Directeur Gezamenlijke Brandweer Rotterdam - 36 uur - Rotterdam

DIRECTEUR (V/X/M) GEZAMENLIJKE BRANDWEER ROTTERDAM

Professionals in industriële incidentbestrijding

Deze geweldige en unieke organisatie is op zoek naar een directeur met people skills, een verbindend leider, toekomstgericht.

OVER DE GEZAMENLIJKE BRANDWEER ROTTERDAM
De Gezamenlijke Brandweer (GB) is een publiek/private incidentbestrijdingsorganisatie binnen het Haven- en Industriecomplex van de gemeente Rotterdam en de woonkernen Rozenburg, Hoogvliet en Pernis. Een uniek samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en momenteel 65 bedrijven, die verenigd zijn in de coöperatie CIBUA. Naast het verzorgen van de brandbestrijding en hulpverlening, heeft de GB voor haar (industriële) klanten de wettelijke verplichting tot een bedrijfsbrandweer overgenomen. Vanuit de onafhankelijke rol en inhoudelijke specialistische kennis worden zij ook betrokken in complexe (landelijke) dossiers. 

BESTURINGSMODEL
De GB is een Openbaar Lichaam, ontstaan vanuit een Gemeenschappelijke Regeling tussen de Gemeente Rotterdam en het bedrijvencollectief CIBUA. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van het Openbaar Lichaam Gezamenlijke Brandweer (OLGB), waarin zowel de publieke als de private stakeholders zijn vertegenwoordigd.

DE ORGANISATIE
Bij de GB werken 300 medewerkers, met veel passie en betrokkenheid, aan een optimale industriële incidentbestrijding.

De organisatie is verdeeld over drie afdelingen:

  • Preparatie & Ondersteuning Ledenbedrijven
  • Repressie
  • Bedrijfsvoering


De afdelingen beschikken over teamleiders die worden aangestuurd door het verantwoordelijke afdelingshoofd. De afdelingshoofden vallen onder verantwoordelijkheid van de directeur.
De organisatie kent een informele cultuur, die wordt ervaren als sociaal, familiair, vertrouwd en veilig, waarbij “de lijnen” kort zijn. Medewerk(st)ers binnen de Gezamenlijke Brandweer werken vanuit de volgende waarden en gedrag: transparant, betrokken en professioneel.

De huidige directeur gaat in augustus 2024 met pensioen. De wens is om per april 2024 een nieuwe directeur aan te stellen, die in de periode juli/augustus kan starten.  

WAT GA JE DOEN?
Als directeur van de GB onderhoud je voornamelijk contacten met de gemeente Rotterdam, de CIBUA (onze lid-bedrijven), de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en houd de diverse belangen zoveel als mogelijk in balans met elkaar. Maar ook buiten ons verzorgingsgebied – zowel binnen en/of buiten de landsgrenzen - wordt van je verwacht dat je de belangen van de stakeholders goed vertegenwoordigd of ervoor zorgt dat deze belangen gezien en behartigd worden op het juiste niveau. Denk hierbij aan de effecten van de energietransitie of klimaatveranderingen, wettelijke verplichtingen c.q. aanpassingen voor onze lid-bedrijven met betrekking tot ‘repressieve of preparatieve voorzieningen’ of de transitie naar fluorvrij blusschuim. Hierbij ben je veelzijdig in je rol. Van proces tot inhoud, van initiator tot volgend. Soms houd je vast en soms laat je juist los. En dichter ‘bij huis’, blijf je laagdrempelig voor de betrokken collega’s op alle niveaus en heb je regelmatig overleg met de ondernemingsraad en vakbonden.

PROFIEL DIRECTEUR
Als energieke directeur ben je het boegbeeld van de organisatie en vertegenwoordig je ons in diverse netwerken en contacten met stakeholders. Een sterke en natuurlijk leider met een hands-on mentaliteit, met wie de organisatie zich kan identificeren. Die vertrouwen heeft en geeft en de organisatie naar de volgende fase brengt.

Je staat in weer en wind voor de organisatie, doorvoelt de missie en visie, en bent vanwege je intrinsieke betrokkenheid in staat om op een inspirerende, enthousiaste en coachende wijze richting te geven aan het managementteam en de organisatie.

Je bent toegankelijk, laagdrempelig en zoekt actief de samenwerking op. Binnen de publiek/private samenwerking laat jij de GB de “smeerolie” zijn en ben je in staat om mensen en organisaties met elkaar te verbinden, ondanks de soms tegengestelde belangen. Dit vraagt naast politiek/bestuurlijke sensitiviteit en people skills, een zakelijke blik en soms ook lef.

