INTERIM Directeur-bestuurder - 32-36 uur - Breda e.o.

ERVAREN, BETROKKEN & BEVLOGEN VERBINDER MET VISIE. ENTHOUSIAST & EVENWICHTIG. COMMUNICATIEF VAARDIG. 
__________________________________________________________________________________

ORGANISATIE & CONTEXT IMW

IMW staat voor Instituut voor Maatschappelijk Welzijn Breda en omstreken. Het is een Stichting voor de kwetsbare minderheid van mensen in de samenleving die er niet in slaagt hun problemen zelfstandig op te lossen. Mensen die voor hulp of bescherming niet kunnen terugvallen op zichzelf of hun directe omgeving. Of het nu gaat om schulden, eenzaamheid, spanningen in het gezin of problemen met instanties, soms kan alleen professionele ondersteuning een uitweg bieden. In de regio Breda bieden wij die ondersteuning.

IMW valt onder (eind)verantwoordelijkheid van een directeur-bestuurder en werkt volgens het Raad van Toezichtmodel. De directeur-bestuurder werkt op basis van gelijkwaardigheid, maar tevens vanuit rolhelderheid en -zuiverheid, samen met de Raad van Toezicht. Samen met de inhoudelijke managers en de manager financiële administratie & beheer vormt de directeur-bestuurder het managementteam.

De organisatie bestaat uit ca. 100 betrokken en gecommitteerde medewerkers en een ruim aantal  vrijwilligers. Er is een informele cultuur die (mede door nieuwkomers) wordt ervaren wordt als een warm bad. Er is ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling waarbij fouten gemaakt mogen worden. Verantwoordelijkheden worden bij voorkeur laag belegd.

IMW werkt voor de gemeente Breda en omgeving en ontvangt haar financiering via deze lijn. Participerende gemeenten zijn belangrijke stakeholders voor wat betreft de aansluiting op de diverse coalitieakkoorden en het gevoerde beleid. Daarnaast werkt IMW nauw samen met ketenpartners in welzijn en zorg zoals het CJG, MEE en Surplus. 

ONTWIKKELINGEN & OPDRACHT INTERIM DIRECTEUR-BESTUURDER

De vacature is ontstaan doordat de huidige directeur-bestuurder een andere functie heeft aanvaard.
Dit in combinatie met een sterk veranderend speelveld, de toename van complexe maatschappelijke vraagstukken die niet vanuit één organisatie te behappen zijn, komende Rijksakkoorden die mogelijk leiden tot andere financieringsvormen, herijking van het sociaal beleid door de opdrachtgever, etc. maken dat er behoefte is aan een verkenning. Een verkenning van de omgeving om IMW toekomstbestendig te laten zijn en blijven. Het effect hiervan op de organisatie is eveneens van belang.

Naast verkenning waarbij de mogelijke toekomstscenario’s in beeld worden gebracht, heeft de interim directeur-bestuurder de opdracht om vanuit de eindverantwoordelijke rol de organisatie verder te brengen in haar ontwikkeling naar een meer hedendaagse organisatie. Dit betekent een doorontwikkeling op het thema ‘organisatie’ (verdeling taken en bevoegdheden), bedrijfsvoering (projectmatig en data gestuurd werken, strategisch HR beleid met thema’s als leren en ontwikkelen van medewerkers, binden & boeien,  etc.), het thema ‘leiderschap’ (invulling geven aan verantwoordelijkheden) en het thema ‘verbinding met de omgeving’ (verdere versteviging van huidige samenwerkingsverbanden, verdieping samenwerking in de regio).

WAT ZOEKT IMW?

Gezien alle recente en nog komende ontwikkelingen alsmede de modernisering van de organisatie,
zijn we op zoek naar een ervaren en evenwichtige interim-bestuurder met overzicht. Iemand die met natuurlijk overwicht én enthousiasme, rust kan brengen in een organisatie in beweging en verandering. Die op basis van de uitkomst van de ‘verkenning’ een aanzet kan geven voor een richting/koers op langere termijn en daarmee perspectief biedt richting de organisatie. Die de organisatie op heldere wijze meeneemt in de ingezette ontwikkeling en de koers die mogelijk voortvloeit uit de verkenning van de toekomstscenario’s. Die waar nodig daadkracht toont.

Een frisdenker met visie, extern georiënteerd, snel in staat het krachtenveld intern en extern te. overzien. Gedreven om impact te maken en zo het IMW stevig kan positioneren. Die op basis van omgevingssensitiviteit, een goede politiek-bestuurlijke antenne en een uitstekend gevoel voor tempo en timing, het voortouw neemt en de (juiste) stakeholders actief opzoekt.

Iemand met een coachende leidinggevende stijl en stuurt daar waar nodig. Van nature verbindend, toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Die stuurt op basis van vertrouwen en uitgaat van de expertise van medewerkers, maar ook gemakkelijk feedback ontvangt en geeft.  Die makkelijk schakelt (en communiceert) met alle lagen in een organisatie. Waarvoor samenwerken vanzelfsprekend is.

GEWENSTE COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

  • strategisch- en conceptueel onderlegd / visie vormend;
  • helicopterview/overzicht;
  • ondernemend en ruimdenkend, brede blik;
  • affiniteit met de dienstverlening van het IMW en het maatschappelijk domein waarin zij acteert;
  • affiniteit met bedrijfsvoering;
  • extern georiënteerd, vervult de rol van boegbeeld;
  • omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief.

DUUR OPDRACHT & AANTAL UUR
Het streven is om de kandidaat per december a.s. te laten starten of zoveel eerder als mogelijk.
De opdracht is voor een jaar voor 32-36 uur per week.

PROCEDURE
Deze opdracht wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv voordracht van potentiële kandidaten vindt 17 november 2023 plaats.
Aansluitend vinden er gesprekken plaats met zowel de raad van toezicht als de organisatie.

De volgende data zijn hiervoor gereserveerd:

  • 23 november 2023 tussen 13.30 - 17.00 uur gespreksronde met de raad van toezicht, het MT en medezeggenschap.
  • 24 november 2023 tussen 09.30 - 12.30 uur verdiepende gesprekronde met de raad van toezicht.

INTERESSE IN DEZE VEELZIJDIGE OPDRACHT?

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden / adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.
Heb je belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij je cv en motivatiebrief graag
vóór 15 november 2023  tegemoet. Vermeld daarbij ook je uurtarief.

Reageren kan via www.vdhselectie.nl (uploaden brief en cv) en de volgende button: REAGEER HIER!