Programmamanager Duurzaamheid, accent energie - 32-36 uur - Oss

­­­

GEMEENTE OSS

Oss staat voor aanpakken. Voor lef. Met z’n allen. Enthousiast en energiek. Recht op het doel af. Oss durft voorop te lopen. Als stad met de bijbehorende kernen (ruim 90.000 inwoners) én als gemeentelijke organisatie. De ligging van Oss aan de Maas en de Maashorst, de verwevenheid van stad en buitengebied en de hoge ambities op het vlak van duurzaamheid maken Oss een unieke context om in te werken. Samen willen we het verschil maken. Oss weet wat het wil.

 

ORGANISATIE

Gemeente Oss heeft recent een structuurwijziging doorgevoerd die het opgavegerichte werken ondersteunt. Dit betekent dat de vraagstukken leidend zijn en niet de structuur.

 

De organisatie is ingedeeld naar vijf hoofdopgaven, deze vallen onder verantwoordelijkheid van twee opgavedirecteuren en een eindverantwoordelijke gemeentesecretaris:

·       opgave Ruimtelijke & Economische ontwikkeling

·       opgave Participerende Overheid & Co-creatie

·       opgave Transformatie Sociaal Domein

·       opgave Veilige & Vitale Regio

·       opgave Organisatieontwikkeling

 

In zijn algemeenheid werkt de organisatie met teams en met programmamanagers. De teams zijn in twee type onder te verdelen: vast en tijdelijk. Alle medewerkers zijn ingedeeld in een vast team (veelal afdelingen), dat is de ‘thuisbasis’. Afhankelijk van de opgave wordt er tijdelijk een team geformeerd, dit is een programma- of projectteam. Dit programma- of projectteam is een multidisciplinair team dat (tijdelijk) aan een gezamenlijke opdracht werkt. Beide teams werken op basis van opdrachtnemerschap, zij nemen een opdracht aan en zijn als team verantwoordelijk voor het resultaat en het realiseren van het maatschappelijk effect. De teams creeëren overzicht en samenhang binnen de bestaande taken en projecten en bepalen daarbinnen de prioriteiten.

 

De programmamanagers zijn veranwoordelijk voor (een deel van) de hoofdopgave. De programmamanager duurzaamheid/energie valt onder de afdeling Leefomgeving, Wonen en Economie (LWE), dat op haar beurt valt onder de opgave Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling. Het team LWE (ca. 20 medewerkers) bestaat voornamelijk uit beleidsmedewerkers en beleidsondersteuners op de beleidsterreinen fysieke leefomgeving, wonen en economie.

 

Programma Duurzaamheid/Energie

Duurzaamheid staat hoog op de agenda bij de gemeente Oss en is een van de speerpunten van het collegeprogramma. Grote veranderingen op het gebied van onder andere de bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu, vragen om anders denken en handelen. Oss vindt het van groot belang dat iedereen, dus ook zij, actief bijdraagt aan een beter evenwicht tussen mens, natuur en economie. Dat vraagt om ver vooruit te kijken en nu al te handelen.

Daartoe heeft zij de Duurzaamheidscircel ontwikkeld dat een overzicht van de ambities op diverse terreinen van duurzaamheid weergeeft. Ten aanzien van energie betekent dit de slag naar een energie-neutrale toekomst waarbij energie bespaard wordt en duurzame energie wordt opgewekt. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van windmolenparken en zonnevelden.

Naast deze concreet te realiseren projecten, is er ook de realisatie van ‘de Lithse polder’. Een gebied met een multidisciplinair karakter waarbij meerdere vormen van duurzaamheid zoals windenergie, samenkomen, maar waar ook toerisme, natuur-inclusieve landbouw en de toekomst van de agrarische sector een rol spelen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de Duurzaamheidscircel, te vinden op www.oss.nl.

 

DE FUNCTIE

De programmamanager duurzaamheid is verantwoordelijk voor het realiseren van de collegeopgaven binnen het programma Duurzaamheid, Milieu en Natuur. Hierbij ligt het accent voor de komende periode op het besparen van energie en het duurzaam opwekken van energie.

Je bewaakt de samenhang tussen de programmaonderdelen en projecten en je adviseert het bestuur. Ook voer je de regie in contacten met belanghebbenden en partners in het veld. Je bent bekend met de rol van opdrachtgever. Vanuit die hoedanigheid ben je in staat om - in afstemming met je collega’s en externe partners – tot resultaat te komen en zorg je daarmee voor de realisatie van de regionale energieagenda.

 

Als programmamanager ben je een enthousiaste en (daad)krachtig trekker op het thema. Je bent ambitieus, gedreven en hebt de kennis om de bestuurlijke opgave te realiseren waarbij de prioriteit ligt bij het uitvoeren van de besparingsagenda. Landelijke ontwikkelingen/trends volg je op de voet. Je weet mede op basis hiervan een onderscheidende en inspirerende visie op duurzame energie neer te zetten en bent in staat om de visie te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor de gemeente Oss.  

 

FUNCTIE-EISEN

·       Je hebt een academisch werk- en denkniveau en ervaring met duurzaamheidsbeleid, specifiek met            duurzame energie.  

·       Je hebt ervaring met programmasturing, projectmanagement en integrale beleidsontwikkeling

·       Je hebt natuurlijk overwicht en bent in staat een team professionals inhoudelijk (op hoofdlijnen) te              sturen en te coachen. Ook ben je bekend met het werken in een gemeentelijke organisatie.

·       Je bent initiatiefrijk, communicatief- en omgevingsbewust. Je weet op basis van overtuigingskracht            partijen te binden.

·       Je bent bestuurlijk sensitief. Als sparringpartner van het college van B&W ondersteun je de                            wethouder of het college in de zeer uitdagende vraagstukken rondom duurzaamheid.           

 

KERN COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN: strategieontwikkeling, visievorming en implementatiekracht. Helicopterview en analytisch vermogen. Flexibel en koersvast tegelijk.

Stevige persoonlijkheid, hard op inhoud en zacht op de relatie. Vertrouwenwekkend en resultaatgericht. Zakelijke/bedrijfsmatige blik.

Bekendheid met opdrachtgever-opdrachtnemerschap is een pré, alsmede het reilen en zeilen binnen het domein van Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie programmamanager Duurzaamheid is ingedeeld in schaal 12 met een salaris van maximaal € 75.000,-bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Bij uitzonderlijk geschikte kandidaten is schaal 13 bespreekbaar. .Je krijgt een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Daarnaast biedt de gemeente Oss de mogelijkheid tot flexibele werktijden, ruime verlofregeling, veel aandacht voor mobiliteit en loopbaanontwikkeling, goede opleidingsmogelijkheden, bedrijfsfitness, Individueel Keuzebudget (IKB) en een gunstige ouderschapsverlofregeling.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. 18 december worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De eerste gespreksronde bij de opdrachtgever vindt plaats op  21 december in de ochtend. De tweede gespreksronde bij de organisatie vindt begin januari plaats.  

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling om te werken in een ontwikkelgerichte organisatie waar initiatief en lef past, dan zien wij uw reactie graag voor 8 december a.s. tegemoet. Solliciteren kan hier!