Teammanager Maatschappelijke en economische Ontwikkeling (MEO) - 36 uur - Boxtel/Sint-Michielsgestel

OVER MIJNGEMEENTEDICHTBIJ
MijnGemeenteDichtbij (MGD) is de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Het is onze missie om bij te dragen aan goed leven en werken in deze twee gemeenten (totaal ca. 60.000 inwoners). Dit doen we door te werken mét onze inwoners in plaats van vóór onze inwoners. Zo spelen we innovatief en flexibel in op de veranderingen in de samenleving. Hierbij werken we vanuit onze drie kernwaarden passie, verbinden en vernieuwen.
Daarnaast kennen we drie algemene competenties: veerkracht, integraal werken en digitaal vaardig.

Bij MGD werken zo'n 430 medewerkers (circa 400 fte); die worden aangestuurd door het algemeen managementteam bestaande bestaande uit de gemeentesecretarissen van Boxtel en Sint-Michielsgestel en de drie concernmanagers. De concernmanagers sturen, ieder voor hun eigen venster (domein), de daaraan verbonden teammanagers aan. Leidinggevenden bij MGD zijn integraal verantwoordelijk en hanteren een situationeel leidinggevende stijl. Zij sturen daarbij als leidinggevende op taakvolwassenheid van het team en medewerkers nemen daarbij eigenaarschap.

MGD is een relatief jonge organisatie, voortdurend in ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt aan een toekomstbestendige, flexibele en wendbare organisatie die krachtig, efficiënt en innovatief is zonder de specifieke ‘lokale kleur’ te verliezen. Bestuur en organisatie zijn betrokken en positief ingesteld, en werken samen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven. Het bestuur heeft onlangs haar commitment daartoe nogmaals bevestigd/uitgesproken.

HET TEAM MAATSCHAPPELIJKE- EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
Het team Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling bestaat uit circa 25 voornamelijk beleidsmedewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het beleid én de vertaalslag naar de uitvoering. Het team bestaat uit de clusters; duurzaamheid, milieu, economie & toerisme, vastgoed, kunst & cultuur en projecten. Er is een stevige binding met sociale beleidsonderwerpen, waardoor het team in staat is om integraal en organisatie breed verbindingen te kunnen leggen. Mogelijk vindt er op termijn een herijking van de inrichting van het team plaats.

Een aantal inhoudelijke uitdagingen voor de komende jaren:

 • De implementatie van de Omgevingswet.
 • Klimaatadaptatie; droogte, vergroening van de woonomgeving.
 • Vormgeven van de Energietransitie, 1 op de 3 straten zal in de toekomst open gaan voor een warmtenet en/of een zwaarder elektriciteitsnet.
 • Onderwijshuisvesting; visievorming en realisatie.
 • Herijking economische visie.
 • Verder vormgeven van regionale samenwerking met de provincie, het rijk en andere partners in de omgeving.


DE FUNCTIE: WAT GA JE DOEN?
Als teammanager MEO geef je integraal leiding aan het team en ben je verantwoordelijk voor het (tijdig) realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële (incl. P&C cyclus) en personele doelstellingen binnen het team. Je bewaakt de kwaliteit en kwantiteit, en je zorgt voor een effectieve inzet van mensen en middelen. Je weet bestuurlijk en ambtelijk gestelde doelen te realiseren. En hebt scherp oog voor de doorontwikkeling en de innovatie van het team. Je draagt actief bij aan de kwaliteit van de dienstverlening en saamhorigheid van MijnGemeenteDichtbij.

Als teammanager val je onder verantwoordelijkheid van de concernmanager van het venster Ruimtelijke, Maatschappelijke en Economische Ontwikkelingen en ben je lid van het venster-MT. Vanuit die hoedanigheid draag je bij aan de ontwikkeling en het functioneren van het venster als geheel. Geef je in nauwe samenwerking met je collega MT-leden invulling aan de gewenste organisatieontwikkeling, bevorder je en stimuleer je afstemming en samenwerking tussen de verschillende teams en Vensters.

Je zoekt proactief de samenwerking met het bestuur. Je informeert en adviseert over ontwikkelingen binnen het eigen team en overstijgend in concern-breed verband, over de realisatie van gestelde doelen, inzet van middelen en strategische beleidsontwikkelingen betreffende het werkterrein.

