Manager Specialisten - 36 uur - 's-Hertogenbosch

OVER DE OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD (ODBN)
De omgevingsdienst Brabant Noord is een dynamische organisatie op het vlak van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Met ruim 300 betrokken collega’s en in nauwe samenwerking met 10 gemeenten en de provincie, wordt dagelijks gewerkt aan een schone en veilige leefomgeving in Noordoost-Brabant.

Wat doet de ODBN precies? Namens de gemeenten en de provincie voert zij (wettelijke) taken uit op het gebied van VTH die betrekking hebben op milieu-gerelateerde onderwerpen zoals lucht, bodem en geluid. Dat betekent dat de ODBN vergunningen verleent, meldingen toetst en adviseert over diverse milieuaspecten. Verder houdt zij toezicht op bedrijven en specifieke milieuthema’s en handhaaft waar dat nodig is.

ODBN: hét kenniscentrum en expertisecentrum voor de regio.
De organisatie van ODBN is vooruitstrevend en ontwikkelingsgericht. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om te komen tot één organisatie met een eigen cultuur en entiteit, met een stabiele bedrijfsvoering en dienstverlening. Inmiddels is de volgende fase aangebroken waarbij het streven is om te komen tot een excellente dienstverlening waarbij medewerkers op basis van hun specialistische kennis en eigenaarschap, initiatief nemen. De ODBN is alert op veranderingen in de fysieke leefomgeving en weet deze vanuit haar deskundigheid tijdig te signaleren en agenderen bij deelnemers en ketenpartners.

Ontwikkelingen
Naast eigen doelstellingen waaronder de doorontwikkeling van de organisatie, zijn er diverse regionale thema’s waar ODBN actief in is zoals Samen Sterk in Brabant en ook zijn er diverse landelijke ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op de rol/taken, werkwijzen en de bedrijfsvoering van de omgevingsdienst. Denk aan de invoering van de Omgevingswet, de klimaatadaptatie en de energietransitie. Hierop anticiperen en meebewegen vraagt een (nog) verdere professionalisering en versteviging van de organisatie. Verbetering van de kwaliteit en deskundigheid van medewerkers heeft  voortdurende aandacht. Permanente ontwikkeling in brede zin staat hoog op de agenda.

Meer informatie over wat ze doen en wat ze belangrijk vinden, kun je vinden op: www.odbn.nl/werkenbij 

DE AFDELING EN HET TEAM
Het team specialisten is onderdeel van de afdeling Gemeenten, waar 4 teams onder vallen; team Oost, team West, team Asbest, bodem en energie en het team Specialisten. Er is een nauwe samenwerking tussen de teams én uiteraard ook tussen de collega-managers, waarbij een uitdaging ligt om dit nog meer tot elkaar te brengen.

Het team specialisten bestaat uit zo’n 20 collega’s, allen inhoudelijke professionals (experts) die zowel in- als extern adviseren over de toepassing van beleid- en regelgeving op het gebied van milieu-gerelateerde thema’s. Denk hierbij aan specialisten op het terrein van externe veiligheid, ruimtelijke ordening, geluid, geur en luchtkwaliteit. Het team is gemêleerd, enthousiast en informeel.

WAT GA JE DOEN?
Vanuit je generalistische en analytische blik en bijpassende managementstijl ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team. Dit betekent dat je verder bouwt op de ingezette koers naar een excellente dienstverlener die professioneel en bedrijfsmatig functioneert.

Om dit te realiseren laat je de inhoud bij de mensen en weet je hen met name te stimuleren en ondersteunen in het nemen van initiatief, het tonen van eigenaarschap en de verbinding te zoeken met collega’s. Als manager draag je zorg voor een optimale toepassing en optimalisatie van de producten en processen binnen zowel het team als binnen ODBN.

Je werkt proactief en gebruikt je netwerk, je creëert draagvlak, herkent en bewaakt de verschillende belangen van alle betrokken partijen. Je draagt dagelijks aantoonbaar bij aan de samenwerking binnen het team maar ook over je team heen, omdat je dichtbij en betrokken bent. Je weet te sturen op managementinformatie en samen met jouw team lever je de benodigde en gewenste bijdrage aan de expertise van de ODBN.
Naast aandacht voor de inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling zoek je actief de interne samenwerking op. Niet alleen binnen de afdeling Gemeenten, maar ook met de andere afdelingen.
Je neemt actief deel aan de 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor ongewone voorvallen en calamiteiten. In praktijk komt dit erop neer dat je 4-5 per jaar dienst hebt. 

