Strategisch Beleidsadviseur (concernteam) - 36 uur - Veghel e.o.

OVER GEMEENTE MEIERIJSTAD

Met ruim 80.000 inwoners hoort onze gemeente Meierijstad tot de middelgrote gemeenten van Nederland. Wat je hier doet, doet er echt toe. We geloven in de kracht van samen en zetten de klant centraal. En dat zie je terug in onze hele organisatie. Daar zijn we trots op. Met aandacht voor ontwikkeling en aansprekende projecten werken we met z’n allen aan ons maatschappelijk doel: elke dag verder bouwen aan een Meierijstad voor iedereen. We zijn ambitieus en durven onze nek uit te steken. Met resultaat, want we zijn in 2020 genomineerd voor de Beste Overheidsorganisatie en de FUTURPROOF-Award.

Brabantse gezelligheid, ambitieuze collega’s en een gedreven ondernemende zelforganiserende mind-set. Dit kenmerkt onze jonge moderne gemeente. Met ca. 650 collega’s bouwen we op dit moment  aan de organisatie. We zijn bezig met het vormgeven van de zelforganiserende teams en steken veel energie in veranderingen. De werkdruk kan pittig zijn, al houdt een flinke dosis onderlinge humor dat in balans. Voorop staat dat we samen alles op alles zetten voor onze mooie gemeente.

Meer weten over hoe het is om bij ons te werken? Kijk op www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl.

POSITIONERING
Als strategisch beleidsadviseur behoor je tot het team van drie programmadragers, 1 projectleider dienstverlening en 2 strategen. Het team is direct gepositioneerd onder de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Naast de strategisch adviseurs zijn er meerdere domeinstrategen, welke zijn ondergebracht bij de diverse vakdisciplines.

FUNCTIE
Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college, nieuwe ambities voor de komende bestuursperiode.
Vanuit jouw helicopterview geef je gevraagd en ongevraagd advies aan directie en bestuur vanuit de navolgende rollen en verantwoordelijkheden.

Rollen:

 • Vertegenwoordiger in ambtelijke en bestuurlijke netwerken waarin Meierijstad is vertegenwoordigd (VNG, RNOB, M50, verbonden partijen en netwerk grote fusiegemeenten) inclusief public affairs.
 • Contactpersoon voor bestuur en directie bij Ministeries, Provincie, samenwerkingspartners, gemeenten, onderwijsinstellingen en (grote) bedrijven.
 • Beleidsmaker (strategisch) en verbinder in- en extern.
 • Kennis P&C cyclus.
 • Adviseur van college en directie.

 

Verantwoordelijkheden:

 • Werken met thema-overstijgende strategische beleidsontwikkeling.
 • Regie op strategische ontwikkelingen.
 • Bewaken van samenhang en afstemming organisatie-brede strategische ontwikkelingen.
 • Gevraagd en ongevraagd advies naar bestuur en directie (collectief en individueel) over beleidskeuzes regionale samenwerking, positionering, politieke belangenbehartiging.
 • Gesprekspartner bestuur en directie.
 • Gesprekspartner voor collega’s die met toekomstige projecten bezig zijn.
 • Versterken profiel/positionering Meierijstad.
 • Centrale coördinatie van subsidieverwerving.
 • Contactpersoon van regionale coördinatie gemeenschappelijke regelingen.
   

In nauwe samenwerking en afstemming met je directe collega strategisch beleidsadviseur verdeel je inhoudelijke thema’s. Denk hierbij aan de herijking van de identiteit en positionering van Meierijstad op langere termijn; inzetten op verdere verstedelijking of het voortborduren op een omgeving van diverse  (platteland) kernen met één grotere stad?
Meierijstad is trots op het sterk economische profiel en vraagt als ‘grotere’ gemeente in de regio een meer centrale rol bij ontwikkelingen. Deze rol regionaal (en bij voorkeur ook provinciaal en landelijk) verstevigen en uitbouwen vraagt permanent aandacht.

