Directeur-Bestuurder - 36 uur - Tiel

OVER BIBLIOTHEEK RIVIERENLAND

Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland bestaat sinds 2006 en levert bibliotheekwerk aan inwoners en samenwerkingspartners uit de gemeenten Culemborg, Druten, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Deze gemeenten hebben hiertoe in 2006 onderling een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Sinds 2012 maken de 10 gemeenten en de bibliotheek met behulp van een convenant  meerjarige uitvoeringsafspraken.

 

MISSIE EN VISIE

Bibliotheek Rivierenland levert een bijdrage aan gelijke kansen, persoonlijke ontwikkeling, meedoen in de samenleving voor iedereen, en aan sociale cohesie in Rivierenland. Met andere woorden: een leven lang leren ongeacht leeftijd, kleur, opleiding, achtergrond of levensovertuiging.

Bibliotheek Rivierenland geeft met behulp van de volgende drie hoofddoelstellingen (en bijhorende activiteiten, programma's en projecten) invulling aan deze missie:

 • het bevorderen van basisvaardigheden voor iedereen (=gelijke kansen)
 • het zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk fysiek en digitaal ontsluiten van informatie, kennis, lectuur en literatuur ('de schatkamer', = mogelijkheid voor groei)
 • het bieden van een inspirerende omgeving ('public third place') voor co-creatie en sociale cohesie (=bloei).
   

De 'schatkamer' functie vormt het basispakket van het bibliotheekwerk, waarvoor alle gemeenten een basisbijdrage per inwoner betalen. De overige functies worden programmatisch of projectmatig gefinancierd en zijn kostendekkend door programma- en projectsubsidies en bijdragen van derden.

 

BESTURINGSMODEL

Bibliotheek Rivierland werkt op basis van een Raad van Toezicht-model. De directeur-bestuurder is op grond van de statuten van de Stichting Openbare Bibliotheek Rivierenland, het vastgestelde reglement Raad van Bestuur en de Code Cultural Governance , eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiele prestaties van de bibliotheek. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het management en bestuur van de directeur-bestuurder, en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde.

 

ORGANISATIE

Bibliotheek Rivierenland is de laatste jaren fors in ontwikkeling, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Naast de directeur-bestuurder kent de organisatie momenteel twee managers, twee teamleiders en vijf (inhoudelijke) programmaleiders. Directeur-bestuurder en de twee managers vormen het huidige MT. Door het realiseren van een slagvaardige organisatie met medewerkers die initiatief durven en mogen nemen, en waarbij diverse ondersteunende diensten zoals P&O, ICT, financien en control zijn uitbesteed, kiest de organisatie voor nog efficientere inrichting van de topstructuur en gaat men per januari 2018 van een driehoofdig MT naar een tweehoofdige directie bestaande uit een directeur-bestuurder en een adjunct-directeur.

 

Hierbij heeft de directeur-bestuurder een eindverantwoordelijke rol met een sterk accent op samenwerking in de regio (gemeenten, maatschappelijke partners, bedrijfsleven). Tevens houdt de directeur-bestuurder regie op de ondersteunende functies. De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor de inhoudelijke dienstverlening (bibliotheken en programma's). De twee teamleiders zijn ieder verantwoordelijk voor de helft van het aantal aanwezige bibliotheekvestigingen (verdeeld in Oost en West Rivierenland). De programmaleiders sturen de programma's en projecten aan.

 

Er is de laatste jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de bedrijfsvoering van Bibliotheek Rivierenland. De organisatie is nu efficient ingericht en heeft een financieel gezonde positie. Daarnaast zijn er veel initiatieven ontwikkeld om de rol van de bibliotheek, in lijn met de missie en visie, zo goed mogelijk vorm te geven in de huidige maatschappelijke context.

Enige voorbeelden hiervan zijn deelname aan de landelijke pilot DigiStart, uitbreiding van het aantal Digi-Taalhuizen in de regio, het samen met het bedrijfsleven organiseren van de Grote DigiTaalStrijd. Ook is de bibliotheek actief op het gebied van het verbreden van haar dienstverlening, bijvoorbeeld via het project SamenWel! (een samenwerking met GGD en ziekenhuis gericht op het beter ontsluiten van gezondheidsbevorderende activiteiten in de regio voor laaggeletterden). Daarnaast heeft Bibliotheek Rivierenland als eerste bibliotheek in Nederland de boetes afgeschaft, waarna ander bibliotheken dit voorbeeld hebben gevolgd. Met deze creatieve en innovatieve initiatieven heeft de organisatie zich stevig op de kaart gezet en wordt zij als voorbeeld gezien voor andere bibliotheken in het land. Bibliotheek Rivierenland staat bekend als een vrolijke en innovatieve organisatie met lef.

 

Bibliotheek Rivierenland heeft een verzorgingsgebied met 230.00 inwoners, ruim 50.000 leden, ruim 1 miljoen uitleningen en ruim 600.000 bezoekers op jaarbasis. Haar educatieprogramma's bereiken ruim 80% van het (voorschoolse) onderwijs. Vanuit 19 vestigingen en een hoofdkantoor in Tiel, werken 60 medewerkers (41 fte) en 250 vrijwilligers voor de bibliotheek. De begroting bestaat uit ca. 5.000.000,- euro.

