Manager bedrijfsvoering / concerncontroller - 36 uur uur - Breda

FUNCTIEPROFIEL MT-LID MET PORTEFEUILLE BEDRIJFSVOERING EN CONCERNCONTROL

 

OVER GGD WEST-BRABANT

 

GGD West-Brabant zet zich in voor het bewaken, het beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Zij hebben daarbij extra aandacht voor kwetsbare mensen in de samenleving, van baby tot hoogbejaarde. Voor mannen en vrouwen, voor zieke en gezonde mensen.

 

Bij GGD kun je bijvoorbeeld terecht voor onder andere de gezondheid van kinderen, het consultatiebureau, de schoolarts, logopedie, gezondheidsonderzoeken, prikken of vaccinaties tegen ziekten. Of vragen en zorgen over infectieziekten.
Daarnaast adviseert zij gemeenten over hun gezondheidsbeleid, staat zij paraat bij crisis en rampen, werkt zij in wijken aan gezondheidsprojecten en leidt zij professionals op (GGD Academy). Ook heeft zij specialisten in dienst voor bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, lijkschouwers en artsen. Op scholen en/of gemeenten helpt zij bij nare of heftige gebeurtenissen.

 

GGD West-Brabant is een innovatieve GGD! De maatschappij staat niet stil en zij ook niet. Door unieke samenwerkingen met ondernemers uit de regio, andere GGD’en en zorgpartners, staat zij op voor mensen die dat nodig hebben.

 

Organisatie
Bij GGD West-Brabant werken 325 medewerkers. Zij heeft een vierhoofdig MT bestaande uit drie MT- leden en een eindverantwoordelijk directeur.

 

Ontwikkelingen
Deze GGD demarreert! Met ‘GGD demarreert’, wil zij bereiken dat ze resultaten levert voor klanten die ertoe doen; dat wil zeggen met een zo groots mogelijk maatschappelijk effect vooral voor kwetsbaren. Dat doet ze door slim en innovatief in te spelen op de veranderende omgeving met zelforganiserende teams en een gezonde bedrijfsvoering, in een eenvoudige organisatie. Het is een lerende en inspirerende organisatie. Bewust is zij op zoek naar vernieuwingen. Meer concreet betekent dat de professionals aansluiting zoeken bij wat de klant echt nodig heeft, zelf de regie nemen, werken vanuit een zelf-organiserend team, onderweg leren en bijstellen bij waar nodig.

 

CONTEXT ‘BEDRIJFSVOERING’
De zelforganiserende teams worden ondersteund door een compact team bedrijfsvoeringspecialisten, op de disciplines informatievoorziening, financiën & control, inkoop, personeel, kwaliteit en communicatie, bij het realiseren van hun resultaten. 

Daarnaast is er operationele ondersteuning vanuit een shared service centrum (HSC). ‘GGD demarreert is begonnen met het primair proces, het is nu de beurt aan de bedrijfsvoering om na een bemoedigende start naar een volgende fase van dienstverlening te komen, waar vernieuwing en verandering noodzakelijk is om GGD doelen te helpen realiseren. Een belangrijk focuspunt daarbij is de ontwikkeling van de informatievoorziening. De portefeuille bedrijfsvoering bestaat momenteel uit 15 medewerkers, toekomstig wordt dit aantal mogelijk meer door de overheveling van medewerkers van het HSC. 

 

CONTEXT ‘CONCERNCONTROL’
Concerncontrol richt zich erop dat GGD organisatie in de volle breedte in control is. Daarbij hoort adviseren aan het bestuur, de directeur en het MT op het gebied van sturing en beheersing. Ook meer klassieke vraagstukken rondom doelmatigheid en doeltreffendheid behoren tot deze rol, evenals vraagstukken rondom een geïntegreerde kijk op governance, risk & compliance. Verbinding van de kaderstellende en ondersteunende rollen in het licht van zelforganisatie is hierbij de belangrijke opgave.

