Afdelingshoofd BMO - 36 uur - Beek

PROFIELSCHETS AFDELINGSHOOFD BMO (BESTUUR- EN MANAGEMENTONDERSTEUNING) GEMEENTE BEEK - DECEMBER 2023

DE GEMEENTE BEEK
Gemeente Beek is een ondernemende en boeiende gemeente: stads en landelijk tegelijk!
Met de levendigheid en kracht van Beek en de rust van omliggende authentieke dorpen.
Volop rust en groen. Zonder files. Wonen in Beek biedt nog echte gemeenschapszin.
De gemeente kent een uitzonderlijke dynamiek: het inwonersaantal van ongeveer 16.000 wordt dagelijks uitgebreid met zo’n 10.000 mensen extra. Werknemers van de ca.1.700 bedrijven in de gemeente, op Beeker Hoek, TPE en Aviation Valley, bezoekers aan het winkelcentrum Makado en de passagiers en medewerkers van Maastricht-Aachen Airport. Daarnaast flankeren twee snelwegen de gemeente: de A2 en de A76.

Beek is een financieel gezonde, stabiele gemeente met een open en constructieve relatie tussen politiek, bestuur en organisatie. De gemeente Beek heeft een strategische visie tot 2030 geformuleerd. Begin deze bestuursperiode is er een bestuursakkoord vastgesteld, op basis waarvan de organisatie meer opgavegericht is gaan werken.

De gemeente Beek heeft een platte organisatie die bestaat uit een directie (de gemeentesecretaris en directiesecretaris) en drie afdelingen (Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning) met elk een eigen afdelingshoofd. Gezamenlijk vormen ze het managementteam.
De Gemeente Beek voelt zich als organisatie nauw verbonden met haar omgeving. Samen werken ze voor een mooi Beek. Dit doen ze door te denken in kansen en mogelijkheden, te zoeken naar verbinding, de kracht van kleinschaligheid slim en bewust te gebruiken, te werken vanuit passie en plezier, en door betrouwbaar, open en transparant te zijn.

Samen met 120 collega’s wordt er voortdurend aan gewerkt om de dienstverlening aan de Beekse inwoners en ondernemingen optimaal te maken. De collega’s die voor de Gemeente Beek werken, voelen zich thuis in een informele organisatie met generalisten die zich graag inzetten voor een compacte, onafhankelijke gemeente. Medewerkers zijn breed inzetbaar en zoeken doorlopend naar kansen en verbeteringen ten gunste van de Beekse samenleving. In Beek wordt via korte lijntjes gewerkt. Samenwerking, nieuwsgierigheid en energie staan hoog bij hen in het vaandel. Medewerkers krijgen ruimte en de vrijheid om hun rol in te vullen. Tegelijkertijd weten zij daarbinnen de juiste prioriteiten te stellen met oog voor de belangen die worden gediend.

Bestuur en organisatie zijn betrokken en positief ingesteld, en werken samen aan de realisatie van de maatschappelijke opgaven. Op basis van de kernwaarden ‘Samen, Doelgericht en Ondernemend’ zet de organisatie zich in voor haar missie ‘Samen voor een mooi Beek’.

DE AFDELING BMO
De afdeling BMO beschikt over 41 fte/46 medewerkers en heeft als voornaamste taak het bestuur, management en medewerkers optimaal te ondersteunen bij de uitvoering van hun primaire taken.
De afdeling kent een veelzijdigheid aan uitvoerende en beleidsmatige werkzaamheden en is verdeeld in vier taakvelden:

1. Administraties (financiële administratie en salarisadministratie).
2. Advies (communicatie, financieel beleid, personeelszaken, informatiebeveiliging,          gegevensbescherming, veiligheid en juridische zaken)
3. Informatiemanagement (informatiemanagement en technisch gegevensbeheer en ICT).
4. Ondersteuning (bestuurssecretariaat en facilitaire zaken inclusief gebouwenbeheer, inkoop & aanbesteding).

