Twee leden Raad van Toezicht - nevenactiviteit uur - Terneuzen

AANVULLING OP BESTAAND PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) ZEEUWS VLAANDEREN (op te vragen bij VDH Selectie)


PROFIEL LID MET ACCENT HR - TEVENS LID VAN DE COMMISSIE IDENTITEIT, PERSONEEL EN ORGANISATIE
De raad van toezicht zoekt een lid dat beschikt over een (stevig) HR profiel en affiniteit met het onderwijs. Iemand die samen met het lid van de commissie Identiteit, Personeel en Organisatie positief kritisch meedenkt over alle HR gerelateerde aspecten van de organisatie.
Een deskundige teamspeler die (op hoofdlijnen) bekend is met ontwikkelingen binnen het onderwijs en vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kan zijn voor de bestuurder. Die op basis van een gezonde dosis lef en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. En die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren.

PROFIEL LID MET ACCENT ONDERWIJS - TEVENS LID VAN DE COMMISSIE ONDERWIJS & KWALITEIT
De raad van toezicht zoekt een lid dat beschikt over een (stevig) onderwijsprofiel. Het nieuwe lid van de rvt is tevens lid van de commissie Onderwijs & Kwaliteit en denkt samen met het andere lid kritisch mee over de onderwijsinhoudelijke aspecten van de organisatie. Een deskundige teamspeler met visie op onderwijsvernieuwing. Die goed bekend is met ontwikkelingen (VO, PO of anderszins) en vanuit de rol als toezichthouder op verbindende wijze sparringpartner kan zijn voor de bestuurder. Die op basis van ervaring en innovatief vermogen, anders kan denken en handelen. En die het échte gesprek met elkaar kan en wil voeren.

Overige aandachtsgebieden (voor beide leden)

  • Integratievraagstukken (VO Zeeuws-Vlaanderen is een fusie-organisatie.
  • Toegankelijkheid onderwijs (dunbevolkte en vergrijzende regio).
  • Innovatie onderwijs (in relatie tot integratie en toegankelijkheid).

PERSOONSKENMERKEN
Teamspelers, betrokken. Nieuwsgierig en leergierig. Vernieuwend.

HONORERING
Voor een lid raad van toezicht is de vergoeding € 8.247,- bruto per jaar. De raad van toezicht vergadert circa 6 maal per jaar met het bestuur. Daarnaast zijn er vergaderingen van commissies, velddagen, leerbijeenkomsten en regionale bijeenkomsten.

PROCEDURE
De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 11 juli 2022 worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. Aansluitend vindt op19 juli 2022 de gespreksronde met de raad van toezicht plaats. Beoogde startdatum is de start van het nieuwe schooljaar 2022.

SOLLICITATIE
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37. Hebt u belangstelling om als toezichthouder bij te dragen aan de ingezette ontwikkeling van deze boeiende organisatie, dan zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 19 juni 2022 tegemoet, reageren kan via de volgende tekst: solliciteren kan hier!