Strategisch Regisseur Sociaal Domein, accent jeugd - 36 uur - Westland

STRATEGISCH REGISSEUR SOCIAAL DOMEIN - ACCENT JEUGD/ONDERWIJS - FEBR. 2024

GEMEENTE WESTLAND
Westland. De Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld zijn zij de vijfde economie van Nederland. Met meer dan 110.000 inwoners die hier wonen, werken, leren en recreëren. In een omgeving die snel verandert, zoeken zij steeds opnieuw naar een nieuwe balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid. Tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu. En tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Als je werkt bij gemeente Westland bouw je mee aan onze gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot. De kansen om te groeien ook.

Westland zet in op drie pijlers: resultaatgerichtheid, wendbaarheid en leren. Al het werk wordt beschreven in duidelijke opdrachten die passen bij de strategische prioriteiten van de organisatie. Daardoor kan nog gerichter gestuurd worden op resultaat. Nieuwe manieren van afstemming en prioritering zorgen voor wendbaarheid en aanpassing op voortdurend veranderende omstandigheden. Daarnaast is ingezet op het creëren van een werkomgeving waar talent wordt gestimuleerd en gewaardeerd en waar iedereen gezamenlijk bijdraagt aan het oplossen van veelal complexe problemen en open staat voor vernieuwende ideeën.

Westland werkt opdrachtgericht. Dit houdt in dat voor alles wat er binnen de organisatie wordt gedaan er één opdrachtgever en één opdrachtnemer is. Dé manier waarop al het werk gedefinieerd en bemenst wordt. Hierdoor ontstaat helderheid over de maatschappelijke opgaven waaraan wordt gewerkt, de sturingslijnen die worden gevolgd en de te behalen resultaten en effecten op alle niveaus.

POSITIONERING FUNCTIE:
TEAM STRATEGISCHE OPGAVEN EN ONTWIKKELING BINNEN HET CLUSTER BELEID
De organisatie van de gemeente Westland is verdeeld in vier clusters waaronder het cluster Beleid. Ieder cluster wordt aangestuurd door een concerndirecteur.
Het cluster Beleid speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers: sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein. Vanuit dit cluster wordt, samen met stakeholders in de maatschappij, op interactieve manier samengewerkt binnen de gemeentelijke organisatie en het bestuur. De collega’s in het cluster Beleid volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en hebben intensieve contacten in de samenleving, zodat tijdig op deze ontwikkelingen geanticipeerd kan worden.
Het cluster Beleid bestaat uit vier teams: team Samenleving, team Economie, Ruimte en Mobiliteit, team Veiligheid & Duurzaamheid en team Strategische Opgaven en Ontwikkeling. Ieder aangestuurd door een teammanager.

De functie van strategisch regisseur sociaal domein is gepositioneerd in het team Strategische Opgaven en Ontwikkeling. Samen met acht collega strategisch regisseurs wordt dagelijks hard gewerkt aan het realiseren van de strategische opgaven van de gemeente Westland.

De strategisch regisseur sociaal domein met aandachtsgebied jeugd en onderwijs heeft twee collega regisseurs binnen het sociaal domein. En hoewel ieder een eigen aandachtsgebied heeft (zie paragraaf ‘De Functie’), zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische opgaven binnen het sociaal domein. De functie van strategisch regisseur is een relatief jonge functie en daarmee nog volop in ontwikkeling. Dit met flinke ambities vanuit de gemeente Westland.                                                                                           
DE FUNCTIE: KRACHTIG IN STRATEGISCHE STURING OP INHOUD  
Als strategisch regisseur geef je je werk vorm via opdrachtgericht werken: dit houdt in dat voor alles wat er binnen de organisatie wordt gedaan er één opdrachtgever (concerndirecteur) en één opdrachtnemer (strategisch regisseur) is. Een belangrijke succesfactor voor het opdrachtgericht werken is een gelijkwaardig samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Gezamenlijk zijn jullie verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat.

De strategisch regisseur is ambtelijk opdrachtnemer van opgaven en producten en verantwoordelijk voor de sturing van de inhoudelijke opgave. Samen met een team van (beleids)professionals uit het team Samenleving stuur je op de samenhang van beleid en uitvoering ter realisatie van bestuurlijke doelstellingen van Gemeente Westland. Je verstrekt opdrachten voor de projecten, activiteiten en processen binnen het sociaal domein. Je monitort de voortgang, de bijbehorende budgetten en toetst het behalen van de strategische en bestuurlijk vastgestelde doelen in samenspraak met de collega’s van de clusters beleid en dienstverlening en met (externe) ketenpartners. Tevens heb je oog voor de integrale samenhang tussen de verschillende opgaven en producten en zoek je actief samenwerking met je collega opdrachtnemers buiten het sociaal domein.       

Als strategisch regisseur ligt het accent op het realiseren van de inhoudelijke opgave.
De HR-sturing (en werkprocessen) is belegd bij de teammanagers. Voor het sociaal domein is dit de teammanager Samenleving.

De teammanager Samenleving is verantwoordelijk voor alle HR-aspecten van de in te zetten (beleids)professionals en zorgt voor de gevraagde menskracht die de strategisch regisseur voor zijn/haar opgaven nodig heeft. Vanzelfsprekend is frequente afstemming en samenwerking tussen de strategisch regisseur en de teammanager Samenleving nodig om een goede inschatting van de benodigde kwalitatieve en kwantitatieve inzet van mensen te maken.

DE FUNCTIE  
Als strategisch regisseur ligt de focus op de Opgave sociaal domein.

