Manager Maatschappelijk Werk - 36 uur uur - Amsterdam

PROFIELSCHETS Manager Maatschappelijk Werk bij SEZO

 

OVER SEZO

SEZO staat voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam Nieuw-West met maatschappelijk werk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening als kernactiviteiten. Vrouw en Vaart is het emancipatiecentrum van SEZO voor vrouwen en Daadkr8 is het mannencentrum binnen SEZO.

SEZO heeft ouder- en kindadviseurs en Spelinlopen in Amsterdam Nieuw-West en opvoedspreekuren in Aalsmeer en Amstelveen.

Het werk bij SEZO doet er écht toe: dagelijks worden er veel kwetsbare mensen op diverse sociaal-maatschappelijke gebieden (bijvoorbeeld sociaal-juridisch, financieel) ondersteund in een stad volop in ontwikkeling.

De organisatie maakt stappen naar een moderne organisatie en heeft de ambitie om de meest recente actuele ontwikkelingen zoals de wetenschappelijk onderbouwde ‘schaarste theorie’, in te zetten ten behoeve van de doelgroep.

 

SEZO staat voor de kernwaarden: ondernemend, betrouwbaar, in de buurt, laagdrempelig, transparant, hoge kwaliteit, outreachend, gericht op samenwerking, vernieuwend, klantgericht, alles wat simpel kan ook simpel doen.

 

Missie/visie

SEZO ondersteunt Amsterdammers die in een kwetsbare periode in hun leven zitten zodat zij (weer) volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. SEZO gaat hierbij uit van het zelf-organiserend vermogen van mensen en bewerkstelligt dit door middel van empowerment. SEZO realiseert haar doelstelling door te excelleren op diverse onderdelen van maatschappelijke dienstverlening.

 

Organisatie

Bij SEZO werken totaal 130 medewerkers en ca. 200 vrijwilligers. Zij heeft een platte organisatiestructuur met een MT dat bestaat uit vier teamleiders, de HR-adviseur en een eindverantwoordelijke directeur-bestuurder. Het onderdeel Maatschappelijke Dienstverlening is opgedeeld in enerzijds maatschappelijk werk en anderzijds schuldhulpverlening en sociaal raadslieden. Daarnaast is er een team Emancipatiecentra en een team Jeugd. Ieder team wordt aangestuurd door een teamleider/manager.

 

De medewerkers/teams zijn gehuisvest in de wijken Osdorp, Geuzenveld/Slotermeer en Slotervaart. In al deze wijken wordt dienstverlening geboden op het gebied van schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en sociaal raadslieden. De emancipatiecentra Vrouw en Vaart en Daadkr8 zijn gevestigd in Osdorp maar richten zich op Amsterdam Nieuw-West.

 

Maatschappelijk Werk

De 3 teams maatschappelijk werk bestaan uit circa 30 medewerkers verdeeld over de drie genoemde wijken. Osdorp heeft 8 medewerkers, Geuzenveld/Slotermeer 10 en Slotervaart 8. Daarnaast zijn er 2 medewerkers gedetacheerd naar “Samen doen”, een samenwerkingsverband georganiseerd door de gemeente Amsterdam waarbij vanuit ketenpartners gezamenlijk wordt gewerkt aan multidisciplinaire dossiers.

 

Ontwikkelingen

De transitie naar een participatiesamenleving vraagt van organisaties een meer vraaggericht en vraag-gestuurde vorm van werken en een multidisciplinaire aanpak. SEZO gelooft in nadrukkelijke samenwerking tussen maatschappelijke dienstverlening, de eerstelijnszorg en informele partijen in de wijken. Het realiseren, bevorderen en verder uitbouwen van allianties met ketenpartners vraagt de komende jaren de nodige aandacht.

In aansluiting hierop is SEZO actief met de slag van product naar wijkgericht werken. Een slag waarbij een meer integrale aanpak van dienstverlening en wijkgerichte ondersteuning dichtbij de burger, de participatiesamenleving ondersteunt.

Daarnaast is SEZO actief met de inpassing van de eerder genoemde ‘schaarste theorie’. Een theorie die vernieuwde inzichten geeft op de belevingswereld van de doelgroep waardoor bij toepassing daarvan, klanten nóg beter geholpen en ondersteund kunnen worden en het de kwaliteit van de dienstverlening verhoogd.