De afdeling beschikt over een prima fundament, qua formatie en deskundigheid, en staat in goed contact met andere organisatieonderdelen. Dé basis voor het aanbrengen van een dynamiek gericht op continu door-ontwikkelen en professionaliseren. 

Naast leiderschap betekent dit voor de afdeling het verder ontwikkelen, implementeren en borgen van nieuwe en (ingezette) sturingsinstrumenten, denk hierbij aan zaakgericht werken en de doorontwikkeling van de P&C cylcus. Hierbij vormen eigenaarschap, bestuurlijke ambities en de beschikbare capaciteit de belangrijkste hoofdingrediënten.  

DE FUNCTIE: WAT GA JE DOEN?
De functie van afdelingshoofd BMO biedt veel mogelijkheden om capaciteiten als manager in te zetten en mee te bouwen aan de organisatie op basis van het huidige fundament. Daarbij is nauwe samenwerking met collega MT-leden vanzelfsprekend.

Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling BMO: de inzet van middelen, personele capaciteit ten behoeve van doelen en resultaten. En heeft affiniteit met het brede werkveld van de afdeling en bij voorkeur goede kennis van de taakvelden ICT/informatiemanagement en/of financiën.

Gemeente Beek zoekt een toegankelijk persoon, hands-on met goede communicatieve vaardigheden. Die plezier schept in samenwerken, gezamenlijkheid resultaten wil boeken en ervoor zorgt dat mensen goed hun werk kunnen doen. In staat om vanuit een primair coachende stijl, richting en ruimte tegelijk te geven. Iemand met een transparante en open communicatiestijl en oprechte interesse in mensen. Die stimuleert en uitnodigt tot samenwerken, het nemen van initiatief en het tonen van eigenaarschap, waarbij fouten maken mag. Maar ook aanspreekt en escaleert indien nodig. Iemand die achter de mensen staat, vertrouwen geeft en hen vertegenwoordigt waar nodig. Geeft en ontvangt makkelijk feedback.

Iemand die rust en senioriteit uitstraalt, standvastig is als de situatie daarom vraagt. Die kan schakelen op zowel strategisch, als tactisch en operationeel niveau. Beschikt over een helicopterview, hoofd- van bijzaken onderscheidt. Iemand die anderen in positie brengt. Die luistert en gemotiveerd besluiten neemt en daarmee duidelijkheid biedt.

Het nieuwe afdelingshoofd is inspirerend en motiverend. Stimuleert inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling. Is toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Kan goed luisteren en heeft oog voor de mens achter de professional. Zet een heldere koers uit en legt de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Geeft de professional ruimte voor een eigen invulling van taken en stuurt bij daar waar nodig. Hij of zij is besluitvaardig en daadkrachtig, hakt makkelijk knopen door. Staat voor en achter de afdeling en vervult een brugfunctie naar het bestuur. Schakelt soepel van operationeel naar strategisch niveau.

Hij/zij is boegbeeld van de afdeling. Fungeert vanuit de rol fungeer als ambtelijk opdrachtgever voor projecten, en als filter richting het bestuur als het gaat om prioritering van tijd en capaciteit.

Het afdelingshoofd BMO valt direct onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris en is lid van het MT. Vanuit die hoedanigheid draag je bij aan de ontwikkeling en het functioneren van de organisatie als geheel. Geef je in nauwe samenwerking met je collega MT-leden invulling aan de gewenste organisatieontwikkeling en stimuleer je afstemming en samenwerking tussen de verschillende afdelingen.

Je zoekt proactief de samenwerking met het College van B&W. Je informeert en adviseert betrokken portefeuillehouder(s) over ontwikkelingen binnen de eigen afdeling en overstijgend in concern-breed verband, over de realisatie van gestelde doelen, inzet van middelen en strategische beleidsontwikkelingen.  