Je weet wat belangrijk en/of urgent is voor de GB, wat snelheid nodig heeft of juist moet worden vertraagd. Het is jouw rol om de onafhankelijke positie van de GB te bewaken en vanuit bescheidenheid de GB en haar betrokken medewerkers te laten schitteren. Omgevingssensitiviteit en ook een goed ontwikkeld gevoel voor tempo en timing, zijn essentiële vaardigheden.

En ondanks dat we een financieel gezonde organisatie zijn, is het belangrijk om ook hier oog voor te blijven houden.

DE OPDRACHT
Je opdracht is helder; het verder uitbouwen van het stevige fundament van de GB, enerzijds naast het (pro)actief volgen van en anticiperen op (inhoudelijke) ontwikkelingen van de aangesloten leden anderzijds.

Vanuit jouw visie heb je een duidelijk beeld van een toekomstbestendige organisatie en weet je met behoud van het goede, de organisatie naar de volgende stap van ontwikkeling te brengen.
Dit betekent een verdieping op thema’s als onder andere bedrijfsvoering (werken op basis van sturingsinformatie en strategisch HR beleid) en leiderschap (verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie). In control blijven, is ook bij de GB een belangrijk aandachtspunt. Door bedrijfsmatig te verbeteren kan de organisatie focus houden op de complexe dossiers (lange termijn) en de thema’s (korte termijn) te benoemen, die er toe doen.
Naast de ontwikkeling van de interne organisatie weet je als directeur de huidig opgebouwde - en gewaardeerde – toegevoegde waarde van de GB met stakeholders te borgen, bestendigen en nóg verder te verstevigen. Permanente aandacht voor partnerschip en ontwikkeling zijn hierbij essentieel.

VRAAG
Deze uitdaging aangaan, vraagt vooral gevoel en betrokkenheid bij de brandweer. Naast een aantoonbaar WO werk- en denkniveau en bedrijfsmatig/bedrijfseconomisch inzicht, vraagt het minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Je hebt een relevant netwerk zowel binnen het bedrijfsleven en overheid. Affiniteit met (industriële) incidentbestrijding/hulpverlening is vanzelfsprekend voor je. Ervaring in een (industriële) productieomgeving is hierbij zeker een pré. Uiteindelijk wordt gekozen voor een kandidaat, die de diversiteit in het managementteam wordt versterkt en die de meeste toegevoegde waarde brengt.

WAT BIEDT DE GEZAMENLIJKE BRANDWEER?
Een boeiende en veelzijdige baan, bij een geweldig mooi bedrijf, in een unieke omgeving.
Werken met passievolle mensen, hen richting geven zodat gezamenlijk de volgende stap kan worden gezet. In april 2024 hopen we een definitieve keuze te kunnen maken.

Het salaris bedraagt maximaal € 10.250,- bruto per maand (max schaal 17 CAR-UWO Veiligheidsregio’s) , inclusief een individueel keuzebudget van 17,83%. Een leaseauto is uiteraard ook onderdeel van je arbeidsvoorwaarden. De aanstelling start met een jaar en wordt omgezet naar onbepaalde tijd als de balans goed is.

PROCEDURE-INFORMATIE
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, adviseur bij
VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 22 februari 2024 vindt de cv-voordracht van potentieel passende kandidaten plaats.

De  procedure kent een aantal stappen, deze zijn als volgt:

  • 1e gespreksronde met het MT van de organisatie vindt plaats op: 6 maart 2024
  • 2e verdiepende gespreksronde met het MT vindt plaats op: 28 maart 2024
  • 3e gespreksronde is een gesprek met de selectiecommissie (bestaande uit een lid van de CIBUA, een lid namens de directie Veiligheid van de gemeente Rotterdam en de algemeen-directeur/regionaal commandant van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond). Deze gesprekken vinden plaats op: 4 april 202
  • 4e gespreksronde is een adviesgesprek met de OR, deze vindt plaats op: 5 april 2024
  • 5e gespreksronde is een aanstellingsgesprek met de voorzitter van het bestuur (burgemeester Rotterdam) en vindt plaats op: 8 april 2024


De beoogde startdatum van de nieuwe directeur is juli/augustus 2024.

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je  contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via
nummer 06 – 86 86 34 37. Ben je enthousiast om als directeur bij te dragen aan het verder
bouwen aan deze mooie organisatie, dan zien wij je motivatiebrief en cv graag
vóór 12 februari 2024  tegemoet. Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!