Afdelingshoofd Samenleving - 36 uur - Beek

OVER GEMEENTE BEEK

Gemeente Beek (bijna 16.000 inwoners) is gelegen in hartje Zuid-Limburg, ten zuiden van Sittard-Geleen en net boven Maastricht. Beek heeft veel om trots op te zijn. Naast rust, ruimte en veel groen heeft zij een levendig verenigingsleven, initiatiefrijke burgers, gevarieerd ondernemerschap, een poortfunctie naar het heuvellandschap, bedrijventerreinen, culturele voorzieningen en een goede bereikbaarheid. Het goede woon- en leefklimaat en de bedrijvigheid, in combinatie met de goede bereikbaarheid via weg, spoor én lucht, is de belangrijkste kracht van Beek.

 

Toekomstvisie

‘Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek’ is de slogan die alles omvat voor de gemeente Beek.

Gemeente Beek wil blijven bieden wat ze biedt. Om dit te realiseren, met in achtneming van de demografische-  en landelijke ontwikkelingen, zijn keuzes noodzakelijk. Deze wetenschap heeft geleid tot de volledige focus op het economisch nog krachtiger maken van de gemeente (en de regio). Op die wijze is er een basis voor een evenwichtige inwonerspopulatie en daarmee ook een basis om de voorzieningen en sociale cohesie in de kernen op peil te houden.

De komende jaren zal worden ingezet op de verdere ontwikkeling van het vliegveld en het bedrijventerrein daarom heen. Daarbij hoort een sterk en aantrekkelijk centrum (waarvan de plannen al in uitvoering zijn) en voorzieningen voor zowel jong als oud. Bij een vitale gemeente horen ook vitale inwoners. Beek wil de komende jaren nog meer inzetten op  sport met aandacht voor gehandicapten en senioren.

 

De drie centrale ambities van Beek zijn:

·       een ondernemende gemeente

·       aangenaam wonen en leven

·       dienstverlenend en actief naar de inwoners

 

Het bovengenoemde realiseren kan zij niet alleen, (regionale) samenwerking hierbij is essentieel. Als onderdeel van de regio Zuid-Limburg wil zij samen met andere gemeenten de regio versterken.

Daarnaast richt de gemeente Beek zich met ‘ondernemend zijn’ niet alleen op de economische pijler maar ziet zij het ook in breder verband: het betekent als gemeente en organisatie ook open staan voor nieuwe ideeën, open staan voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Deze benadering is onderdeel van de veranderende rol van de overheid en krijgt ook binnen de gemeente Beek aandacht.

 

ORGANISATIE

De organisatie van de gemeente Beek (ca. 114 medewerkers) is flink in ontwikkeling. Landelijke ontwikkelingen en de genoemde veranderende rol van de overheid, vragen een andere sturing en werkwijze.

 

Gelet op het voorgaande is per 2016 gekozen voor een plattere organisatiestructuur waarbij men van acht naar drie afdelingen is gegaan. Te weten:

·       afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (30,7 fte)

·       afdeling Ruimte (29,2 fte)

·       afdeling Samenleving (30,44 fte)

 

Iedere afdeling wordt aangestuurd door een afdelingshoofd, de afdelingshoofden worden aangestuurd door een eindverantwoordelijke gemeentesecretaris/algemeen directeur. Samen met een directiesecretaris vormen zij het MT van de organisatie.

 

De slag naar een robuuste, toekomstbestendige en overzichtelijke organisatie, vraagt een andere manier van werken en heeft invloed op leiderschapsstijlen, samenwerking, communicatie en cultuurpatronen. Denk onder meer aan taakvolwassen medewerkers en (generiek) situationeel leiderschap. Om dit verder vorm te geven is er een organisatie-ontwikkeltraject gestart dat door een extern bureau wordt begeleid.

 

De zes kernwaarden van de gemeente Beek zijn:

ondernemend – open - veelzijdig – vitaal – betrouwbaar – zelfstandig en zelfsturend zijn.

 

AFDELING SAMENLEVING

De afdeling Samenleving is een afdeling waar alle taken zijn ondergebracht op het gebied van Externe dienstverlening, Burgerzaken en Burgerlijke Stand, het Sociaal Domein (3D’s) alsmede de overige beleidsvelden op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs en aanverwante beleidsvelden.

 

De afdeling Samenleving heeft tot taak om:

  • klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te bieden aan de inwoners van de            gemeente Beek, waarbij voldaan wordt aan de verwachtingen en doelstelling van de klant binnen de geldende wettelijke normen en kaders;
  • de inwoners van Beek te ondersteunen bij het benutten van de eigen mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en daar waar nodig bieden van toegang tot hulp en zorg.

 

Met de komst van het Participatiebedrijf dit jaar, zijn de krachten op het gebied van sociale dienstverlening gebundeld en zijn de medewerkers van de afdeling werk & inkomen overgegaan naar de gemeente Sittard-Geleen (centrumgemeente voor het Participatiebedrijf). Daarbij is het armoede- en minimabeleid alsmede de uitvoering van de schuldhulpverlening achtergebleven binnen de gemeente Beek. In middels is begin dit jaar op het gebied van de WMO en Jeugd ook gestart met wijkgericht werken, waarbij het casemanagement in samenwerking met diverse ketenpartners op genoemde gebieden wordt uitgevoerd door de gemeente Beek.

