Voorzitter Hoofdbestuur - nevenactiviteit uur - Zeist

De Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) zoekt met ingang van
10 december 2022 een VOORZITTER.

DE ORGANISATIE
De KVLO is de belangenvereniging voor alle professionals die kinderen in en rond de school goed leren bewegen. Als grootste lerarenvereniging van Nederland maken wij ons al ruim 160 jaar hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van onze ruim elfduizend leden in 24 actieve afdelingen.

De KVLO kent een hoofdbestuur (HB) dat door de Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt benoemd. Het HB bestuurt de vereniging op afstand (toezichthoudend en kaderstellend). Dit neemt niet weg dat het HB een betrokken bestuur is en aan de ALV verantwoording aflegt voor het te voeren en gevoerde beleid. De voorzitter geeft, in collegiale samenwerking met het hoofdbestuur, leiding aan de vereniging. De functie vraagt om een flexibele inzetbaarheid.

De zittingsduur van de voorzitter bedraagt drie jaar met een mogelijkheid tot twee maal een verlenging met drie jaar. Het HB vergadert in de regel zes tot zeven maal per jaar en is aanwezig op de ALV’s in mei en december om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

WAT WORDT GEZOCHT?

 • kennis van en passie voor het leergebied bewegen en sport
 • visie op ontwikkelingen in het onderwijs, het leergebied en op de rol van sport en bewegen in de samenleving
 • borging van de langetermijnvisie van de vereniging
 • bestuurlijke en leidinggevende ervaring
 • gevoel voor en affiniteit met maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen
 • affiniteit met vraagstukken van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in het onderwijs en aanpalende werkvelden.
   

WAT BRENG JE MEE?

 • academisch denk- en werkniveau
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 • strategisch, ondernemend, besluitvaardig en actiegericht
 • enthousiasmerend en verbindend
 • in staat de vereniging te kunnen profileren en representeren
 • kunde en inzet om binnen en buiten de organisatie de missie, visie en doelstellingen van de KVLO uit te dragen
 • een flexibele en stressbestendige arbeidsinstelling
 • een landelijke en soms Europese actieradius.
   

WAT WORDT GEBODEN?
Een dynamische omgeving met enthousiaste en ervaren collega-bestuurders en een professioneel bureau ter ondersteuning. Een financiële tegemoetkoming in de kosten maakt deel uit van het aanbod.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06 – 86 86 34 37.

Heb je belangstelling om als voorzitter bij te dragen aan de ontwikkeling van de KVLO dan zien wij jouw motivatiebrief en cv graag vóór 1 september 2022 tegemoet, reageren kan via www.vdhselectie.nl of via info@vdhselectie.nl.
Het uploaden van een motivatiebrief en cv kan via de volgende zin: solliciteren kan via deze tekst!

Naar aanleiding van de binnengekomen reacties vinden in september de gesprekken met een benoemingsadviescommissie plaats. De kandidaten dienen een VOG te kunnen overleggen.