 

COMBINATIE VAN BEDRIJFSVOERING & CONCERNCONTROL
GGD kiest bewust voor de combinatie bedrijfsvoering & concerncontrol. Zij gelooft in een ‘ingebedde’ control en bedrijfsvoeringsfunctie; onderdeel willen en kunnen zijn van deze doelen en die helpen verwezenlijken. De organisatie hecht eraan om de ‘onafhankelijkheid’ van concerncontrol te waarborgen door de checks & balances m.b.t. verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed geregeld te hebben.

 

TAKEN/OPDRACHT MT-LID BEDRIJFSVOERING - CONCERNCONTROLLER
• Als portefeuillehouder bedrijfsvoering eindverantwoordelijk voor het vernieuwen (ontwerpen en inrichten) van de bedrijfsvoerings- processen (PIOFACH). Zorgen voor de implementatie daarvan en het afleggen van verantwoording aan de MT-collega’s;
• Als concerncontroller eindverantwoordelijk voor de sturing, beheersing & verantwoording en het afleggen van verantwoording hierover aan de algemeen directeur (directeur Publieke Gezondheid) en aan het Dagelijks Bestuur.

 

RESULTATEN
• Teams/medewerkers faciliteren in het werk zodat de zelfredzaamheid wordt vergroot met als doel hen inzicht te geven in de resultaten en zodat zij de juiste keuzes kunnen maken;
• Het MT inzicht geven in de resultaten van de organisatie zodat zij de juiste keuzes kan maken middels een goedlopende P&C-cyclus en dito informatievoorziening;
• Het ontwikkelen en gebruiken van soft control instrumenten als versterking op de zelfsturing en -beheersing;
• Het zorgdragen voor aansluiting van de bestuurlijke context op de organisatie context met betrekking tot bedrijfsvoering en control, inclusief strategisch en extern risico- en opportunity management;
• Het realiseren van een goede samenwerking met het HSC en het zorgen voor een juiste vraagconvergentie naar hen zodat de visie van 'operational excellence' kan worden nageleefd.

 

WELKE BAGAGE WORDT VERWACHT?
• Leiderschap dat wordt afgeleid van de affiniteit met het doel waarvoor GGD staat alsmede affiniteit met de organisatie visie. Dit kunnen uitdragen op schrift, in gesprek en uitstraling;
• Een hoog omgevingsbewustzijn voor de pluriforme omgeving;
• Continue oordeelsvorming waarbij consequenties naar keuzes worden teruggebracht zodat de organisatie wordt gefaciliteerd in het sturingsproces;
• Creativiteit in combinatie met het vermogen om tussen concepten en processen te schakelen;
• Een T-profiel qua kennis: diepgang op de financiële & control discipline, aangevuld met informatievoorziening en in den breedte op alle andere bedrijfsvoering disciplines.

 

(PERSOONS)KENMERKEN
Regisseur met visie en inhoudelijke affiniteit. Coach en inspirator. Toegankelijk, open. Gericht op samen. Energiek en gevoel voor humor.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt max. € 98.500,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een dienstverband aangedaan voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE
Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie.

 

De procedure ziet er als volgt uit:
• 2 februari schriftelijke voordracht potentieel passende kandidaten aan de opdrachtgever
• 6 februari tussen 9.00 uur – 13.00 uur de eerste gespreksronde bij de opdrachtgever
• 8 februari tussen 10.00 uur – 13.00 uur de tweede gespreksronde bij de opdrachtgever
•12 februari tussen 13.30 uur – 16.30 uur gesprek met de adviescommissie

 

De kandidaten die naar de tweede gespreksronde doorgaan, krijgen tussentijds een Lumina- persoonlijkheidstest. Deze wordt besproken tijdens de tweede gespreksronde.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling dan zien wij uw reactie graag voor 8 januari 2018 tegemoet. 

 Solliciteren kan hier!