Manager ICT - 36 uur - Tilburg

Profielschets Manager ICT

Ondernemende en doortastende verandermanager met visie op moderne bedrijfsvoering en processen. Doorpakker, daadkrachtig, ontwikkelgericht en energiek. Stevige gesprekspartner op alle niveaus.

                                                                                  
Algemeen

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hart voor Brabant, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-Brabant, Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord werken al langere tijd intensief samen.

 

GGD Hart voor Brabant GGD West-Brabant en GGD Noord- en Oost Gelderland zijn er voor om de gezondheid van alle inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen. Van zuigeling tot hoogbejaarde, voor mannen en vrouwen en voor zieke & gezonde mensen, en met speciale aandacht voor risicogroepen.

 

De Regionaal Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord  is de grootste ambulancedienst van Nederland  en is sinds 2005 een zelfstandige organisatie ontstaan uit de voormalige bedrijfsunits RAV van de GGD West-Brabant en de GGD Hart voor Brabant en de particuliere ambulancedienst Timmermans.

 

Bij de organisaties werken totaal ruim 1200 medewerkers en ze beschikken gezamenlijk over een budget van ca. 135 miljoen euro. In het totale gebied werken zij voor ca. 45 gemeenten in en bestrijken daarmee een regio van ruim 1,7 miljoen inwoners.

 

Hét Servicecentrum

Hét Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband opgericht in 2007 en ontstaan vanuit GGD West-Brabant, GGD van Hart voor Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord, met als achterliggende gedachte om  ondersteunende diensten efficiënter, effectiever en kostenbesparend te kunnen uitvoeren. GGD Noord- en Oost Gelderland heeft zich in een later stadium aangesloten en neemt een beperkter pakket aan dienstverlening af van HSC (alleen ICT-ondersteuning).

 

HSC beschikt over circa 60 medewerkers en levert voornamelijk uitvoerende diensten op het gebied van financiën, ICT, salarisadministratie, inkoop, documentaire informatie voorziening, informatieveiligheid en een breed gerichte servicedesk (facilitair, HR, Inkoop, ICT, financieel, communicatie). De producten/diensten zijn voornamelijk gericht op het principe van Operational Excellence, in de ondersteuning in de bedrijfsvoering. Op het terrein van informatievoorziening en automatisering (I&A) en inkoop heeft HSC ook een adviserende rol.

 

De bedrijfsvoeringstaken en verantwoordelijkheden die onderdeel uitmaken van het primaire proces  van de moederorganisaties, waarvan het essentieel is dat deze dichtbij het primaire proces georganiseerd zijn, zijn belegd bij de moederorganisaties. Denk hierbij aan een informatiemanager, P&C coördinator, communicatieadviseurs, HR adviseurs en business controllers. Er is een hechte samenwerking tussen het HSC en de moederorganisaties.

 

HSC is geen zelfstandige organisatie / juridische entiteit. Het maakt onderdeel uit van de begroting van GGD Hart voor Brabant en is bij hen ondergebracht op de locatie in Tilburg.

De medewerkers van HSC zijn formeel bij één van de moederorganisaties in dienst maar worden volledig aangestuurd door de twee managers die samen het managementteam van HSC vormen. Het gaat om een manager ICT en een manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller, die gelijktijdig worden geworven. Beide managers zijn gezamenlijk en integraal verantwoordelijk voor het (goed) functioneren van de organisatie en leggen formeel verantwoording af aan de directie. De directie bestaat uit de vier directeuren van de moederorganisaties en vormen samen de ‘Stuurgroep Strategische Samenwerking’.

 

Aandachtsgebieden manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller

Ondersteuning  & advies - financiën inclusief (financial) control – inkoop- salarisadministratie

 

Aandachtsgebieden manager ICT

Informatievoorziening, communicatie & automatisering (ICA) – documentatie informatie voorziening - servicedesk (en tevens aanspreekpunt voor de optimalisatie van alle processen)

 

HSC heeft als visie ‘het leveren van gestandaardiseerde en moderne diensten die de moederorganisaties waarderen en die hen optimaal ondersteunt in hun primaire proces’.

Het is de ambitie ‘om de dienstverlening naar het hoogst mogelijke niveau te brengen en daarmee haar betrouwbaarheid te vergroten: in een keer goed, op tijd, modern en tegen een uitstekende prijs’.

 

Kernwaarden HSC zijn: dichtbij, flexibel, professioneel, resultaatgericht, eigenaarschap, (verantwoordelijkheid), proactief, samenwerken, eenvoudig.

