Manager SSiB (Samen Sterk in Brabant) - 36 uur - 's-Hertogenbosch

OVER DE OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD (ODBN)
De omgevingsdienst Brabant Noord is een uitermate dynamische organisatie op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met circa 300 betrokken collega’s en in nauwe samenwerking met gemeenten en provincie, wordt dagelijks gewerkt aan een schone en veilige leefomgeving in Noordoost-Brabant.

Wat doet de ODBN precies? Namens de gemeente en provincie voert zij (wettelijke) taken uit op het gebied van VTH die betrekking hebben op milieu-gerelateerde onderwerpen zoals lucht, bodem en geluid. Dat betekent dat de ODBN vergunningen verleend, meldingen toetst en adviseert over diverse milieuaspecten. Verder houdt zij toezicht op bedrijven en specifieke milieuthema’s en handhaaft waar dat nodig is.

De organisatie van ODBN is vooruitstrevend en ontwikkelingsgericht. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om te komen tot één organisatie met een eigen cultuur en entiteit, met een stabiele bedrijfsvoering en dienstverlenend. Inmiddels is de volgende fase aangebroken waarbij het streven is om te komen tot een excellente dienstverlening waarbij medewerkers op basis van hun specialistische kennis en eigenaarschap, initiatief nemen. Ze is alert op veranderingen in de fysieke leefomgeving en weet deze vanuit haar deskundigheid tijdig te signaleren en agenderen bij deelnemers en ketenpartners.

Algemene ontwikkelingen
Naast eigen doelstellingen waaronder de doorontwikkeling van de organisatie, zijn er diverse regionale, provinciale en landelijke thema’s waar ODBN actief in is zoals Samen Sterk in Brabant (afgekort SSiB) en ook zijn er diverse landelijke ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op de rol/taken, werkwijzen en de bedrijfsvoering van de omgevingsdienst. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de klimaatadaptatie en de energietransitie. Hierop anticiperen en meebewegen vraagt een (nog) verdere professionalisering en versteviging van de organisatie. Verbetering van de kwaliteit en deskundigheid van medewerkers heeft dan voortdurende aandacht. Permanente ontwikkeling in brede zin staat hoog op de agenda.

Meer informatie over wat ze doen en wat ze belangrijk vinden, kun je vinden op: www.odbn.nl/werkenbij 

HET TEAM SSiB
Het team SSiB bestaat uit ca. 15 betrokken medewerkers, verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de regels die moeten zorgen voor een schone, veilige en duurzame provincie. Dagelijks zijn zij direct of indirect bezig met controles op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. Daar waar nodig, wordt gehandhaafd. Handhaving - en in het bijzonder binnen SSiB - kent een grote diversiteit aan (netwerk)partners zoals de provincie, gemeenten, natuurbeschermings-organisaties, politie, justitie, et cetera.

Het team SSiB is verantwoordelijk voor het toezicht en de strafrechtelijke handhaving van het buitengebied Brabant. Zij doet dat zelf en in samenwerking met de netwerkpartners in het groen en met hun groene BOA’s. Vanuit die hoedanigheid is het team in het tevens verantwoordelijk voor de inbedding van Samen Sterk in Brabant (de SSiB organisatie binnen heel Brabant). Naast de BOA’s-groen heeft het team een accountteammanager, deze is aanspreekpunt voor opdrachtgevers en stakeholders voor de SSib-taak.

SSiB is een relatief jong team, ontstaan in 2015 en daarna in omvang doorgegroeid, en is verdeeld in de regio’s Oost en West. Deze regio’s worden aangestuurd door een coördinator, verantwoordelijk voor de dagelijkse inhoudelijke aansturing van de teams. De coördinatoren vallen onder directe verantwoordelijkheid van de teammanager. De teammanager SSiB valt onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur van ODBN.

