Manager Bedrijfsvoering/controller - uur - Rotterdam

PROFIELSCHETS ADJUNCT-DIRECTEUR / MANAGER BEDRIJFSVOERING VEILIG THUIS 

Ervaren en bedrijfsmatige duizendpoot met een hart voor de sector.
Teamspeler, zakelijk en verbindend.

CONTEXT VEILIG THUIS ROTTERDAM RIJNMOND
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zet zich in bij onveilige situaties van cliënten met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Het team van procesregisseurs, gedragswetenschappers, vertrouwensartsen en ondersteunende diensten geeft hiervoor vanuit grote expertise en met hoge kwaliteit, adviezen en nemen meldingen in onderzoek om uiteindelijk (direct)betrokkene(n) zelf in beweging te brengen tot het creëren van veiligheid voor hun situatie dan wel passende hulpverlening in te zetten. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met gemeenten en samenwerkingspartners.

VTRR werkt voor en samen met dertien regiogemeenten, te weten: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam inclusief Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties en hebben daarin de taak een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) is sinds 1 januari 2018 een zelfstandige organisatie en vervult een belangrijke rol in de maatschappelijke opdracht om te staan voor een veilig thuis voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond (in de leeftijd van 0-100 jaar).

Missie, visie, kernwaarden en ambities
De missie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is: ‘Iedereen een veilig thuis’. Veilig Thuis beseft dat de missie een grote ambitie in zich heeft, maar dit is wel de drijfveer van de organisatie. Hier staat Veilig Thuis voor.

De visie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is: ‘Samen met direct betrokkenen, inwoners, vrijwilligers en professionals leveren wij een aantoonbare bijdrage aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.’

De belangrijkste kernwaarden van Veilig Thuis zijn: slagvaardig, samen werken, systeemgericht, deskundig en transparant.

Samen met én voor kinderen en volwassen werkt VTRR aan het optimaliseren van haar dienstverlening zodat de hulp die geboden wordt aansluit bij hun behoeften en leefwereld. VTRR wil dat kinderen en volwassenen zich gehoord, gezien en gekend voelen, zodat zij weten dat de medewerker van Veilig Thuis naast hen staat en hen ondersteunt om tot een veilige situatie te komen. Daarbij zoekt VTRR binnen de kaders de ruimte om te doen wat nodig is. Samen werken naar beter voor én met kinderen en volwassenen. Ervaringsdeskundigen spelen hierin een belangrijke rol.

VTRR werkt hieraan aan de hand van de volgende pijlers:

 • de kwaliteit van de inhoud van ons werk;
 • bedrijfsprocessen harmoniseren en versimpelen waar mogelijk;
 • innovatieve manier van werken, denk aan gezamenlijke crisisdienst in de keten en de toekomstscenario’s;
 • duurzaam werkgeverschap.

VTRR heeft een eenhoofdig bestuur. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van de organisatie. Samen met de manager beleid, kwaliteit en ontwikkeling en drie inhoudelijke managers vorm je het MT.

De organisatie is een lerende organisatie die volop in ontwikkeling is en waarbij de medewerkers een actieve rol hebben om elkaar te ondersteunen, te inspireren en mee te ontwikkelen.

Zij wordt gekenmerkt als een warm bad met gedreven, hardwerkende en loyale collega’s.

FILOMENA; CENTRUM VOOR HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Filomena is een jonge organisatie die helpt slachtoffers en zijn/haar (gezins)systeem in extreme en complexe situaties van (ex) partnergeweld, kindermishandeling en intieme terreur. De unieke aanpak is laagdrempelig en biedt alle hoog specialistische hulp onder één dak aan met als doel een veilig toekomstperspectief te realiseren. Filomena is formeel onderdeel van Veilig Thuis maar heeft een eigen plek, branding en samenwerkingsafspraken met ketenpartners. Filomena is in ontwikkeling en heeft ambitie.

Trends en ontwikkelingen
Diverse ontwikkelingen zoals onder andere de kwantiteit als de complexiteit van (hulp)vragen hebben of krijgen een effect op de (financiering) van de dienstverlening van Veilig Thuis Rotterdam. De manager bedrijfsvoering heeft als een van de belangrijkste taken om ontwikkelingen te vertalen naar een sluitende begroting en bedrijfsprocessen waarbij, naast kwaliteit en efficiency, de mens en organisatie in balans zijn. Uiteraard zijn de juridische kaders duidelijk en worden collega’s intern en extern voorzien van de juiste data-analyses en adviezen.

Maatschappelijk en politiek zijn er hoge verwachtingen als het gaat om uitbannen van (huiselijk)geweld en kindermishandeling. Daarbij opereert de organisatie in een dynamische en diverse context. Initiatieven om hierin verbeterslagen te maken zijn vanuit diverse domeinen te zien. Bij betrokkenen is er een gezamenlijk besef dat alleen in de gezamenlijkheid van de ketenpartners effect gerealiseerd kan worden. Momenteel zijn er verschillende bestaande ontwikkelingen waarbij Veilig Thuis aangesloten is en die van invloed zijn op de dienstverlening van Veilig Thuis. 

