Advisering / werving Raad van Advies t.b.v. Ontwikkeling Wijkevoort - uur -

Voor de ontwikkeling van uniek en landelijk toonaangevende Innovatiecampus Wijkevoort (campus, bedrijventerrein en groenvoorzieningen ineen) laat de gemeente Tilburg zich adviseren door een Raad van Advies (5 leden inclusief voorzitter). 

De Raad van Advies adviseert het College gevraagd en ongevraagd over de economische meerwaarde van een bedrijf voor Tilburg, de regio Hart van Brabant en de te ontwikkelen innovatiecommunity op Wijkevoort. Zij "toetst" bedrijven die zich willen vestigen op criteria alvorens het College een besluit neemt over gronduitgifte.