Manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller - 36 uur - Tilburg

Profielschets Manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller

Ondernemende en doortastende verandermanager met visie op moderne bedrijfsvoering en processen. Doorpakker, daadkrachtig, ontwikkelgericht en energiek. Stevige gesprekspartner op alle niveaus.

                                                                                  
Algemeen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord werken al langere tijd intensief samen.

 

GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant en GGD Noord- en Oost Gelderland zijn er voor om de gezondheid van alle inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Van zuigeling tot hoogbejaarde, voor mannen en vrouwen en voor zieke & gezonde mensen, en met speciale aandacht voor risicogroepen.

 

De Regionaal Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  is de grootste ambulancedienst van Nederland  en is sinds 2005 een zelfstandige organisatie ontstaan uit de voormalige bedrijfsunits RAV van de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant en de particuliere ambulancedienst Timmermans.

 

Bij de organisaties werken totaal ruim 1200 medewerkers en ze beschikken gezamenlijk over een budget van ca. 135 miljoen euro. In het totale gebied werken zij voor ca. 45 gemeenten in en bestrijken daarmee een regio van ruim 1,7 miljoen inwoners.

 

Hét Servicecentrum

Hét Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband opgericht in 2007 en ontstaan vanuit GGD West-Brabant, GGD van Hart voor Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, met als achterliggende gedachte om  ondersteunende diensten efficiënter, effectiever en kostenbesparend te kunnen uitvoeren. GGD Noord- en Oost Gelderland heeft zich in een later stadium aangesloten en neemt een beperkter pakket aan dienstverlening af van HSC (alleen ICT-ondersteuning).

 

HSC beschikt over circa 60 medewerkers en levert voornamelijk uitvoerende diensten op het gebied van financiën, ICT, salarisadministratie, inkoop, documentaire informatie voorziening, informatieveiligheid en een breed gerichte servicedesk (facilitair, HR, inkoop, ICT, financieel, communicatie). De producten/diensten zijn voornamelijk gericht op het principe van Operational Excellence, in de ondersteuning in de bedrijfsvoering. Op het terrein van informatievoorziening en automatisering (I&A) en inkoop heeft HSC ook een adviserende rol.

 

De bedrijfsvoeringstaken en verantwoordelijkheden die onderdeel uitmaken van het primaire proces  van de moederorganisaties, waarvan het essentieel is dat deze dichtbij het primaire proces georganiseerd zijn, zijn belegd bij de moederorganisaties. Denk hierbij aan een informatiemanager, een P&C coördinator, communicatieadviseurs, HR adviseurs en business controllers. Er is een hechte samenwerking tussen HSC en de moederorganisaties.

 

HSC is geen zelfstandige organisatie / juridische entiteit. Het maakt onderdeel uit van de begroting van GGD Hart voor Brabant en is bij hen ondergebracht op de locatie in Tilburg.

De medewerkers van HSC zijn formeel bij één van de moederorganisaties in dienst maar worden volledig aangestuurd door de twee managers die samen het managementteam van HSC vormen. Het gaat om een manager ICT en een manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller, die gelijktijdig worden geworven. Beide managers zijn gezamenlijk en integraal verantwoordelijk voor het (goed) functioneren van de organisatie en leggen formeel verantwoording af aan de directie. De directie bestaat uit de vier directeuren van de moederorganisaties en vormen samen de ‘Stuurgroep Strategische Samenwerking’.

 

Aandachtsgebieden manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller

Ondersteuning  & advies - financiën inclusief (financial) control – inkoop- salarisadministratie

 

Aandachtsgebieden manager ICT

Informatievoorziening, communicatie & automatisering (ICA) – documentatie informatie voorziening - servicedesk (en tevens aanspreekpunt voor de optimalisatie van alle processen)

 

HSC heeft als visie ‘het leveren van gestandaardiseerde en moderne diensten die de moederorganisaties waarderen en die hen optimaal ondersteunt in hun primaire proces’.

Het is de ambitie ‘om de dienstverlening naar het hoogst mogelijke niveau te brengen en daarmee haar betrouwbaarheid te vergroten: in een keer goed, op tijd, modern en tegen een uitstekende prijs’.

 

Kernwaarden HSC zijn: dichtbij, flexibel, professioneel, resultaatgericht, eigenaarschap, (verantwoordelijkheid), proactief, samenwerken, eenvoudig.

 

Ontwikkelingen

HSC is volop in transitie! De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het op orde brengen van de basis. Het takenpakket van HSC is recent herijkt en de interne structuur van HSC is hierop aangepast. Een van de gevolgen is, dat er een nieuw tweehoofdig MT komt, dat leiding gaat geven aan HSC. Concreet betekent dit dat de ingezette koers naar Operational Excellence verder wordt vormgegeven en gerealiseerd om te komen tot een moderne en flexibele bedrijfsvoering, die zo optimaal mogelijk aansluit op de behoefte van de participerende organisaties.

 

Daarnaast wil HSC aansluiten aan bij de ingezette managementfilosofie van de moederorganisaties: de slag naar een meer zelforganiserende organisatie waarbij medewerkers van de gebaande paden durven afwijken, in staat zijn creatief en klantgericht te denken en handelen en (nog) meer eigen verantwoordelijkheid/eigenaarschap te nemen.

