Griffier - 32-36 uur uur - Bergen/ Noord-Holland

OVER DE GEMEENTE BERGEN

Bergen is een grote kustgemeente in Noord-Holland met 29.950 inwoners. Een prachtige, veelzijdige gemeente met bijzondere dorpskernen: Bergen, Egmond en Schoorl. Eén brok kunst, cultuur en natuur.

Bergen NH bruist! Bergen kent een rijke geschiedenis. De eigenheid van de verschillende kernen die

samen de huidige gemeente vormen is daar een resultaat van. Daarbij zijn de inwoners trots te wonen in deze gemeente. Zij houden van hun woonomgeving, wat ook tot uiting komt in grote betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Het cultuurhistorisch erfgoed, de landschappelijke waarden, de recreatieve mogelijkheden en de voorzieningen zijn niet alleen voor inwoners aantrekkelijk. Vele dagrecreanten uit de nabije omgeving en toeristen maken hier graag gebruik van. In de afgelopen periode heeft Bergen veel ingezet om deze waarden te behouden.

 

De gemeenteraad van Bergen telt momenteel 23 leden. Vanaf de volgende verkiezingen zijn dit 21 leden. De samenstelling van de raad is volgt: CDA, D66, Gemeentebelangen BES, GroenLinks, KIES Lokaal, PvdA, VVD en Fractie Zeiler. Het college wordt gevormd door vier wethouders van de volgende partijen: KIES Lokaal, D66, CDA en PvdA.

 

De ambtelijke organisatie van de gemeente Bergen is per 1 januari 2017 samen gaan werken met

de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo. Sinds 1 januari 2017 vormen zij samen de BUCH organisatie. Deze organisatie werkt voor de vier zelfstandige gemeentebesturen. De BUCH samenwerking werkt volgens de beginselen van een compacte en wendbare organisatie waarbij duidelijk oog is voor de colour lokale. Optimale dienstverlening zowel aan eigen inwoners als aan gasten die de gemeente bezoeken staat hoog in het vaandel.

 

Vanuit het gemeentehuis van Bergen opereert de griffie onafhankelijk van de ambtelijke organisatie en biedt ondersteuning aan de gemeenteraad bij de uitvoering van haar kerntaken. De griffie bestaat uit vier medewerkers. Naast de griffier zijn er twee commissiegriffiers en een griffiemedewerker werkzaam.

 

DE FUNCTIE

De griffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad in brede zin en stuurt vanuit de rol complexe politieke en bestuurlijke processen aan. Hij/zij ontwikkelt en bewaakt procedures, verzorgt het logistieke proces van de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier is eindverantwoordelijk voor de genoemde processen van de gemeenteraad en de daaraan gelieerde organen. Dit inclusief het verlenen van hieraan gekoppelde producten en diensten, het sturen op en bewaken van de kwaliteit van het politieke besluitvormingsproces. Er is sprake van politieke dynamiek met veelal tegenstrijdige belangen.

 

De griffier heeft tot doel de gemeenteraad te ondersteunen bij het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden (kaderstelling, controleren en volksvertegenwoordiging) en heeft daarmee een spilfunctie in het lokale bestuur. Het is déze persoon die er aan bijdraagt dat de raad de verantwoordelijkheid optimaal waar kan maken en op een professionele manier een rol speelt in het politieke besluitvormingsproces.

 

De griffier is onafhankelijk en professioneel. Hierbij is een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dynamiek van belang evenals het goed kunnen schakelen daartussen. Dit vraagt de nodige flexibiliteit en samenwerking in de uitvoering van de taken. De griffier vervult een neutrale rol en staat ten dienste van álle raadsleden.

 

De griffier gaat vertrouwelijk om met de informatie die door spelers uit het lokale bestuur wordt aangedragen. Hij/zij is gezaghebbend en kan zowel heldere verhoudingen realiseren tussen raad en college, als de kwaliteit van besluitvorming bevorderen. Daarnaast neemt hij/zij actief deel aan de zogeheten driehoek (burgemeester, gemeentesecretaris en griffier) en draagt hij/zij bij aan het realiseren van een optimale samenwerking.

