Afdelingshoofd Ruimte / MT lid - 36 uur - Beek

DE GEMEENTE BEEK: Ondernemend Beek, dat is gemeente Beek!

Gemeente Beek is een ondernemende en interessante gemeente waarin oud en nieuw in een bijzonder evenwicht samenkomen.  Beek is stads en toch ook landelijk. Met de levendigheid en kracht van Beek en de rust van authentieke dorpen als Genhout, Geverik en Kelmond, Spaubeek en Neerbeek. Volop rust en groen. Zonder files. Europa is binnen handbereik met de auto, via het spoor of het vliegtuig. Wonen in Beek biedt nog echte gemeenschapszin.

De gemeente kent een uitzonderlijke dynamiek: het inwonersaantal van ongeveer 16.000 wordt dagelijks uitgebreid met zo’n 10.000 mensen extra. Werknemers van de bedrijven op Beeker Hoek, TPE en Aviation Valley, bezoekers aan het winkelcentrum Makado en de passagiers en medewerkers van Maastricht-Aachen Airport. Daarnaast flankeren twee snelwegen de gemeente: de A2 en de A76.

Beek is een financieel gezonde, stabiele gemeente met een open en constructieve relatie tussen politiek, bestuur en organisatie. De gemeente Beek heeft een strategische visie tot 2030 geformuleerd. Recent is er een nieuw bestuursakkoord vastgesteld, op basis waarvan de organisatie meer opgavegericht gaat werken.

De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- & Managementondersteuning. De afdelingen worden elk aangestuurd door een afdelingshoofd. De afdelingshoofden van deze afdelingen vormen samen met de gemeentesecretaris en directiesecretaris, het MT.
De cultuur bij de gemeente Beek is informeel, toegankelijk en hands-on. Bestuur en organisatie zijn betrokken en positief ingesteld, en werken samen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven.


DE AFDELING RUIMTE
De afdeling Ruimte bestaat uit 35 medewerkers en is volop in ontwikkeling. De afdeling bestaat uit specialismen op het gebied van omgevingsplannen, vergunningen en toezicht, ruimtelijke ordening, openbare ruimte (inclusief wijkbeer) en economische zaken.
Momenteel is de organisatie bezig met een herijking van de inrichting en structuur van de afdeling. Het doel is om integraliteit en samenwerking over de teams en thema’s heen verder te versterken.
Het nieuwe bestuursakkoord is opgebouwd aan de hand van opgaven. Deze nieuwe manier van werken vraagt een flexibele en wendbare afdeling (organisatie) die hierop kan aansluiten. In de teams zal opgavegericht werken verder vorm krijgen in combinatie met de wettelijke en autonome taak die de organisatie te vervullen heeft.                                                   

Inhoudelijke uitdagingen voor de komende jaren zijn:

 • De implementatie van de Omgevingswet.
 • Uitvoering van de Woonvisie en vormgeven van de Woontransitie.
 • Klimaatadaptatie, wateroverlast en droogte, vergroening van de woonomgeving.
 • Vormgeven van de Energietransitie, 1 op de 3 straten zal in de toekomst open gaan voor een warmtenet en/of een zwaarder elektriciteitsnet.
 • Mobiliteitstransitie, die gaat leiden tot een andere parkeerdynamiek en gebruik van de openbare ruimte en wegen, inclusief een extra opgave om te investeren in infrastructuur en de openbare ruimte.
 • Economische opgaven zoals een levendig centrum in Beek behouden en voor de omvang van de gemeente Beek omvangrijke bedrijvigheid op peil houden. Daarbij hoort uiteraard ook Maastricht Aachen Airport.
 • In regionaal verband zijn veel inhoudelijke ontwikkelingen die van ons een actieve inbreng vragen (afval, Regionale Uitvoeringsdienst, Regionale Energie Strategie, Het Groene Net, de Nationale en Provinciale Omgevingsvisie).


DE FUNCTIE: WAT GA JE DOEN?
Als afdelingshoofd Ruimte geef je leiding aan de afdeling en ben je verantwoordelijk voor het (tijdig) realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de afdeling. Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit, en je zorgt voor een effectieve inzet van mensen en middelen. Je weet bestuurlijk en ambtelijk gestelde doelen te realiseren. Hebt scherp oog voor de doorontwikkeling en de innovatie van de afdeling. Draagt actief bij aan de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente Beek aan haar inwoners.

