Strateeg - 36 uur - Boxtel en Sint-Michielsgestel

MIJNGEMEENTEDICHTBIJ
MijnGemeenteDichtbij is de werkorganisatie voor de gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel (totaal ca. 60.000 inwoners). We zijn met ongeveer 450 collega’s. Onze missie is om bij te dragen aan goed leven en werken in deze twee gemeenten. Dit doen we door te werken mét onze inwoners in plaats van vóór onze inwoners. Zo spelen we innovatief en flexibel in op de veranderingen in de samenleving. Hierbij werken we vanuit onze drie kernwaarden passie, verbinden en vernieuwen. Daarnaast kennen we drie algemene competenties die voor iedereen binnen onze organisatie gelden, namelijk veerkracht, integraal werken en digitaal vaardig. Brabantse gemoedelijkheid en hard werken, kenmerkt onze jonge organisatie. Weten we altijd hoe? Nee, we zijn een lerende organisatie die op ontdekkingsreis is.

Is er ruimte voor meedenken en initiatief? Ruimschoots! De werkdruk kan pittig zijn, de positieve onderlinge sfeer en humor houdt dit in balans. Voorop staat dat we samen alles op alles zetten voor onze mooie gemeente.

Kijk voor meer informatie op: https://www.werkenbijmgd.nl/over-ons/onze-organisatie

HET VENSTER RUIMTELIJKE, MAATSCHAPPELIJKE- EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING (RMEO)

Het venster RMEO werkt aan het brede, ruimtelijke domein voor Boxtel en Sint-Michielsgestel.
Zij bestaat uit ca. 170 collega’s en is verdeeld in de volgende zes teams: ruimtelijke ontwikkeling - maatschappelijk- en economische ontwikkeling - inrichting, verkeer & reiniging - beheer & uitvoering - wijkbeheer - vergunningen, toezicht & handhaving.
De gezamenlijk verantwoordelijkheid van de teams varieert van beleidsvorming en strategische keuzes tot het letterlijk schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. 
Binnen het venstermanagement wordt enerzijds hard gewerkt aan de stevige inhoudelijke opgaven, en anderzijds aan de doorontwikkeling en positionering van de teams en het venster zelf.
Gelet op de complexiteit van de opgaven, staat integraliteit zowel binnen het venster/de afzonderlijke teams als daarbuiten - met andere vakdisciplines zoals het sociaal domein - hoog op de agenda.

POSITIONERING FUNCTIE
De strateeg werkt ten behoeve van het gehele venster maar is vooralsnog gepositioneerd aan het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit team bestaat uit circa 30 medewerkers en die zijn samen verantwoordelijk voor de vakgebieden Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken, Volkshuisvesting, Omgevingsrecht en Erfgoed. Dit jonge team is volop in ontwikkeling en de ambities van de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel zijn hoog.

Een aantal inhoudelijke uitdagingen voor de komende jaren.

 • De implementatie van de Omgevingswet.
 • Klimaatadaptatie; droogte, vergroening van de woonomgeving.
 • Vormgeven van de Energietransitie, 1 op de 3 straten zal in de toekomst open gaan voor een warmtenet en/of een zwaarder elektriciteitsnet.
 • Onderwijshuisvesting; visievorming en realisatie.
 • Herijking economische visie.
 • Verder vormgeven van regionale samenwerking met omliggende gemeenten, de provincie, het rijk en andere partners in de omgeving.


DE FUNCTIE: STRATEGIE-BEPALING EN VISIE VORMING MAAR OOK ONTDEKKEN & PIONIEREN….
Als strateeg van het venster REMO ontwikkel je samen met de andere strateeg/strategen binnen het venster, externe partners en collega's, integraal en strategisch beleid op het brede ruimtelijk domein.
Gezamenlijk geef je vorm aan en weet je de inhoudelijke opgaven binnen dit domein te realiseren.
Deze opgaven gaan feitelijk dwars door de organisatie heen.
De opgaven hebben met elkaar gemeen dat ze uitdagend en urgent zijn binnen een dynamische bestuurlijk-politieke context. Je hebt een belangrijke en onderscheidende rol in het bepalen van de visie en koers van het venster en daarmee binnen het ruimtelijk domein.
Je weet welke partners we daarbij nodig hebben en bent in staat om de juiste allianties aan te gaan.
Daarvoor kom je met een ‘programmatische’ aanpak waarin strategische (bestuurlijk vastgestelde) beleidsdoelen een plaats krijgen. Je formuleert helder en haalbare doelen, resultaten en effecten en weet hierop resultaatgericht te sturen. Vanzelfsprekend betrek je de uitvoering en ondersteuning in je manier van werken.