 

Bovengenoemde realiseren vraagt een ontwikkelslag van de organisatie op zowel inhoudelijk, bedrijfsmarig als organisatie/cultuur niveau. Thema's als eigenaarschap en verantwoordelijkheden laag in de organisatie horen hier bij evenals het sturen op basis van actuele managementinformatie met bijbehorende kwantitatieve en kwalitatieve kpi's. 

 

DE FUNCTIE

Als manager maatschappelijk werk ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen de afdeling maatschappelijk werk. Je zorgt ervoor dat de dienstverlening van de afdeling op korte en lange termijn aansluit bij de ontwikkelingen in het werkveld en de eisen die daaraan worden gesteld. Je geeft sturing aan de integrale dienstverlening van SEZO, zodanig dat de klant op een efficiënte wijze geholpen wordt.

Het accent in de functie ligt vooralsnog op uitvoering en realisatie van het strategische beleid. Op langere termijn is meedenken op meer strategisch niveau wenselijk. Kwa positionering val je direct onder de directeur/bestuurder en maakt deel uit van het managementteam. Je geeft hiërarchisch leiding aan de 3 teams maatschappelijk werk.

 

OPDRACHT

Als manager maatschappelijk werk realiseer je de doorontwikkeling van de teams als geheel en per locatie, en weet je de slag te maken van beheer naar ontwikkeling.

Om dit te bereiken is het nog wel nodig dat je bouwt aan een goede inrichting van de organisatie en processen en structuren optimaliseert. Je weet zaken planmatig en gestructureerd aan te pakken en weet medewerkers mee te krijgen in de kanteling van product- naar wijkgericht werken.

Essentieel hierbij is een goed overzicht van met name de financiële situatie van het team en bij voorkeur over de gehele bedrijfsvoering. Je organiseert en faciliteert de totstandkoming van de juiste managementinformatie en vindt het vanzelfsprekend om te sturen op kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (kpi's). Vanuit je rol ben je verantwoordelijk voor het binnenhalen van subsidies. Je schrijft de subsidieaanvragen,  stelt de verantwoordingen op en voert namens Sezo de gesprekken met de accounthouder van de opdrachtgever ten aanzien van de behaalde resultaten. Je bent een toegankelijk persoon, goed benaderbaar, geeft en ontvangt makkelijk feedback. Samen met de medewerkers zorg je voor een goed, op elkaar afgestemd team waarin het vanuit rolvastheid vanzelfsprekend is om op integrale wijze te werken. Je stimuleert mensen het beste uit zichzelf te halen en weet medewerkers te ‘empoweren’. Vanuit je rol ben je op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en ben je actief in de samenwerking met (keten)partners binnen het stadsdeel en op stedelijk niveau. Je realiseert de toepassing van de ‘schaarste theorie’.

 

FUNCTIE-EISEN

  • Aantoonbaar WO werk- en denkniveau
  • Aantoonbare leidinggevende ervaring in de aansturing van een vergelijkbaar team (professionals)
  • Een inspirerende wijze van leidinggeven om medewerkers mee te nemen in veranderingsprocessen
  • Affiniteit met de doelgroep
  • Ruime bedrijfskundige expertise, goed gevoel voor financien/cijfers
  • Ervaring met het binnenhalen van subsidies en de verantwoording daarvan aan de accouthouder
  • Ervaring in project- en planmatig werken
  • Het vermogen een brug te slaan naar interne- en externe stakeholders, netwerkvaardig

 

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

Abstractievermogen

Zakelijk, ondernemend en ambitieus

Gedreven, nuchter en veerkrachtig

Samenwerkingsgericht

Teamspeler; open, transparant en duidelijk

Communicatief vaardig 

Besluitvaardig, daadkrachtig en resultaatgericht

Humor

 

PERSOONLIJKHEID

Toegankelijke persoonlijkheid met oprechte interesse in mensen. Enthousiast, inspirerend en motiverend. Hands-on mentaliteit, beschikkend over een situationeel sturende managementstijl en in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk. Kan schakelen op meerdere niveaus in een organisatie, zowel in- als extern.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie manager maatschappelijk werk is ingedeeld in schaal 12 (CAO Sociaal Werk) met een salaris van maximaal € 73.000,- bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek (inclusief Individueel Keuze Budget behorende bij deze CAO). De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure. 

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kun je contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Heb je belangstelling dan zien wij je reactie graag vóór 6 mei a.s. tegemoet, reageren kan via www.vanhvanh.nlSolliciteer hier!