Als afdelingshoofd val je direct onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en ben je lid van het MT. Vanuit die hoedanigheid draag je bij aan de ontwikkeling en het functioneren van de organisatie als geheel. Geef je in nauwe samenwerking met je collega MT-leden invulling aan de gewenste organisatieontwikkeling, bevorder je en stimuleer je afstemming en samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Je zoekt proactief de samenwerking met het bestuur. Je informeert en adviseert over ontwikkelingen binnen de eigen afdeling en overstijgend in concern-breed verband, over de realisatie van gestelde doelen, inzet van middelen en strategische beleidsontwikkelingen betreffende het werkterrein.

DE OPGAVE: ONTWIKKELEN VAN DE AFDELING NAAR OPGAVEGERICHT WERKEN
Het nieuwe opgavegericht werken vraagt om een stevige leidinggevende met visie op het vakgebied en goed ontwikkelde managementvaardigheden. Een échte bouwer die met overtuigingskracht voorop loopt in het aantonen van de meerwaarde van samenwerken en meedenken.

Gemeente Beek zoekt een toegankelijk persoon, hands-on met goede communicatieve vaardigheden. Die plezier schept in samenwerken, in gezamenlijkheid resultaten wil boeken en ervoor zorgt dat mensen goed hun werk kunnen doen.

Iemand die met verbindingskracht en een inspirerende leiderschapsstijl, de afdeling faciliteert en ondersteunt in de doorontwikkeling naar opgavegericht werken. In staat om vanuit een primair coachende stijl, richting en ruimte tegelijk te geven. Iemand met een transparante en open communicatiestijl en oprechte interesse in mensen. Die stimuleert en uitnodigt tot samenwerken, het nemen van initiatief en het tonen van eigenaarschap, waarbij fouten maken mag. Iemand die achter de mensen staat, vertrouwen geeft en hen vertegenwoordigt waar nodig. Maar die ook aanspreekt op houding en gedrag en bestaande patronen durft te doorbreken.

Iemand die rust en senioriteit uitstraalt, standvastig is als de situatie daarom vraagt. Die kan schakelen op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau. Hoofd- van bijzaken onderscheidt. Iemand die gestructureerd en planmatig werkt en nadrukkelijk oog heeft voor de ontwikkeling die de afdeling reeds heeft doorgemaakt. Die anderen in positie brengt. Die luistert en gemotiveerd besluiten neemt en daarmee duidelijkheid biedt.

WAT VRAAGT GEMEENTE BEEK

 • Je beschikt over een aantoonbaar HBO+/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding in het ruimtelijk-fysieke domein;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als leidinggevende, bij voorkeur in het ruimtelijk-fysieke domein;
 • Je hebt ervaring met organisatieveranderingstrajecten;
 • Je hebt ervaring met het toepassen van verschillende stijlen van leiderschap waarbij de primaire focus ligt op het coachen en ontwikkelen van anderen;
 • Je kan jezelf makkelijk bewegen in een complex krachtenveld met diverse en soms tegengestelde belangen.

COMPETENTIES
Communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaat- en doelgerichtheid. Visievorming, omgevingsbewustzijn, coachen / ontwikkelen van anderen en politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

DE GEMEENTE BEEK BIEDT
Als afdelingshoofd Ruimte mag je op basis van een 36-urige werkweek rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € € 4.965,00 en € 6.616,00 (schaal 13 conform CAO gemeenten);
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van jouw salaris. Aan jou dus de keuze wat je met dit budget doet; extra vakantiedagen, betalen van een opleiding of misschien toch die fiets aanschaffen?
 • een boeiende en fijne werkomgeving met een collegiaal MT waar initiatief gewenst is;
 • een thuiswerkvergoeding;
 • ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling en flexibele werktijden.

 

PROCEDURE INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 30 juni 2022 is de cv voordracht van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever.

Data procedure

 • Eerste gespreksronde gemeente Beek                           :   6 juli 2022
 • Tweede gespreksronde gemeente Beek                         : 13 juli 2022               
 • Ontwikkelassessment                                                      : 14 juli 2022 (in de ochtend)
 • Arbeidsvoorwaardengesprek                                           : 21 juli 2022
 • Klikgesprek portefeuillehouder                                         : 21 juli 2022

Ben jij de verbinder en aanjager met overzicht die anderen coacht en stimuleert tot ontwikkeling? Reageer dan direct!

Graag zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 19 juni 2022  tegemoet, reageren kan via  www.vdhselectie.nl (middels het uploaden van een brief en cv).
Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.

Solliciteren kan via de tekst: solliciteren kan hier!