DE OPGAVE: VERDER BOUWEN OP EEN PRIMA FUNDAMENT
Voor de functie van afdelingshoofd BMO zoekt gemeente Beek een doortastende en inspirerende leidinggevende. Die vanuit visie en ambitie een duidelijk beeld heeft bij wat BMO kan betekenen om een toekomstbestendige organisatie te zijn en te blijven. Die met behoud van het goede de afdeling naar de volgende stap van ontwikkeling kan brengen.
In control zijn en blijven is ook voor de gemeente Beek een belangrijk aandachtspunt. Door bedrijfsmatig door te ontwikkelen kan zowel het bestuur als de organisatie focus houden op het realiseren van de ambities en de koers van de organisatie. Zowel op korte als op de langere termijn. Hierbij is de leidinggevende in staat om prioriteiten in onderlinge samenhang te bepalen.

Van de nieuwe leidinggevende vraagt dit om visie op een moderne bedrijfsvoering en dienstverlening. Iemand met een strategische en toekomstgerichte blik die de bestuurlijke ambities en de koers van de organisatie weet te koppelen aan de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers.

WAT VRAAGT GEMEENTE BEEK

 • Aantoonbaar HBO+/WO werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een opleiding in één van de disciplines binnen de afdeling.
 • Minimaal 3-5 jaar werkervaring als leidinggevende, bij voorkeur in het BMO/bedrijfsvoerings-domein.
 • Visie op een moderne ondersteuning (bedrijfsvoering) aan een organisatie en een ontwikkeld gevoel voor dienstverlening.
 • In staat om vanuit strategisch en concernperspectief de juiste ondersteuning te organiseren.
 • Affiniteit en betrokkenheid met ondersteunende diensten is groot, een goed gevoel voor financiën. Evenals als affiniteit met ICT in relatie tot dienstverlening.
 • Projectmatig- en procesmatig onderlegd.
 • Primair een coachende en faciliterende leidinggevende stijl, gericht op ontwikkeling van anderen; bent in staat meer sturend leiding te geven wanneer de situatie daarom vraagt.
 • Gemakkelijk bewegen in een complex krachtenveld met diverse en soms tegengestelde belangen.

COMPETENTIES
Daadkrachtig en besluitvaardig. Analytisch. Kwaliteitsbewust, klant- en servicegericht. Communicatief. Humor en relativeringsvermogen. Resultaat- en doelgericht. Omgevings- en politiek-bestuurlijk sensitief.

DE GEMEENTE BEEK BIEDT
Als afdelingshoofd BMO mag je op basis van een 36-urige werkweek rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tussen € 5.561,00 en € 7.325,00 (schaal 13 conform CAO gemeenten);
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van jouw salaris. Aan jou dus de keuze wat je met dit budget doet; extra vakantiedagen, betalen van een opleiding of misschien toch die fiets aanschaffen?
 • een boeiende en fijne werkomgeving met een collegiaal MT;
 • ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling en flexibele werktijden.

PROCEDURE INFORMATIE & SOLLICITEREN
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. Op 5 februari 2024 is de cv-voordracht van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever.

Data procedure:

 • Eerste gespreksronde gemeente Beek : 8 februari 2024 tussen 09.00 – 14.00 uur
 • Ontwikkelassessment*                          : 15 of 19 februari 2024 (volledige dag)
 • Tweede gespreksronde gemeente Beek : 4 maart 2024 tussen 09.00-13.00 uur


Aansluitend vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats en een klikgesprek met de portefeuillehouder.

*De carnavalsperiode alsmede de inzet van het assessment tussen de eerste en tweede gespreksronde, maakt dat de tussenliggende periode wat langer duurt dan te doen gebruikelijk.

De procedure wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.

Ben jij de procesgerichte verbinder met overzicht die knopen doorhakt en anderen stimuleert tot ontwikkeling? Reageer dan direct!

Graag zien wij uw motivatiebrief en cv graag vóór 15 januari 2024  tegemoet, reageren kan via  de volgende tekst (middels het uploaden van een brief en cv): SOLLICITEER HIER!

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.