DE OPGAVE: STABILEREN, PROFESSIONALISEREN EN DOORONTWIKKELEN
De opgave binnen het team MEO is veelzijdig. Er is een stevige inhoudelijke opgave en de bestuurlijke ambities zijn hoog. Daarnaast heeft ook MGD te maken met een roerige arbeidsmarkt waarvan de effecten voelbaar zijn. Het werven, binden en boeien van mensen is een continu proces.
Dit betekent keuzes maken en prioriteiten stellen. Het betekent ook (nog meer) samenwerken en werkzaamheden anders en effectiever organiseren.
Dit realiseren vraagt een stevige en besluitvaardige leidinggevende met visie en strategisch vermogen. Een échte bouwer die met overtuigingskracht en overzicht, voorop loopt in het aantonen van de meerwaarde van anders werken en organiseren.

MGD zoekt een toegankelijk persoon, hands-on met goede communicatieve vaardigheden. Die plezier schept in samenwerken, in gezamenlijkheid resultaten wil boeken en ervoor zorgt dat mensen goed hun werk kunnen doen.

Iemand die met verbindingskracht en een inspirerende leiderschapsstijl, het team faciliteert en ondersteunt in de doorontwikkeling naar integraal en projectmatig en programmatisch werken. Iemand die in staat is om vanuit een primair coachende stijl, richting en ruimte tegelijk te geven. Iemand die open en transparant communiceert en oprechte interesse in mensen heeft. Die stimuleert en uitnodigt tot samenwerken, het nemen van initiatief en het tonen van eigenaarschap, waarbij fouten maken mag. Iemand die achter de mensen staat, vertrouwen geeft en hen vertegenwoordigt waar nodig. Maar die ook aanspreekt op houding en gedrag.

Het team zoekt een boegbeeld die standvastig is als de situatie daarom vraagt. Die kan schakelen op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau. Hoofd- van bijzaken onderscheidt. Iemand die gestructureerd en planmatig werkt, het goede behoudt en door-ontwikkelt waar nodig. Die luistert en gemotiveerd besluiten neemt en daarmee duidelijkheid biedt. Die anderen in positie brengt.

WAT VRAAGT MIJNGEMEENTEDICHTBIJ

 • je bent het boegbeeld van het team en je staat in verbinding met de organisatie, het bestuur en met andere stakeholders;
 • je bent een inspirator en voorbeeld voor anderen. Kortom je bent een leider die betrokken is en oog heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers;
 • je hebt van nature een positieve grondhouding en bent gericht op het grijpen van kansen voor jouw team en de organisatie;
 • je brengt rust in het team, dat resulteert in een stabiele prettige werkomgeving;
 • je bent een verbinder, zowel binnen het team als daarbuiten;
 • je ziet veranderen als een uitdaging en neemt daar de mensen in mee;
 • je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en je bent in staat oog te houden voor innovatie en deze te vertalen naar de eigen werkomgeving.


Wat breng je nog meer mee?

 • een aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • ervaring met het toepassen van verschillende stijlen van leiderschap waarbij de primaire focus ligt op het coachen, faciliteren en ontwikkelen van anderen;
 • souplesse in de omgang binnen een complex krachtenveld met diverse en soms tegengestelde belangen;
 • lef en innovatiekracht.


MIJNGEMEENTEDICHTBIJ BIEDT

 • een bruto maandsalaris tussen € € 4.447,- en € 6.103,- (schaal 12 conform CAO gemeenten);
 • je ontvangt IKB (individueel keuze budget) van 17,05% (incl. 8% vakantietoeslag) bovenop je basissalaris;
 • 180 vakantie-uren per jaar op fulltime basis (excl. eventuele leeftijdsverlofuren);]
 • na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bepalen we samen of we dit omzetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • een boeiende en fijne werkomgeving met een collegiaal MT waar initiatief gewenst is;
 • ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling en flexibele werktijden, inclusief Daarnaast is er een continu aanbod van online cursussen en de mogelijkheid voor deelname aan activiteiten rondom vitaliteit;
 • een thuiswerkvergoeding, een laptop en een mobiele telefoon.

VOOR GEKWALIFICEERDE KANDIDATEN IS EEN ARBEIDSMARTKTOELAGE BESPREEKBAAR!

PROCEDURE INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Eind september 2022 is de cv voordracht van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever. Aansluitend vinden de gespreksronden bij de organisatie plaats.

Ben jij de verbinder en aanjager met overzicht die anderen coacht en stimuleert tot ontwikkeling? Reageer dan zeker!

Graag zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 26 september 2022 (verlengde reactietermijn) tegemoet, reageren kan via  www.vdhselectie.nl (door middel van het uploaden van een brief en cv): SOLLICITEER HIER!

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.