Manager Eduactie - 36 uur - Tilburg e.o.

OVER DE BIBLIOTHEEK MIDDEN-BRABANT 
Mensen ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling en samen bouwen aan een betere samenleving. Dat is de passie en professie van Bibliotheek Midden-Brabant. De Bibliotheek maakt de wereld van mensen groter. Zij daagt de inwoners van Midden-Brabant uit om verder te kijken en helpen ze verder te komen. Zij is er voor alle inwoners in het werkgebied en wil (zoveel mogelijk) alle doelgroepen daarbinnen bereiken. Dat doet zij door de bibliotheken in de hele regio als publieke plek op te stellen voor iedereen. Specifiek voor de doelgroep 0 – 18 jaar is zij actief op instellingen en scholen. Zo draagt de Bibliotheek actief bij in hun ontwikkeling, en specifiek aan taalontwikkeling en digitale geletterdheid: een essentiële voorwaarde om elk kind een kansrijke toekomst te geven.

De organisatie is een afspiegeling van de samenleving om ons heen. Daarom streeft zij ernaar om een inclusieve organisatie te zijn. Er is een ambitieus nieuw beleidsplan waarop recentelijk de organisatie is ingericht. In verband met het vertrek van de Manager Educatie zoekt de Bibliotheek een collega die hier samen met het team voor wil gaan.

DE ORGANISATIE; DYNAMISCH EN ONTWIKKELGERICHT!
De wereld waarin bibliotheken zich bewegen verandert snel en op verschillende fronten. De Bibliotheek Midden-Brabant is de afgelopen jaren met veel succes omgevormd van een uitleenplek naar een meer programmerende bibliotheek. De vestigingen kregen naast een mooie collectie ook een werkplaats- en podiumfunctie. Door ruimte te geven aan experimenten ontstond in korte tijd een netwerkorganisatie met een grote veelzijdigheid aan samenwerkingspartners. In 2020 is de Bibliotheek LocHal verkozen tot Beste Bibliotheek van Nederland. Dit alles kenmerkt de dynamische organisatie.
Waar zij de komende jaren maatschappelijk van meerwaarde wil zijn en hoe hier invulling aan gegeven wordt, wordt samengevat in het beleidsplan.

DE AFDELING EDUCATIE & FUNCTIE
Vorig jaar is de afdeling Educatie als een geconcentreerde afdeling binnen de nieuwe organisatie-inrichting gestart. Het huidige team bestaat uit een kleine twintig Lees/mediaconsulenten, een backoffice en drie Programmacoördinatoren. Meer en meer werken de Lees/mediaconsulenten volgens de landelijke concepten Boekstart en De bibliotheek op school.

De opgave waar zij voor staat, is om nog meer impact te generen op het gebied van (voor)leesbevordering en digitale geletterdheid op alle scholen en vroeg- en voorschoolse instellingen binnen de zes gemeenten van de Bibliotheek Midden-Brabant. Deze ambitie sluit goed aan op de huidige landelijke ontwikkelingen en de gemeentelijke doelstellingen namelijk om stevig in te zetten op preventie van laaggeletterdheid. Daarmee is zowel beleidsmatig als financieel de wind op veel plaatsen mee. Om deze kansen te verzilveren en daarmee de beoogde impact te realiseren, is groei en ontwikkeling nodig, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Deze ambitie vraagt om een sterk gedreven manager die in staat is, zowel intern als extern, de ambitie uit te dragen én te realiseren. Een echte verbinder die mensen weet te inspireren en te motiveren om het beste uit henzelf te halen. Maar ook een manager die koersvast is, die weet bij belemmeringen of bij weerstand een weg te vinden om toch in verbinding het doel te behalen.

HET PROFIEL

 • Je bent lid van ons managementteam; samen ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en de (financiële) doelstellingen van de organisatie.
 • Je concretiseert het beleid voor het onderdeel Educatie. Je bewaakt de voortgang van de jaarplannen en stuurt op concrete resultaten voor en met het netwerk en alle gebruikers.
 • Je geeft proactief invulling aan de lokale verbinding door het ontwikkelen en vermarkten van vernieuwende en kostendekkende activiteiten en concepten.
 • Je borgt de huidige (educatieve) dienstverlening, bewaakt de kwaliteit en verkent en initieert nieuwe markten, producten en diensten.
 • In samenwerking met onze VVE- en onderwijspartners werk je aan een structurele en duurzame financiële borging van de educatieve activiteiten van de Bibliotheek Midden-Brabant.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor het genereren van lokale en bovenlokale subsidies, sponsoring, exploitatie-inkomsten en overige externe geldstromen.


WIE BEN JIJ?
Je bent een manager die kansen en ontwikkelingen in een pril stadium signaleert en weegt. Samen met de mensen uit jouw team weet je dit te vertalen naar een aantrekkelijk dienstenpakket voor onze klanten en partners. Je bent een (opr)echte doelgerichte verbinder en beschikt over de volgende kwaliteiten:

 • Je kennis: Je bent in bezit van een Hbo-diploma bijvoorbeeld op het gebied van management. Kennis van pedagogiek en didactiek is een pré.
 • Je ervaring: Je hebt relevante werkervaring van minimaal 5 jaar waarbinnen je aantoonbare leidinggevende rollen hebt vervuld.
 • Je beschikt over een gezond analytisch vermogen waardoor je strategische keuzes maakt en hoofd- van bijzaken goed weet te onderscheiden.
 • Je persoonlijkheid: Je bent een netwerker die onderwerpen en partijen kan verbinden en mensen en middelen in beweging krijgt. Want alleen samen met gemeenten en onderwijsinstelling kan structureel gewerkt worden aan leesbevordering en het vergroten van digitale geletterdheid onder jeugd en jongeren.


Met jouw coachende houding stimuleer je eigenaarschap, motivatie en eigen initiatief bij jouw mensen. Je handelt vanuit vertrouwen en weet iedere medewerker op zijn talenten in te zetten. Daarnaast ben je gedreven om doelen en resultaten te behalen. Je weet een heldere koers uit te zetten waarbij je de beschikbare middelen effectief en efficiënt inzet. Als lid van het managementteam ben je een collega die van nature de samenwerking zoekt vanuit de overtuiging dat we samen meer bereiken.

WAT BRENGT HET JOU?
Jij hebt als Manager Educatie een veelzijdige functie met ruimte voor ondernemerschap waardoor jij je initiatief en ambitie goed kwijt kunt! Je komt te werken in een enthousiast managementteam binnen een dynamische en warme organisatie waar bevlogen medewerkers samenwerken aan de grote maatschappelijke ambitie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Openbare Bibliotheken en afhankelijk van kennis en werkervaring een salaris tussen € 4.241,00 euro en € 5.527,00 euro per maand bij een 36-urige werkweek.

PROCEDURE-INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/adviseur van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie.

Belangrijke momenten:

 • 25 januari 2023 : cv-voordracht van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever.
 • 30 januari 2023 : eerste gespreksronde bij bibliotheek Midden-Brabant tussen 9.00-13.00 uur.
 • 2 februari 2023: tweede gespreksronde bij bibliotheek Midden-Brabant tussen 9.00-12.00 uur.

Het is de wens om de nieuwe manager Eduactie zo spoedig mogelijk te laten starten.
Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

BESCHIK JE NOG NIET OVER ALLE VEREISTEN MAAR LEER JE SNEL?
Reageer dan zeker!

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.
Heb je belangstelling voor deze boeiende en ontwikkelgerichte functie dan zien wij je motivatiebrief en cv graag uiterlijk 27 december 2022 tegemoet. Reageren kan door middel van het uploaden van je gegevens via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!