Strategisch adviseur Waterschapsbedrijf Limburg - 36 uur - Roermond

HET BEDRIJF

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) zuivert afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. Dat doen we zo innovatief en duurzaam mogelijk en tegen het laagste zuiveringstarief van Nederland. Samen met 150 collega's werken we met plezier en passie aan de maatschappelijke water opgaven van deze tijd! Waterschapsbedrijf Limburg is een dochterbedrijf van Waterschap Limburg.

 

DE UNIT BESTUURS-, DIRECTIEONDERSTEUNING EN PROGRAMMAMANAGEMENT (BDP)

De strategisch adviseur maakt onderdeel uit van de stafunit Bestuurs-, Directieondersteuning en Programmamanagement (BDP). De unit ondersteunt de organisatie en draagt bij aan de ambitieuze, consistente en realiseerbare strategische koers van WBL. De unit geeft strategisch advies op diverse disciplines. Van ondersteuning aan de directie bij organisatorische veranderingen, methodieken en besturingssystemen tot ondersteuning op het terrein van veiligheid, kwaliteit, arbo en milieu, interne Van externe communicatie en juridische vraagstukken. Hiervoor is nodig dat de unit scherp inzicht heeft in maatschappelijke ontwikkelingen en goed contact heeft met in- en externe stakeholders en deskundigen. Het team strategisch adviseurs bestaat uit drie personen.

 

DE FUNCTIE

In de functie van strategisch adviseur ben je verantwoordelijk voor het strategische thema Duurzaamheid. Je ontwikkelt visie en geeft richting aan het streven naar energieneutraliteit (ambitie 2025) door het energieverbruik te reduceren en, met andere partijen, te investeren in de opwekking van duurzame energie. Daarnaast zoek je, samen met inhoudelijk deskundige collega's naar de mogelijkheden om op termijn grondstoffen uit afvalwater terug te winnen en deze te vermarkten. Je fungeert als intermediair tussen de bestuurlijke ambities om microverontreinigingen in het water te verminderen en onze technische en technologische experts die hiervoor oplossingen ontwikkelen.

 

Als strategisch adviseur zorg je voor en bewaak je de integraliteit ten aanzien van alle aspecten die met duurzaamheid van doen hebben. Vanuit je rol zorg je ervoor dat, in afstemming met  (uitvoeringsverantwoordelijke) collega's en externe partners, resultaten behaald worden. Je bent bekend met (landelijke) ontwikkelingen op het vakgebied en weet deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor WBL. Hierin ben je proactief adviserend, enthousiast en op gepaste wijze vasthoudend. Je kunt schakelen op meerdere niveaus, zowel in- als extern. Je legt nieuwe en onderhoudt bestaande contacten met externe partijen zoals de waterschappen, provincies, gemeenten, WML en het bedrijfsleven en bent een volwaardig gesprekspartner. Je bevordert een open uitwisseling van kennis en smeedt strategische samenwerkingsrelaties door verschillende partijen en belangen aan elkaar te verbinden.

 

FUNCTIE-EISEN

Een afgeronde relevante opleiding op WO-niveau, bijvoorbeeld technische bestuurs- of bedrijfskunde;
Ervaring met strategische advisering;
Bij voorkeur ervaring op een of meerdere te onderscheiden aandachtsvelden zoals energietransitie, waterketensamenwerking, technologische innovatie en subsidieverwerving;
Goed ontwikkeld analytisch vermogen en ervaring met het beoordelen van bestuurlijke vraagstukken;  
Netwerkvaardigheden gericht op het ontwikkelen van effectieve allianties, maar ook het kunnen zien van kansen, weten te initieren en inspireren en vervolgens ook beweging te organiseren;
Teamspeler, gericht op het op elkaar afstemmen van belangen en daarbij oog houdend voor het doel en de te volgen koers.  
 

COMPETENTIES: helicopterview, visievorming, strategisch vermogen, samenwerkingsgericht, organisatie-en politiek-bestuurlijk sensitief, proactief, initiatief.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De maximale bezoldiging op jaarbasis (incl. Individueel Keuze budget) van deze functie is 75.000,-bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek. Jouw aanstelling is in eerste instantie voor 12 maanden. Daarna volgt een vaste aanstelling.  

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Begin december worden alle potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gespreksronden bij de organisatie bestaan uit drie gespreksronden. Tussen het eerste en tweede gesprek vindt een selectieassessment plaats, bij een positief advies volgt een tweede en zo mogelijk derde gesprek. Mogelijkheden voor het assessment zijn 11, 12 en 15 december.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze functie dan zien wij uw reactie graag voor

30 november tegemoet. Solliciteer hier