WAT ZOEKT ODBN?  
Een energieke en inspirerende manager die oprechte interesse toont in zijn/haar mensen en hen kent. Je weet wat hen drijft en waar ze goed in zijn, je hebt oog voor talent en weet dit te benutten. Je weet de randvoorwaarden te creëren voor een plezierige werkomgeving. Je geeft richting, ruimte en vertrouwen. Je hebt een stevige persoonlijkheid en behartigt daarmee de belangen van het team binnen en buiten de ODBN. Je stimuleert het nemen van eigenaarschap en het tonen van initiatief waarbij fouten maken mag. Daarnaast ben je in staat om collega’s te motiveren en inspireren. Je hebt daarmee niet alleen aandacht voor de verdeling van taken, maar ook voor de ontwikkeling van je collega’s en het team als geheel. Integraliteit is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Evenals het versterken van de interne keten. Het versterken van de verbinding en de samenwerking met de andere teams is hierbij essentieel.

Als ideale kandidaat ben je  sterk ontwikkelingsgericht, denkt in kansen en mogelijkheden en maakt daarin een kosten-baten afweging. Je stuurt bij voorkeur op managementinformatie en doordat je analytisch bent weet je welke informatie je hiervoor nodig hebt en hoe je dit verder kunt professionaliseren. Je beschikt over een stevig HBO werk- en denkniveau.

Daarnaast is de ideale kandidaat een leider die verbinding zoekt tussen enerzijds externe ontwikkelingen en de invloed die dit heeft op de organisatie en anderzijds de visie en het beleid van ODBN. Je neemt op natuurlijke wijze je team mee in veranderingen die invloed hebben op de uitvoering van het werk en de tevredenheid van de klanten van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN). Je bent oplossingsgericht en proactief in je streven naar het leveren van een hoge kwaliteit dienstverlening.

Herken je jezelf in dit profiel of heb je gewoon lef? Reageer dan snel!

PERSOONSKENMERKEN
Stevig, energiek en gedreven en oog voor mensen. No-nonsens doorpakker met lef, die buiten de lijntjes durft te kleuren. Ontwikkelgerichte teamspeler. Open en makkelijk benaderbaar. Communicatief vaardig. In staat te schakelen op alle niveaus (operationeel-tactisch-strategisch).

FUNCTIE-EISEN

 • goed HBO+ werk- en denkniveau en analytisch sterk;
 • ruime integrale leidinggevende ervaring (inclusief alle piofah-taken);
 • affiniteit, inzicht en gevoel voor maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • affiniteit met interne en externe dienstverlening en met de beleidsterreinen van het team;
 • visie op de toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de maatschappelijke opgave en het (lokaal) openbaar bestuur;
 • visie op het realiseren van (nieuwe) ontwikkelingen in een dynamische omgeving;
 • het vermogen om een eigentijds personeelsbeleid in de praktijk uit te voeren.

Ook kandidaten buiten de publieke sector worden van harte uitgenodigd om te reageren.

ARBEIDSVOORWAARDEN
De ODBN heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Naast salaris en IKB heb je de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken. Het kantoor is zowel met de auto als het OV goed bereikbaar. Kom je met de fiets, dan hebben we een aantrekkelijke fietsregeling. Kom je met de auto, dan vergoeden wij al je kilometers op basis van € 0,23 per kilometer. Vitaliteit vinden we belangrijk en daarom vergoeden wij een groot deel van je sportabonnement. Ook investeren wij volop in de ontwikkeling van onze medewerkers en bieden we diverse opleidingsmogelijkheden aan. Er wordt een dienstverband aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

PROCEDURE-INFORMATIE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden van VDH Selectie. Zij verricht de voorselectie.

Relevante data:

 • cv voordracht van potentieel passende kandidaten aan ODBN vindt plaats op 24 september 2024.
 • 1e gespreksronde bij ODBN met de selectiecommissie vindt plaats op 2 oktober 2024 tussen
  11.00-16.00 uur.
 • 2e gespreksronde bij ODBN met zowel de selectie- als de adviescommissie vindt plaats op 8 oktober 2024 tussen 8.30-13.00 uur.
 • Assessment (gehele dag) vindt plaats op 11 oktober 2024. 
 • Optioneel: 3e gespreksronde bij ODBN met de selectiecommissie vindt plaats op 21 oktober 2024 tussen 14.00-17.00 uur.

 

Het streven is om de wervingsprocedure voor de zomer dit jaar af te ronden.
Een assessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden van VDH Selectie, telefonisch te bereiken via nummer 06-86 86 34 37. Hebt u belangstelling voor deze functie dan zien wij uw cv en motivatiebrief graag vóór 18 augustus 2024 tegemoet (verlengde reactiermijn in verband met de zomerperiode).
Reageren kan via de volgende tekst (uploaden cv en motivatiebrief): SOLLICITEER HIER!