 

Door bovengenoemde ontwikkelingen is de afdeling per van januari dit jaar wederom heringedeeld.

De huidige afdeling bestaat nu uit de volgende drie teams:

1.      Beleid (8,8 fte)

2.      Publiekszaken (8,8 fte)

3.      Wijkteam jeugd/WMO (11,84 fte)

 

Naast genoemde - afdeling specifieke - ontwikkelingen is men in het kader van de veranderende rol van de overheid en het ‘nieuwe werken’ dat daar uit voort komt, actief met de invoering van het project ‘Burgerkracht!’. Een initiatief voortgekomen uit de organisatievisie met als uitgangspunt dat burgers zelf vorm kunnen geven aan het goed en gelukkig kunnen wonen en leven in een aangename omgeving en waarbij zij actief mee kunnen bouwen aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. Deze nieuwe vorm van werken is onderdeel van het organisatie ontwikkeltraject en raakt de gehele organisatie en in het bijzonder de afdeling samenleving en de afdeling (openbare) ruimte. Eind dit jaar zal bezien worden waar Burgerkracht! de komende jaren zal worden ondergebracht.

Daarnaast is eind vorig jaar een start gemaakt met projectmatig werken.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de gemeente Beek, www.gemeentebeek.nl.

 

FUNCTIE / OPDRACHT

De ideale kandidaat is een bouwer en een ontwikkelaar die kundig is om de basis van de afdeling zowel bedrijfsmatig, organisatorisch/procesmatig als inhoudelijk vlak verder te brengen. Vervolgens door kan ontwikkelen naar een goed geoliede en professionele afdeling op basis van het fundament dat afgelopen jaar gelegd is. Iemand met goed financieel overzicht en overzicht over de gehele bedrijfsvoering, die in staat is managementinformatie te genereren en hierop kan sturen. 

 

Iemand die ‘intrinsiek gelooft in’ en ‘gemotiveerd is om’ de ingezette organisatievisie en koers van de gemeente Beek verder vorm te geven, deze weet te realiseren en anderen daar op een positieve wijze in mee kan nemen. Die deze nieuwe cultuur stimuleert, mogelijk maakt en implementeert om de slag naar taakvolwassen medewerkers - waarbij eigenaarschap nemen vanzelfsprekend is – te volbrengen. Ruimte creëert voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 

De persoon heeft visie op het sociaal domein, kan participeren in regionale samenwerkingsverbanden op het vakgebied. Hij/zij beschikt over een duidelijke en transparante communicatiestijl. Is helder in koers en kaders, is in staat om richting én ruimte tegelijk te geven. Stuurt op basis van natuurlijk overwicht en situationeel leiderschap. Geeft voorbeeldgedrag. Hij/zij is toegankelijk en komt afspraken na. Is vasthoudend zonder star te zijn. Geeft en ontvangt makkelijk feedback, heeft een scherp oog voor bestaande (cultuur)patronen en durft deze bespreekbaar te maken. Schrikt niet van weerstand. De persoon is proactief, denkt mee en komt met ideeën. Is een teamspeler en zoekt nadrukkelijk de samenwerking op. Kijkt over de grenzen van andere vakgebieden heen. Is sparringpartner voor zowel de afdeling, collega MT leden als bestuur.

 

FUNCTIE-EISEN

·       Academisch werk- en denkniveau en kennis van/ervaring met het sociaal domein

·       Aantoonbare leidinggevende ervaring in de aansturing van een vergelijkbare afdeling

·       Ruime ervaring met organisatieontwikkeling/(cultuur)verandertrajecten

·       Ruime expertise in bedrijfsvoering/financiën

·       Goed ontwikkelde managementvaardigheden

·       Visie

·       Politiek-bestuurlijke antenne/omgevingssensitief

·       Externe gerichtheid

 

COMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

Generiek: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en servicegerichtheid, resultaatgerichtheid.

Functie specifiek: visie, omgevingsbewustzijn, coachen/ontwikkelen van anderen, sturen van veranderingen.

Aanvullende competenties/vaardigheden: overzicht/helicopterview/analytisch vermogen.

 

PERSOONLIJKHEID

Stevige persoonlijkheid met senior uitstraling en natuurlijk overwicht. Zichtbaar. Evenwichtig en stabiel. Proactief en  besluitvaardig. Toegankelijk met empathisch vermogen/inlevingsvermogen. Vertrouwenwekkend, verbindend, relativerend met humor.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie van afdelingshoofd Samenleving is ingedeeld in schaal 12 met een salaris van maximaal  

€ 75.000,-bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, dit is inclusief individueel keuzebudget van 16,3 %. Bij uitzonderlijk geschikte kandidaten is schaal 13 bespreekbaar. Je krijgt een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie.

 

De data van de vervolgprocedure zijn als volgt:

·       maandag 30 april cv voordracht bij de gemeente Beek

·       donderdag 3 mei eerste gespreksronde bij de gemeente Beek

·       dinsdag 8 mei tweede gespreksronde bij de gemeente Beek

·       woensdag 9 mei klikgesprek burgemeester

   

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling om te werken in een ontwikkelgerichte organisatie waar initiatief en lef past, dan zien wij uw reactie graag vóór 15 april a.s. tegemoet, reageren kan via www.vanhvanh.nl.  Solliciteer hier!