Directeur-Bestuurder Sportbedrijf Lelystad - 36 uur uur - Lelystad

OVER SPORTBEDRIJF LELYSTAD
Het Sportbedrijf Lelystad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente Lelystad, initieert en ontplooit zelf maatschappelijke initiatieven, verzorgt het beheer van de accommodaties en maakt sport & bewegen mogelijk voor alle inwoners van Lelystad. De organisatie heeft 80 medewerkers. De organisatie is een NV, met daaronder een BV voor de exploitatie. De missie van de organisatie is: Sportbedrijf Lelystad, Koploper in bewegen, sport en recreatie. Er is behoefte om de strategische visie meer inhoud te geven, met als doel een ondernemende, klantgerichte organisatie, die mensen, groepen en instellingen in beweging brengt. En zo een bijdrage wil leveren aan een gezonde leefstijl van de inwoners van Lelystad.

 

Missie en visie
Sportbedrijf Lelystad wil, samen met publieke en private samenwerkingspartners, bijdragen aan een actieve, betrokken en vitale samenleving.
De organisatie richt zich op het stimuleren van een gezonde leefstijl van de inwoners van Lelystad en het creëren van aanbod voor (bijzondere) doelgroepen, zoals ouderen en gehandicapten. Zij verbindt verschillende culturen en doelgroepen, ondersteunt verenigingen bij hun professionalisering (zoals besturing en de werving van vrijwilligers). Tevens exploiteert, beheert, en onderhoudt zij sportaccommodaties.

 

Besturingsmodel
Sportbedrijf Lelystad werkt op basis van een Raad van Commissarissen model. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiële prestaties van NV Sportbedrijf Lelystad en Sportbedrijf Lelystad Exploitatie BV. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AVA wordt gevormd door twee wethouders van de gemeente Lelystad. De RvC houdt toezicht en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde.

 

Organisatiestructuur
De organisatie kent een platte structuur waarbij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie liggen.
Het MT bestaat uit de eindverantwoordelijk directeur-bestuurder en twee afdelingshoofden: een afdelingshoofdhoofd productgroep Dienstverlening/adjunct-directeur en een afdelingshoofd productgroep Exploitatie. De twee hoofden zijn verantwoordelijk voor de aansturing van zes teamleiders. De organisatie beschikt tevens over een coördinator PR en Marketing, een projectleider Buitensport & Sport en een projectleider Beheer & Onderhoud.

 

Facts & figures
• Aantal bezoekers zwembad de Koploper: ongeveer 300.000 per jaar
• Het sportbedrijf ondersteunt 58 verenigingen
• Beheert 6 accommodaties en 69 sportvelden
• Heeft 43 formatieplaatsen en 80 medewerkers
• Totale baten in 2016: € 6.6 mio
• Eigen vermogen € 10 mio
• Balanstotaal € 17.5 mio


Speerpunten
• een financieel gezonde organisatie met een optimale mix van subsidie, eigen inkomsten en 3e geldstromen
• professionele dienstverlening en aanbod die goed aansluiten op de klantbehoeften
• empowerment, talent-, team- en organisatieontwikkeling en een cultuur waarin medewerkers proactief verbeteringen in de bedrijfsvoering aandragen en doorvoeren
• goede zichtbaarheid bij de gemeente als eigenaar en opdrachtgever om Sport & Bewegen op de agenda te houden
• intensieve samenwerking met partners op het gebied van sport, cultuur en welzijn
• het stimuleren van Sport & Bewegen via (maatschappelijke) organisaties en bedrijven
• gebruik maken van nieuwe technologie en sociale media om deelname aan activiteiten te bevorderen
• duurzaamheid, met name door bewust om te gaan met energie.

