Strateeg Economie & Arbeidsmarkt - 32 uur - Tilburg

OVER GEMEENTE TILBURG
Gemeente Tilburg gelegen in Noord-Brabant tussen de steden ‘s-Hertogenbosch en Breda is met ruim 222.000 inwoners de 7e stad van Nederland. De stad sterk in ontwikkeling en heeft met ‘Gezond & Gelukkig in Tilburg’ ingezet op het zijn van een vitale, duurzame en inclusieve stad. Thema’s als participatie, duurzaamheid en innovatie werpen duidelijk vruchten af. ‘Tilburg wordt beter met de tijd’ zingt Guus Meeuwis dan ook terecht.
Mensen zijn trots op de wat ruige, rauwe stad waar vernieuwing en experimenteren niet worden geschuwd.

Daarnaast is het fijn werken bij de gemeente Tilburg. Afgelopen jaar is zij verkozen tot één van de beste overheidsorganisaties van Nederland. Met de van nature aanwezige no-nonsens en aanpakkers-mentaliteit is er veel ruimte voor ontwikkeling en initiatief.

AFDELING ECONOMIE & ARBEIDSMARKT
Het team bestaat uit ca. 60 collega’s en is verdeeld in drie teams: Promotie, Acquisitie, Accountmanagement & Evenementen, Beleid en Ondernemersadvies & VVV. Daarnaast is er een procesmanager en zijn er drie strategen. 

De drie strategen en de procesmanager vallen onder directe verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd en vormen, samen met de drie teammanagers en het afdelingshoofd, de staf van de afdeling Economie & Arbeidsmarkt. De afdeling is gemêleerd kwa leeftijd en kent een verscheidenheid aan functies. Gelet op de complexiteit van opgaven, staat integraliteit zowel binnen de afdeling als daarbuiten - met andere vakdisciplines zoals het ruimtelijke domein - hoog op de agenda.

Inhoudelijke ontwikkelingen
Het zijn van een vitale, inclusieve en duurzame stad vraagt een stevige en vitale economische basis. Het beleid van Tilburg is erop gericht om het bestaande economische DNA (waaronder de logistiek, detailhandel, vrijetijdseconomie en de slimme maakindustrie) slimmer en duurzamer te maken en de groei van nieuwe economische activiteiten te stimuleren. Denk hierbij aan de data-economie in de spoorzone (Mindlabs en Smart Services) en het inzetten op duurzame en circulaire economie. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van het economisch profiel van Tilburg voor wat betreft de stedelijke economie zoals kennisintensieve dienstenen zakelijke dienstverlening. 

Het is een spannende tijd voor de ruimtelijke en ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad. Er moet een grote extra woningbouwopgave worden geaccommodeerd, in samenhang met ruimte voor werken en mobiliteit. Dat vraagt om een slimme en innovatieve visie op de ruimtelijke en ruimtelijk-economische ontwikkelrichtingen van de regio. In de eerste helft van 2022 wordt de verstedelijkingsstrategie van Brabant afgerond en het daarmee samenhangende verstedelijkings-akkoord voor de stedelijke regio Breda-Tilburg. Daarin maken worden ook afspraken met de provincie en het rijk gemaakt.

Voor de gemeente Tilburg zelf betekent dit toewerken naar een omgevingsvisie. In deze opgaven en in meer gebiedsgerichte vraagstukken, zoals de vitalisering van bedrijventerreinen en gebiedsontwikkelingen rond de binnenstad, draagt de strateeg ruimtelijke-economie bij aan een integrale aanpak, vanuit het werkveld economie.

DE FUNCTIE
Word jij enthousiast van uitdagende en stevige economisch-ruimtelijke ontwikkelingen en wil jij op een innovatieve manier bijdragen aan een gezond en gelukkig Tilburg met een toekomstbestendig ondernemersklimaat? Heb jij passie voor de stad en de drive om het Tilburgse bedrijfsleven te ondersteunen en zo arbeidsmarktperspectief te bieden aan onze inwoners? Dan ben jij de strateeg die wij zoeken!

WAT GA JE DOEN?
Je ontwikkelt, samen met de andere strategen van de afdeling, externe partners en collega's, integraal en strategisch beleid voor de langere termijn op het brede economische domein. Jouw aandachtsgebied richt zich daarbij vooral op de ruimtelijk-economische opgaven.