Thema-overstijgende strategische beleidsontwikkeling vraagt nadrukkelijke samenwerking zowel in- als extern. Als strategisch beleidsadviseur ben je een verbinder die initiatief en leiderschap toont in het bereiken van oplossingen en resultaten. Hierbij weet je met souplesse inhoud en proces aan elkaar te koppelen en afdelingen en/of externe partners met flair en overtuigingskracht te betrekken bij (nieuwe) initiatieven en zo de integraliteit te stimuleren.

Je weet bestuurlijke ambities te koppelen aan relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en te vertalen naar een langere termijn strategie- en beleidsontwikkeling voor Meierijstad waarbij het vanzelfsprekend voor je is om vernieuwend c.q. innovatief te werk te gaan.

Je kunt helder adviseren in woord en geschrift en hebt ruime ervaring met de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Je brengt beweging van buiten naar binnen en weet goed te prioriteren in een dynamische omgeving. Ervaring met programmatisch- en opgavegericht werken, en goed bedrijfsmatig inzicht is een absolute pré.

Als persoon ben je een sterke teamspeler, ondernemend, toegankelijk en betrokken. Je hebt hart voor de zaak. Je neemt met gemak het voortouw bij complexe vraagstukken en opgaven en initieert zelfstandig nieuwe samenwerkingsvormen met collega's en externe partijen. Hierbij wijk je graag van gebaande paden af, ben je flexibel en in staat om plaats en tijd onafhankelijk te werken. 

WAT VRAAGT MEIERIJSTAD VAN JOU NAAST STRATEGISCHE ADVISERING…
Jij hebt je allang bewezen in strategische advisering op bestuurs- en directieniveau en durft tegenwicht te bieden en leiderschap te tonen.

Bovendien beschik je over:

 • (aantoonbaar) academisch werk- en -denkniveau;
 • ervaring op het gebied van strategische beleidsontwikkeling in een politieke omgeving;
 • de kunst om collega’s mee te nemen in de ontwikkeling van strategieën en de vertaling naar de uitvoering daarvan;
 • innovatieve denkkracht bij de vertaling van relevante ontwikkelingen naar gemeentelijk oplossingen.
 • bedrijfsmatig inzicht en kennis van de P&C cyclus.
   

MEIERIJSTAD BIEDT JOU…
Samen de opgaves en ambities van gemeente Meierijstad realiseren is hard werken. Daar mag je ook een mooie beloning voor verwachten. Strategisch adviseur is een baan voor 36 uur per week, daarvoor mag je rekenen op:

 • het bruto maandsalaris is maximaal € 6.616, schaal 13;
 • een laptop en smartphone voor locatie onafhankelijk werken;
 • een NS-Business Card incl. gebruik van Greenwheels voor dienstreizen;
 • uitgebreide leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • doorgroeimogelijkheden.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van jouw salaris. Aan jou dus de keuze wat je met dit budget doet. Extra vakantiedagen? Of misschien toch een fiets aanschaffen?
   

Na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bekijken we samen of dit omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

HEB JIJ DE AMBITIE OM MEIERIJSTAD VERDER TE BRENGEN IN ONTWIKKELING?

PROCEDURE INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op maandag 13 juni  aanstaande vindt de cv voordracht plaats van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever.

Belangrijke data:

 • Eerste gespreksronde gemeente Meierijstad      : 16 juni 2022 tussen 14.30-17.30 uur
 • Tweede gespreksronde gemeente Meierijstad    : 20 juni 2022 tussen 15.00-17.00 uur
 • Ontwikkelassessment                                           : 23 juni 2022 (hele dag)
 • Arbeidsvoorwaardengesprek                             : 27 juni 2022 tussen 14.00-15.00 uur

Graag zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 22 mei 2022  tegemoet, reageren kan via  www.vdhselectie.nl. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met
Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.

Direct solliciteren kan via de volgende tekst: aanmelden via deze tekst!