wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld.  
Een assessment is onderdeel van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden / senior adviseur bij VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.