 • Je ontwikkelt visie en resultaat op complexe beleidsterreinen die van belang zijn voor een goede strategische positie van de stad.
 • Je weet daarbij sterke verbindingen te maken tussen het lokale, regionale en landelijke schaalniveau;
 • Je formuleert een programmatische aanpak waarin strategische (bestuurlijk vastgestelde) beleidsdoelen een plaats krijgen;
 • Je denkt en werkt hierbij informatie gedreven en met oog voor de impact die we in de stad (regio) willen bereiken;
 • Je betrekt vanzelfsprekend uitvoering en ondersteuning in je manier van werken.

 

HOE ZIET JE DAG ERUIT?
Je begint de werkdag met een overleg met jouw collega strategen over de komende bestuurlijke overleggen, op basis van een gezamenlijke “roadmap”. Daarna werk je jouw agenda bij en heb je een videocall met een wethouder over een mogelijke deal met het rijk voor smart city projecten. Je eet een broodje buitenshuis en praat bij met enkele netwerkpartners. Je leidt daarna een workshop over de ontwikkeling van innovatieve woon-werk milieus en fietst daarna met een accountmanager naar één van onze bedrijventerreinen om bijgepraat te worden over actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Je sluit deze enerverende dag af met het beantwoorden van enkele appjes en mails en volgt intussen een informatiedebat van de Gemeenteraad waarbij je, via een appgroep met collega’s, bestuurlijke vragen helpt beantwoorden.

WAT BRENG JE MEE?
Afgeronde academische opleiding, studierichting heeft bij voorkeur een relatie met ruimtelijke en economische thema's zoals: duurzame en slimme economie, maar ook een robuuste economie met naar de toekomst toe werkgelegenheid op alle niveaus;

 • Je hebt ervaring bij een (grotere) gemeente, provincie of het Rijk en bent een authentiek adviseur die direct inzetbaar is op de inhoud van het (ruimtelijk-economisch) domein;
 • Je voelt goed aan wat de bestuurlijke ambities zijn en weet deze te vertalen naar impact in de stad.
 • Je bent (bestuurlijk) sensitief voor datgene wat in de omgeving plaats vindt en weet relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen te vertalen naar strategie-en beleidsontwikkeling en soms ook ad hoc adviezen.
 • Je kunt helder adviseren in woord en geschrift en je hebt ruime ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming;
 • Je bent innovatief in denken en handelen en bent een echte 'verbinder’. Jij bent diegene die graag het voortouw neemt bij complexe dilemma’s en opgaven en initieert zelfstandig nieuwe samenwerkingsvormen met collega's en externe partners;
 • Je toont initiatief en leiderschap in het bereiken van oplossingen en resultaten waarbij andere gemeentelijke afdelingen en/of externe (netwerk)partners onderdeel zijn van de oplossingsrichting.
 • Je kunt een teamgeest creëren en in stand houden rondom onze majeure opgaven;
 • Je maakt gebruik van het volledige in- en externe netwerk dat tot je beschikking staat;
 • Je komt met verrassende en vernieuwende ideeën vanuit de stad en regio. Je brengt beweging van buiten naar binnen en weet goed te prioriteren in een dynamische omgeving;
 • Je hebt ervaring met programmatisch- en opgavegericht werken en je hebt een goed bedrijfsmatig inzicht.


WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

 • De functie is ingeschaald in salarisschaal 13 met aanloopschaal 12. Op basis van een fulltime dienstverband is dit minimaal € 4.279,- en maximaal € 6.365,-. Afhankelijk van jouw ervaring en huidige situatie doen we je een zo goed mogelijk voorstel binnen deze bandbreedte;
 • Een jaarcontract met de intentie dit bij goed functioneren, om te zetten naar een vast dienstverband;
 • Keuze uit verschillende trainingen in het Tilburgs Leerhuis waarmee je elke dag beter kan worden;
 • Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg;
 • Goede werk-privébalans; een dienstverband van 32 uur, gedeeltelijk thuiswerken is na de inwerkperiode vanzelfsprekend;
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt;
 • Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas).
   

DE PROCEDURE
Deze wervingsprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie.
Zij verricht de voorselectie. Begin december worden alle potentieel passende kandidaten aan de
opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend vinden de gespreksronden bij de organisatie plaats.

HEB JE BELANGSTELLING IN DEZE UITDAGENDE FUNCTIE?
Dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 7 november 2021 tegemoet. 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37.