 

Naast de zorg voor de logistieke en procedurele zaken, heeft hij/zij ook de stimulerende en procesgeoriënteerde rol. Dit kan onder meer tot uitdrukking komen in het faciliteren van de raad om (meer) naar buiten toe op te treden. De griffier wordt bijgestaan door een griffie. De griffier draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van de medewerkers van de griffie en legt in laatste instantie, en door tussenkomst van de werkgeverscommissie, verantwoording af aan de raad. De griffier werkt in de BUCH nauw samen met de collega griffiers.

 

OPDRACHT

Gemeente Bergen staat voor de opgave om op veranderingen in de samenleving antwoord te geven. Vanuit de raadsfilosofie wordt gepoogd om verdere stappen te zetten om inwoners, bedrijven en instellingen nadrukkelijker bij de gemeenschappelijke opgaven van de gemeente te betrekken. Om dat te bereiken is een verdere professionalisering van de griffie alsmede een goede samenwerking in de driehoek en met de ambtelijke organisatie, belangrijk.

 

Dit realiseren vraagt een omgevingsbewuste en toekomstgerichte griffier die vanuit een autonome positie verbinding maakt met college en organisatie. Die medewerkers van de griffie verantwoordelijkheid laat nemen maar zelf ook creatief en initiatiefrijk kan zijn. Die ruimte en richting tegelijk kan geven, evenals het (tijdig) kunnen loslaten. Die gevoel heeft voor prioritering. De nieuwe griffier heeft ervaring met strategische advisering en procesmanagement, bij voorkeur opgedaan in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent onderdeel van een klein team waardoor je samen met de overige teamleden regelmatig de “handen uit de mouwen moet steken.”

 

FUNCTIE-EISEN

-       academisch werk- en denkniveau;

-       minimaal 5 jaar ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke omgeving;

-       ervaring als griffier/raadsadviseur heeft de voorkeur;

-       visie op de toekomstige ontwikkelingen binnen het (lokaal) openbaar bestuur;

-       visie op het realiseren van nieuwe ontwikkelingen in een dynamische omgeving;

-       goed ontwikkelde sociale, communicatieve en coachende vaardigheden;

-       aantoonbare affiniteit of ervaring op juridisch en bestuurlijk terrein.

 

COMPETENTIES

-       proactief: doet voorstellen en anticipeert op aanstaande ontwikkelingen op basis van ambities van de raad;

-       verbindend en samenwerkingsgericht: kan partijen bij elkaar brengen waarbij en continu oog en oor is voor de diverse belangen en opvattingen. Slaat bruggen waar nodig en brengt mensen bij elkaar;

-       resultaat- en procesgericht: heeft oog voor voortgang van ingezette trajecten en bewaakt en bewaart hierbij het overzicht;

-       politiek-bestuurlijke sensitiviteit: heeft oog voor de belangen van mensen en weet wat er maatschappelijk, bestuurlijk en in de organisatie leeft en handelt daarnaar;

-       reflectief: heeft oog voor de effecten van het eigen (ingezette) gedrag;

-       flexibel en overzicht: denkt, spreekt en handelt vanuit het overzicht en kan omgaan met onverwachte ontwikkelingen;

-       overtuigingskracht: beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden en kan goed beargumenteren.

 

PERSOONSKENMERKEN

Samenwerkingsgericht, onafhankelijk, stabiel, besluitvaardig, energiek met gevoel voor humor en

ambitieus. Procesgericht en ondernemend.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 82.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. 32 uur per week is eveneens mogelijk. Er wordt een dienstverband aangedaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Eind januari worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd.

De gespreksronden bij de organisatie bestaan uit twee gespreksronden met een selectiecommissie en een adviescommissie. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze functie dan zien wij uw reactie graag voor 8 januari 2018 tegemoet. Solliciteer hier!