Samenwerking over de vakgebieden heen, is meer dan wenselijk en staat dan ook hoog op de agenda. Vanuit je initiërende en verbindende rol, ben je in de lead van het strategenoverleg venster- breed.

De functie van strateeg is een nieuwe functie, die je – in afstemming met je leidinggevende - zelf mag vormgeven en invullen. Vanzelfsprekend met als doel om succesvol opgavegericht en integraal te werken.

Je portefeuille bevat o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Strategisch adviseren en ondersteunen van bestuur en management;
 • Versterken van  het strategisch vermogen van het venster, de organisatie en onze medewerkers;
 • Ontwikkelen van programma’s rondom dominante thema’s binnen het ruimtelijk domein;
 • Jouw visie vertalen naar opdrachten voor de verschillende teams.

WAT BRENG JE MEE?
Als strateeg haal je energie uit complexe, veelal vakoverstijgende opgaven op langere termijn. Als geen ander ben je in staat om strategisch te denken en te handelen. Je werkt van nature op een open wijze samen in de dagelijkse dynamiek van het bestuurlijk-politiek krachtenveld. Je brengt energie in de organisatie en weet deze over te brengen. Hiermee verbind, enthousiasmeer, stimuleer en ‘coach’ je anderen.
Je ziet kansen en weet hoe we deze kunnen verzilveren. Netwerken en samenwerken is hierbij vanzelfsprekend voor je. Je haalt voldoening uit pionieren en het zelfstandig invulling geven aan een nieuwe functie. Je hebt je sporen verdiend bij de overheid en in het ruimtelijk domein. 

WAT VRAAGT MIJNGEMEENTEDICHTBIJ?

 • Je hebt veel ervaring in denken en handelen op strategisch niveau vanuit relevante achtergrond en opleiding. Je studierichting heeft bij voorkeur een relatie met het ruimtelijke domein.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met bestuur-politieke processen. Je voelt goed aan wat de bestuurlijke ambities zijn en weet deze te vertalen naar MGD.
 • Je bent sensitief voor datgene wat in de omgeving plaats vindt en weet relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen te vertalen naar strategie-en beleidsontwikkeling en soms ook ad hoc adviezen.
 • Je kunt helder adviseren in woord en geschrift. Je weet heldere opdrachten te formuleren met een concreet doel, resultaat en effect voor alle teams en kunt hierop resultaatgericht sturen.
 • Je bent creatief in denken en handelen en bent een echte 'verbinder’. Je neemt graag het voortouw bij complexe vraagstukken en opgaven.
 • Je beschikt over een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk en/of weet dit op snel op te bouwen.
 • Je hebt tenminste WO werk- en denkniveau.
   

WAT BIEDT MIJNGEMEENTEDICHTBIJ?

 • het bruto maandsalaris is maximaal € 6.103,00 (schaal 12);
 • een individueel keuzebudget van 17,05% (inclusief 8% vakantietoeslag) van jouw salaris. Aan jou dus de keuze wat je met dit budget doet. Extra vakantiedagen of misschien een extra opleiding volgen?
 • 180 vakantie-uren per jaar op fulltime basis (excl. eventuele leeftijdsverlofuren);
 • er is een studiekostenregeling voor persoonlijke en vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden. Daarnaast is er een continu aanbod van online cursussen;
 • je kunt deelnemen aan verschillende aspecten van het aandachtsgebied vitaliteit.
 • Na een arbeidsovereenkomst van 1 jaar bekijken we samen of dit omgezet wordt in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


PROCEDURE INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Medio januari 2023 vindt de cv voordracht plaats van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever.
Aansluitend vinden de gespreksronden bij MijnGemeenteDichtbij plaats. 

Heb je belangstelling in deze leuke prioniersfunctie? 
Dan zien wij graag voor 18 december 2022 je motivatiebrief en cv tegemoet.
Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, eigenaar/adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.

REACTIERTERMIJN VOORBIJ MAAR TOCH INTERESSE? REAGEER GERUST!