 

TRENDS

'Vernieuwing is de enige constante', zo ook voor bibliotheken. Enige algemene trends zijn dat mensen zeer waarschijnlijk meer vrije tijd krijgen, de arbeidsmarkt vraagt meer flexibiliteit en de balans tussen werk en prive krijgt meer aandacht. In toenemende mate willen mensen meer zelf doen en ook met elkaar delen, liefst lokaal. Een publieke taak wordt meer een publieke zaak, technologisering zet door en veranderingen blijven zo snel gaan dat een leven lang leren (van elkaar!) niet meer ter discussie staat. De bibliotheek ontwikkelt zich van uitsluitend een 'uitleenbedrijf' naar ook educatiepartner van onderwijs en individu, en haar vestigingen worden meer en meer huiskamer en studieplaats van stad en dorp. 

 

FUNCTIE EN OPDRACHT

De nieuwe directeur-bestuurder is iemand met moderne leiderschapskwaliteiten, die mensen stimuleert en inspireert. Visionair en gedreven, maar ook  in staat het goede te behouden en door te ontwikkelen waar nodig. Iemand die intrinsiek gemotiveerd is om de Bibliotheek Nieuwe Stijl met een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid, te omarmen en voort te zetten. Die de ingezette koers met passie en bevlogenheid in- en extern, regionaal en landelijk, voorleeft en uitdraagt, daar boegbeeld van is. Iemand met ondernemerszin die denkt in kansen en mogelijkheden en daarin voorop wil lopen. Die - met oog voor zakelijkheid - op gepaste wijze durft te ontdekken en te innoveren. Die externe partners zoals het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de provincie en de tien participerende gemeenten meeneemt in ontwikkelingen en betrekt bij nieuwe initiatieven. Hen kan bewegen en verleiden om tot een gezamenlijk (financiele en/of inhoudelijk) gedragen verantwoordelijkheid te komen dan wel te investeren in de toekomst van de regio.

 

De directeur-bestuurder is een persoon die vooruit kijkt en tijdig anticipeert op (soms onverwachte) koerswijzigingen. Iemand die van nature makkelijk schakelt op alle niveaus, zowel in- als extern, met een coachende managementstijl en oog voor talent. Die ontwikkeling van medewerkers, het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel heeft staan en met behoud van koers en kaders, ruimte en richting tegelijk kan geven. En die ook ingrijpt als dat nodig is.

 

OPDRACHT

Bibliotheek Rivierenland heeft zich succesvol getransformeerd de laatste jaren. Ontwikkelingen gaan echter door en de financiele middelen zijn niet gegarandeerd. Inhoudelijke innovatie en het inspringen op trends enerzijds en het behoud van een slagvaardige, financieel gezonde en flexibele organisatie anderzijds, zijn en blijven nodig om de huidige positie van de bibliotheek te behouden en te versterken. Regionaal zal Bibliotheek Rivierenland haar positie als een van nature gewaardeerde partner in het maatschappelijk middenveld moeten consolideren. De recent gestarte samenwerking met het regionale en lokale bedrijfsleven dient verder te worden uitgebouwd.  

 

FUNCTIE-EISEN / KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • wo werk- en denkniveau
 • financieel inzicht en gevoel voor bedrijfsvoering
 • ervaring als eindverantwoordelijke in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving 
 • bevlogen en verbindend, het bevorderen van samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven
 • coachende stijl van leidinggeven, richting en ruimte tegelijk geven
 • hart voor en visie op bibliotheekwerk nieuwe stijl
 • enthousiasmerende persoonlijkheid, kan soepel opereren in diverse gremia en netwerken
 • is creatief/innovatief, neemt verantwoorde risico's, besluitvaardig
 • heeft lef
   

PERSOONLIJKHEID

Vrolijke, inspirerende en energieke persoonlijkheid. Bevlogen, makkelijk benaderbaar en open. Boegbeeld. Extern gericht. Ambitieus. Denkt in kansen en mogelijkheden. Duidelijk in communicatie en koers, in staat om ruimte en richting tegelijk te geven. Iemand met oog voor talent en die dit blijft stimuleren en motiveren. Inhoudelijke drang tot vernieuwing, consolideren waar kan.

 

Competenties

Ondernemend
Verbindend
Samenwerken
Klantgericht
Resultaatgericht en zakelijk
Financieel inzicht
Flexibiliteit

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. 87.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Begin december worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd.

De gespreksronden bij de organisatie bestaan uit twee gesprekken met een selectiecommissie, zij maken een keuze van benoembare kandidaten die een gesprek hebben met een adviescommissie. In verband met de wens om de nieuwe directeur-bestuurder snel te laten starten, is het streven om de procedure voor het einde van dit jaar af te ronden. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag voor 30 november tegemoet. Solliciteren kan hier!