WAT GA JE DOEN?
De adjunct-directeur / manager bedrijfsvoering geeft leiding aan het secretariaat (ca. 25 medewerkers) en aan het team bedrijfsvoering (ca. 10 medewerkers). Hij/zij vervult tevens de rol van concern controller. Uiteraard maakt deze manager deel uit van het MT en zit hij/zij samen met de bestuurder aan tafel bij de Raad van Toezicht. Daarnaast is hij/zij de belangrijkste sparring partner en adviseur van de bestuurder met betrekking tot de complexiteit en ontwikkelingen van de diverse financieringen (gemeenten, zorgverzekeraars, productfinanciering), bedrijfsprocessen en het omzetten van de organisatieambities in heldere doelstellingen en uitdagingen, waarbij de inzet van onze medewerkers een belangrijke plek heeft. De adjunct-directeur / manager bedrijfsvoering draait eveneens mee in de consignatiedienst.

WAT VRAAGT VEILIG THUIS?

VTRR zoekt een adjunct-directeur/manager bedrijfsvoering die:

 • Kennis en ervaring heeft als (eind)verantwoordelijk manager, bij voorkeur in het aansturen van één of meerdere disciplines van de afdeling (ICT, HRM, juridisch, financiën, business control, facilitair).
 • Ervaring en visie heeft met alle aspecten van c.q. op bedrijfsvoering waarbij ervaring als concerncontroller een pré is.
 • Een stevige sparring partner en adviseur is voor de bestuurder met betrekking tot financiële organisatorische en bedrijfsmatige processen, waaronder organisatie ontwikkeling.
 • Beschikt over goed ontwikkelde leidinggevende vaardigheden en die ‘managet’: verbindend, die ruimte geeft aan de medewerkers en hun expertise en tegelijkertijd daadkrachtig en weloverwogen (procesmatig) sturing geeft en knopen doorhakt.
 • Op resultaatgerichte wijze, met oog voor de menselijke maat (intern) en met gevoel voor de bestuurlijke dynamiek (extern) richting en inhoud geven aan gewenste ontwikkelingen o.a. door mensen aan zich te binden en voor zich te winnen, ook als het moeilijk en complex is.
 • Stevig is op de inhoud, tegelijkertijd zowel in- als extern in verbinding blijft en daarbij sensitief is met betrekking tot de dynamiek binnen en buiten de organisatie.
 • In de balans tussen beschikbare financiële middelen, inhoudelijke prioriteiten en de balans met de medewerkers (gepland en ongepland) op basis van scenario’s wil en kan meedenken.
 • Zin heeft om mee te bouwen aan initiatieven zoals Filomena. Uiteraard heb je visie en drive om in algemene zin mens en organisatie te verbinden met kwaliteit en kwantiteit en financiën en deze borgen.


WIE PAST BIJ VEILIG THUIS:
Een makkelijk benaderbare persoonlijkheid met oprechte interesse in mensen.
Loyaal, flexibel met zelfreflectie. Een bouwer en teamspeler, informeel waar kan en formeel wanneer nodig. Iemand hands-on met gevoel voor humor. Mentaal stabiel en goed in staat om te gaan met de casuïstiek van de organisatie.

WAT BRENG JE MEE:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ervaring met leidinggeven, bij voorkeur aan beleidsprofessionals, en met mens- en teamontwikkeling.
 • Kennis van het publieke domein, alsmede van gemeentelijke organisaties.
 • Ervaring in beleidsontwikkeling en -advisering.
 • Ervaring met/goed beeld van bedrijfsvoeringprocessen.

WAT BIEDT VEILIG THUIS:
Bij Veilig Thuis vindt men, naast de goede zorg voor onze cliënten, ook de zorg voor medewerkers erg belangrijk. Je wordt ingeschaald in schaal 13 (max. € 6.972 bruto per maand) conform de CAO Jeugdzorg, daarnaast biedt zij:

 • Een zelfstandige, boeiende en afwisselende baan die ertoe doet (na zes maanden ook tijdens bereikbaarheidsdiensten).
 • Een MT-team dat met elkaar verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkeling van de organisatie, zowel in- als extern en elkaar stimuleert tot (persoonlijke en professionele) groei.
 • Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. We hebben de intentie uiteindelijk een vast dienstverband aan te bieden.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, een vakantietoeslag van 8%, een NS business card, laptop, telefoon, uitruil brutoloon, vijf studiedagen per jaar, representatiekosten en vakliteratuur.


En wist je dat:
Veilig Thuis als organisatie aangemerkt is als ‘World Class Work Place’. Dit betekent dat onze medewerkers een bovengemiddelde score hebben gegeven op de punten werkgeverschap, organisatietrots, organisatie inrichting, waardering, werktrots en het benutten van talent!

GEINSPIREERD DOOR DEZE VACATURETEKST?
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van
VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie. De cv voordracht van potentiële kandidaten vindt
vrijdag 19 april 2024 plaats, aansluitend volgen er gespreksronden bij VTRR.

Data gespreksronden:

 • De eerste gespreksronde met de selectiecommissie vindt plaats op dinsdag 23 april 2024 tussen
  09.30 - 14.30 uur.
 • De tweede gespreksronde met een gecombineerde selectie- en adviescommissie vindt plaats op donderdag 25 april 2024 tussen 10.00 - 12.00 uur.

Heb je een goed gevoel voor cijfers en processen, en ben je gedreven om de afdeling en de organisatie een stap verder te brengen in ontwikkeling en in koers?
Die graag inspireert & verbindt? Reageer dan zeker!

SOLLICITEREN
Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden / adviseur VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37.
Heb je belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij je cv en motivatiebrief graag
vóór 17 maart 2024 tegemoet. Reageren kan via de volgende tekst: SOLLICITEER HIER!