Speerpunten
Naast de uitvoering van reguliere controles en het inbedden van de SSiB-taak, wordt extra aandacht gevestigd op de volgende inhoudelijke speerpunten:

 • Stroperij
 • Afval
 • Motorcross


Voor meer informatie over Samen Sterk in Brabant, lees verder op:
Home - Samen Sterk in Brabant (ssibbrabant.nl)

WAT GA JE DOEN?
Als teammanager SSiB geef je integraal leiding aan het team en ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, financiële en personele doelstellingen binnen het team. Je bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en je zorgt voor een effectieve inzet van mensen en middelen. Creëert een goede en effectieve samenwerking met stakeholders (opdrachtgevers en (netwerk)partners) en hebt oog voor bestuurlijke context. Dit in nauwe relatie tot de uit te voeren wet- en regelgeving.
Daarnaast bouw je verder aan een zo optimaal mogelijk functionerend team waarbij samenwerking en

Hierbij ben je duidelijk in je koers en zorg je voor heldere kaders, structuur en resultaatverantwoordelijkheden. Je bent transparant en consequent in handelen. Bestaande cultuurpatronen weet je te doorbreken. De werkzaamheden van dit team vinden ook in de avonduren en weekenden plaats. Dit vraagt bereikbaarheid van de teammanager indien nodig.

WAT ZOEKT ODBN?  
Een natuurlijk leidinggevende met een stevige persoonlijkheid die primair vanuit het organisatiebelang sturing geeft. Ook behartig je de belangen van het team in- en extern.

ODBN zoekt iemand die de lijn uitzet en het team hierin op een heldere en transparante wijze meeneemt. Die op consequente wijze koers houdt.  
Die voldoening haalt uit bouwen van een team met als grondslag een goede basis. Die met een toegankelijke houding en een heldere communicatiestijl, mensen meeneemt én ook aanspreekt waar nodig. Iemand met oprechte interesse in mensen en hen kent. Die hen ruimte geeft voor ontwikkeling zonder gemaakte (resultaat)afspraken uit het oog te verliezen.

Daarnaast beweeg je jezelf gemakkelijk binnen en tussen de omgeving en de daarbij behorende (netwerk)partners: van het uitvoeren van reguliere wet- en regelgeving tot externe ontwikkelingen en het invulling geven van de behoefte van opdrachtgevers. Heb je gevoel voor de strafrechtelijke context waar dit team in acteert en heb je oog voor de bestuurlijke belangen. Daarbij ben je oplossingsgericht en proactief in je streven naar het leveren van een hoge kwaliteit. 

Als ideale kandidaat ben je bedrijfsmatig georiënteerd en ontwikkelingsgericht. Je denkt in kansen en mogelijkheden en maakt daarin een kosten-baten afweging. Je neemt het team mee in de ontwikkeling naar (nog meer) bedrijfsmatig denken en handelen.

PERSOONSKENMERKEN
Stabiele, stevige, no-nonsens persoonlijkheid met een rechte rug. Koersvast en consequent in handelen. Communicatief vaardig en makkelijk benaderbaar. In staat te schakelen op alle niveaus (operationeel-tactisch-strategisch). Omgevingssensitief.

FUNCTIE-EISEN

 • goed HBO+ werk- en denkniveau en analytisch sterk;
 • integraal leidinggevende ervaring (inclusief alle piofah-taken);
 • ervaring met het bouwen en door-ontwikkelen van een team;
 • affiniteit, inzicht en gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • affiniteit met de beleidsterreinen van het team of de bereidheid dit snel eigen te maken;
 • extern georiënteerd, zich bewust van en gericht op het belang van een goede relatie met participerende (netwerk)partners.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt max. € 90.000,- bruto per jaar (gebaseerd op schaal 12, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een dienstverband aangedaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Bij excellente kandidaten is sprake van een passende beloning.

INTERESSE?
OOK KANDIDATEN BUITEN DE GEMEENTELIJKE SECTOR ZOALS POLITIE EN JUSTITIE DIE ZICH HERKENNEN IN DE PROFIELSCHETS ZIJN VAN HARTE WELKOM OM TE REAGEREN!

PROCEDURE-INFORMATIE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Relevante data:

 • Cv voordracht van potentieel passende kandidaten aan ODBN vindt plaats op
  27 september 2023.
 • 1e gespreksronde bij ODBN vindt plaats op 3 oktober 2023 tussen 13.00-17.00 uur.
 • 2e gespreksronde bij ODBN vindt plaats op 10 oktober 2023 tussen 09.00-12.30 uur.

Een (ontwikkel)assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling voor deze functie dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 31 augustus 2023 tegemoet.
Reageren kan via de volgende tekst (uploaden cv en motivatiebrief): SOLLICITEER HIER!