De Opgave sociaal domein is onderverdeeld in drie portefeuilles:

 • de portefeuille Schuldhulpverlening, Samenkracht, Inburgering en Gezondheidsbeleid
 • de portefeuille Inkomen, WMO en Integratie
 • de portefeuille Jeugd(hulp), onderwijs en leerplicht

De vacature betreft de derde portefeuille. Op termijn is wisselen van portefeuille mogelijk.

Voor de strategische opgaven Jeugd en onderwijs ben je voor het bestuur en directeur/ambtelijk opdrachtgever eerste gesprekspartner en schakel je met de collega’s van het cluster Beleid en het cluster Dienstverlening en de ketenpartners over de kansen die er liggen. Hiervoor volg en analyseer je landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein nauwgezet en weet je die om te zetten naar strategische adviezen en effectieve beleidsresultaten. Je versterkt mede het strategisch vermogen van het sociaal domein en daarmee het cluster Beleid, de organisatie en de medewerkers.

WAT VERWACHT GEMEENTE WESTLAND? 
Je hebt een academisch werk- en denkniveau aangevuld met (ruime) aanvullende werkervaring in een vergelijkbare rol op het gebied van het sociaal domein. Je bent een verbinder pur sang met uitstekend gevoel voor politieke-bestuurlijke, organisatorische verhoudingen en besluitvormingsprocessen. Gemeentelijke financiën en organisatieontwikkeling zijn jou ook niet vreemd.
Als strategisch regisseur haal je energie uit complexe opgaven op langere termijn. Als geen ander ben je in staat om strategisch te denken en te handelen. Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven. Je werkt nauw samen met de andere strategisch regisseurs in het sociaal domein, met de teammanager Samenleving en brengt energie in de organisatie en weet deze over te brengen. Hiermee verbind, enthousiasmeer en stimuleer je anderen.
Daarnaast kun je leunen op een solide basis van vakinhoudelijke kennis en expertise van het werkveld en kies je vanuit visie en overzicht een duidelijke koers. Ook ben je positief, flexibel en voel je aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je bent communicatief vaardig en toegankelijk; een stevige persoonlijkheid die op een doortastende manier en met gevoel voor de relaties cluster Beleid komt versterken. Je haalt voldoening uit pionieren en het zelfstandig invulling geven aan een relatief nieuwe functie.

WAT VRAAGT GEMEENTE WESTLAND?

 • Je hebt minimaal academisch werk- en denkniveau.
 • Je kan op strategisch niveau werken aan de ontwikkeling van een organisatie en hebt ervaring met verandertrajecten.
 • Aantoonbare ervaring binnen het sociaal domein, ervaring met Jeugd is een pré.
 • Je kunt je bewegen in een politiek-bestuurlijke omgeving en bij voorkeur beschik je over enkele jaren ervaring binnen het werken in een politiek gestuurde omgeving.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met het inhoudelijk en procesmatig aansturen van programma’s en projecten.
 • Je bent analytisch sterk en goed in het inhoudelijk sturen van een team van professionals.
 • Je bent een onafhankelijke geest, durft positie in te nemen en daarin strategisch te handelen.
 • Je beschikt over overtuigingskracht en verbindend vermogen en bent in staat draagvlak te

    creëren.

WAT BIEDT GEMEENTE WESTLAND? 
Je doet het niet voor niks!

 • Jij maakt het verschil voor inwoners van gemeente Westland.
 • Je verdient een brutosalaris van maximaal € 7.325,00 op basis van 36 uur.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% bovenop je salaris waarmee je maandelijks de beschikking hebt over een deel van je vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Je kunt een bedrag
  laten uitbetalen of gebruiken voor o.a. de aanschaf van een fiets of het kopen van
  bovenwettelijk verlof.
 • Ruimte voor groei via onze Westland Academy.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • De mogelijkheid om deels thuis te werken met een laptop en mobiele telefoon van de gemeente.
 • Tegemoetkoming in de kosten voor woon/werkverkeer en thuiswerkvergoeding.
 • Jaarlijkse tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • Premiekorting op diverse verzekeringen.
 • Betaalde ouderschapsverlofregeling voor onze aanstaande ouders.
 • Pensioenregeling via het ABP.

Na een arbeidsovereenkomst van één jaar wordt in gezamenlijkheid bekeken of dit wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Houd jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei vraagstukken?
Schakel je makkelijk van strategisch naar tactisch en operationeel niveau?
En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is?
Reageer dan zeker!

PROCEDURE INFORMATIE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, eigenaar/senior adviseur bij VDH Selectie. 8 april vindt de cv voordracht plaats van potentiële kandidaten aan de opdrachtgever. Aansluitend vinden de gespreksronden bij de organisatie plaats.

Data gespreksronden:

 • De eerste ronde met de selectiecommissie vindt plaats op donderdag 11 april 2024 tussen
  09.00 - 11.00 uur.
 • De tweede gespreksronde met de adviescommissie vindt plaats op donderdag 18 april 2024 tussen 
  13.30 - 16.00 uur.


Deze vacature wordt intern- en extern gelijktijdig opengesteld. 

SOLLICITEREN
Heb je belangstelling voor deze leuke, uitdagende ontwikkelfunctie functie?
Dan zien wij graag vóór 17 maart 2024 je motivatiebrief en cv tegemoet.
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, eigenaar/adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via het mobiele nummer 06 – 86 86 34 37.
Reageren kan via de volgende tekst (uploaden brief en cv): SOLLICITEER HIER!