 

Van het managementteam vraagt dit visie op moderne bedrijfsvoering en op samenwerking met de moederorganisaties. Het vraagt voorbeeldgedrag naar medewerkers, deze meenemen en stimuleren in de nieuwe wijze van denken en handelen en doorpakken waar nodig. 

 

Opdracht

Als (mede) eindverantwoordelijke manager en vanuit een optimale twee-eenheid, ben je samen met de manager ICT primair verantwoordelijk voor de aansturing van HSC en de doorontwikkeling van de ingezette professionalisering en het organisatie-ontwikkeltraject. Je realiseert vanuit je aandachtsgebied 'Bedrijfsvoering & Concerncontrol' de doorontwikkeling van de organisatie, inhoudelijk en in structuur en cultuur.

 

Je weet de visie op processen en processturing, in combinatie met ICT en dienstverlening verder in samenwerking met de moederorganisaties te concretiseren en te optimaliseren/professionaliseren. Rode draad bij de opgave is het goed laten functioneren van de integrale keten van informatievoorziening, passend bij de opgaven voor en van de nabije toekomst.

 

Je handelt en opereert vanuit de ingezette koers voor de organisatie en weet daarbij de noodzakelijke cultuuromslag te realiseren naar medewerkers die eigen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen. Klantgerichtheid, creatief denken en handelen zijn onmiskenbaar bij het realiseren van operational excellence. Dit vraagt om nieuwe kennis en competenties, die deels nog ontwikkeld moeten worden in de organisatie. Samenwerking, mét en tússen de mensen staat hierbij voorop. Je schroomt echter niet om bij te sturen en door te pakken zodra de situatie daarom vraagt.

 

Je hebt een heldere kijk op het werken met opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en weet deze makkelijk en soepel te vertalen naar zowel HSC als naar de moederorganisaties. Dit met als doel een efficiënt en effectief werkende organisatie die in balans en control is, zodat de moederorganisaties klantgericht, flexibel en professioneel geadviseerd en bediend worden.

 

Profiel

De ideale kandidaat is een ervaren, ondernemende en doortastende manager Bedrijfsvoering c.q. Financiën & Control die beschikt over aantoonbare goed ontwikkelde leiderschapskwaliteiten en management- en verandervaardigheden. Is gewend te acteren in een organisatie in verandering.

Hij/zij is een ontwikkelgerichte manager, ambitieus en gedreven om operational excellence te realiseren. Iemand met visie op moderne bedrijfsvoering, mede in relatie tot processen, ICT en dienstverlening. Beschikt over een gezonde dosis daad- en implementatiekracht om de visie concreet te maken. De persoon is analytisch en strategisch sterk en is omgevingssensitief. Hij/zij is in staat HSC verder mee te nemen in de ingezette koers. Ondersteunt, faciliteert en inspireert medewerkers tot vernieuwing. Ontvangt en geeft makkelijk feedback. Spreekt anderen aan op gemaakte afspraken en schuwt het echte gesprek niet.

 

Hij/zij weet op basis van een open en transparante communicatie vertrouwen te winnen en rust te creëren. Is duidelijk in kaders en koers. De kandidaat is proactief, resultaatgericht, en ondernemend. Sterk communicatief- en adviesvaardig op alle niveaus. Iemand die in staat is zowel in- als extern relaties op te bouwen en te onderhouden, samenwerking kan bevorderen en een bijdrage kan leveren aan concern brede vraagstukken, in het verlengde van de wensen en opvattingen van betrokken opdrachtgevers.

 

Thema’s als performance management, risicomanagement, effectiviteit & efficiency, businesscases, project & portfoliomanagement en interne controle zijn meer dan bekend.

 

Functie-eisen / kennis en vaardigheden

  • Academische opleiding, bij voorkeur in de richting van financien & control, bedrijfskunde, eventueel aangevuld met informatiemanagement
  • Goed ontwikkelde managementvaardigheden, ervaring met een organisatie fors in ontwikkeling
  • Ruime kennis van en ervaring met moderne/efficiente bedrijfsvoering (operational excellence)
  • Een T-profiel qua kennis: diepgang op de financiele & control discipline, aangevuld met informatievoorziening en op alle andere bedrijfsvoering disciplines
  • Ervaring met procesverbeteringsmethodieken
  • Affiniteit met de doelgroepen en dienstverlening van de GGD en RAV

 

Persoonlijkheid/competenties/vaardigheden

Stevige persoonlijkheid, energiek, daadkrachtig en besluitvaardig. Natuurlijk overwicht. Doorpakker met overtuigingskracht en implementatievermogen. Ondernemend, vernieuwend, ontwikkelgericht. Bruggenbouwer, omgevingssensitief en samenwerkingsgericht. Communicatief vaardig.

Dienstverlenend & klantgericht. Extern georiënteerd.

 

Arbeidsvoorwaarden

In eerste instantie wordt een tijdelijke aanstelling geboden onder de gemeentelijke rechtspositie (CAR-UWO). Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 91.000,- bruto per jaar (indicatief schaalniveau 14) op basis van een 36-urige werkweek.

 

Procedure

De werving en selectie van de procedure voor een manager HSC is in handen van Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij Van Ham & Van der Heijden. Na een voorselectie door het bureau vindt 20 juni de voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De procedure wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Solliciteren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, bereikbaar via

tel.nr. 085 - 047 91 49. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 10 juni 2018 via www.vanhvanh.nl.

Hebt u belangstelling,  solliciteer hier!