 

Functie
De ideale kandidaat beschikt over moderne leiderschapskwaliteiten. Is strategisch en gedreven en in staat door te ontwikkelen waar nodig. Weet de ingezette koers met bevlogenheid in- en extern uit te dragen en is daar boegbeeld van. Iemand met ondernemerszin die denkt in kansen en mogelijkheden en daarin vooroploopt. Die - met oog voor zakelijkheid - op gepaste wijze durft te ontdekken en te ontwikkelen. Die externe partners zoals het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, de gemeente Lelystad meeneemt in ontwikkelingen en betrekt bij nieuwe initiatieven. Hen kan bewegen en verleiden om tot een gezamenlijk (financiële en/of inhoudelijk) gedragen verantwoordelijkheid te komen dan wel te investeren in de toekomst van het Sportbedrijf.
Ook onderhoudt hij/zij contacten met lokale en regionale overheden en samenwerkingspartners en met belangengroepen, media, toeleveranciers, verenigingen, klantgroepen en overige derden, zoals brancheverenigingen.

 

De directeur-bestuurder is een persoon die vooruitkijkt en tijdig anticipeert op (soms onverwachte) koerswijzigingen. Iemand die van nature makkelijk schakelt op alle niveaus en beschikt over een coachende en richtinggevende managementstijl. De persoon is energiek, enthousiast en evenwichtig. Toegankelijk en open. Hij/zij denkt in kansen en mogelijkheden, is duidelijk in communicatie en is in staat om ruimte en richting tegelijk te geven. Heeft een hands-on mentaliteit.

 

Opdracht
De directeur-bestuurder heeft als opdracht om het Sportbedrijf Lelystad verder uit te bouwen tot een klantgerichte en gezonde organisatie die bijdraagt aan een actieve, betrokken en vitale samenleving in Lelystad. Weet een goede balans te vinden tussen de rol als maatschappelijk ondernemer die extra inkomsten genereert en het uitvoeren van het gemeentelijk beleid. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de sportwereld, bij voorkeur in Lelystad. Zoekt vandaaruit de samenwerking met gemeente, verenigingen, samenwerkingspartners en bedrijven om de doelen van de organisatie waar te maken. En weet de interne organisatie mee te nemen, zodat de medewerkers samen invulling weten te geven aan de gewenste vernieuwingen.

 

Functie-eisen / kennis en vaardigheden
• Academisch werk- en denkniveau
• Ervaring als eindverantwoordelijke in een organisatie is een pré
• Kan de koers bepalen, vasthouden en heeft een visie op de brede functie van het Sportbedrijf in de 21e    eeuw
• Weet de organisatie en haar producten en diensten sterk te positioneren
• Heeft ervaring in het leidinggeven aan organisatieveranderingen
• Ondernemerschap met commerciële feeling en een gezonde dosis humor
• Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en bedrijfseconomische processen
• Heeft een goed ontwikkelde antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen
• Kan schakelen op alle niveaus
• Heeft kennis van het werkveld, zowel landelijk als regionaal

 

Persoonlijkheid
• Sportief
• Lef
• Open en direct
• Charismatisch en inspirerend
• Verbindend, relatiebouwer
• Besluitvaardig, betrouwbaar en integer

 

Kerncompetenties
• Klantgerichtheid
• Samenwerken

 

Competenties
• Omgevingsbewust
• Visie / strategisch vermogen
• Ondernemerschap
• Leiderschap
• Communicatief
• Creatief
• Resultaatgericht / bedrijfsmatig handelen
• Ontwikkelingsgericht
• Netwerken

 

ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris bedraagt max. € 87.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van vier jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst in wederzijds overleg voor een nader te bepalen periode, wordt verlengd. Benoeming geschiedt door de aandeelhouder.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. De procedure ziet er als volgt uit:

• 30 maart voordracht kandidaten aan de opdrachtgever
• 3 april eerste gespreksronde selectiecommissie
• 6 april tweede gespreksronde selectiecommissie
• 9 april gespreksronde adviescommissie

De selectiecommissie bestaat uit de Raad van Commissarissen en het management. In de adviescommissie zit een afvaardiging van de OR en een aantal medewerkers.
Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN
Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 4 maart tegemoet. Solliciteer hier!