 

Ontwikkelingen

HSC is volop in transitie! De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het op orde brengen van de basis. Het takenpakket van HSC is recent herijkt en de interne structuur van HSC is hierop aangepast. Een van de gevolgen is, dat er een nieuw tweehoofdig MT komt, dat leiding gaat geven aan HSC. Concreet betekent dit dat de ingezette koers naar Operational Excellence verder wordt vormgegeven en gerealiseerd om te komen tot een moderne en flexibele bedrijfsvoering, die zo optimaal mogelijk aansluit op de behoefte van de participerende organisaties.

 

Daarnaast wil HSC aansluiten aan bij de ingezette managementfilosofie van de moederorganisaties: de slag naar een meer zelforganiserende organisatie waarbij medewerkers van de gebaande paden durven afwijken, in staat zijn creatief en klantgericht te denken en handelen en (nog) meer eigen verantwoordelijkheid/eigenaarschap te nemen.

 

Van het managementteam vraagt dit visie op moderne bedrijfsvoering en op samenwerking met de moederorganisaties. Het vraagt voorbeeldgedrag naar medewerkers, deze meenemen en stimuleren in de nieuwe wijze van denken en handelen en doorpakken waar nodig. 

 

Opdracht

Als (mede) eindverantwoordelijke manager en vanuit een optimale twee-eenheid, ben je samen met de manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller primair verantwoordelijk voor de aansturing van HSC en de doorontwikkeling van de ingezette professionalisering en het organisatie-ontwikkeltraject. Je realiseert vanuit je aandachtsgebied 'ICT' de doorontwikkeling van de organisatie, inhoudelijk en in structuur en cultuur.

 

Hierbij dient de regiefunctie van HSC verder vorm gegeven te worden en de beheerorganisatie verder op orde te worden gebracht. Ook is sturing, rolzuiverheid en een heldere afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van en tussen alle partijen nodig. Dit naast een heldere positionering van HSC ten aanzien van de moederorganisaties.

 

Daarnaast is het nodig om binnen de totale keten van informatievoorziening waar HSC verantwoording voor draagt, de drie niveaus verder vorm te geven: richten (sturing en regie op informatiebehoefte), inrichten (vertaling informatiebehoefte naar resultaten) en verrichten (standaardisatie IT-dienstverlening). Doorontwikkeling en implementatie van projectenresultaten zijn hierbij van belang, net als de toepassing van IV-architectuur op processen, de organisatie-inrichting binnen HSC, het applicatielandschap (bedrijfsvoeringsystemen) en de infrastructuur.

 

Je handelt en opereert vanuit de ingezette koers voor de organisatie en weet daarbij de noodzakelijke cultuuromslag te realiseren naar medewerkers die eigen verantwoordelijkheid nemen en eigenaarschap tonen. Klantgerichtheid, creatief denken en handelen zijn onmiskenbaar bij het realiseren van operational excellence. Dit vraagt om nieuwe kennis en competenties, die deels nog ontwikkeld moeten worden in de organisatie. Samenwerking, mét en tússen de mensen staat hierbij voorop. Je schroomt echter niet om bij te sturen en door te pakken zodra de situatie daarom vraagt.

 

Je hebt een heldere kijk op het werken met opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en weet deze makkelijk en soepel te vertalen naar zowel HSC als naar de moederorganisaties. Dit met als doel een efficiënt en effectief werkende organisatie die in balans en control is, zodat de moederorganisaties klantgericht, flexibel en professioneel geadviseerd en bediend worden.

 

Profiel

De ideale kandidaat is een ervaren (verander)manager, in staat om vanuit de vakinhoud (ICT/informatievoorziening) sparringpartner op alle niveaus te zijn. Tevens is hij/zij in staat de gewenste cultuurverandering te realiseren. Hiervoor beschikt de manager ICT over goed ontwikkelde management- en verandervaardigheden en aantoonbare (bindende) leiderschapskwaliteiten. Hij/zij heeft een duidelijke visie op het vakgebied, mede in relatie tot bedrijfsvoering en het realiseren van een hoogwaardige dienstverlening binnen een Shared Service Concept. Is koersvast en weet met natuurlijke souplesse alle participerende organisaties aan elkaar te verbinden en te attenderen op gemaakte afspraken zonder star te zijn. Hij/zij is communicatief- en advies zeer vaardig op alle niveaus.

 

Daarnaast houd hij/zij van voortgang en van ondernemen. Is de persoon gedreven en geïnspireerd om samen met anderen de organisatie verder te brengen. Een gezonde dosis daad- en implementatiekracht is aanwezig om de visie concreet te maken. Hij/zij is strategisch sterk, omgevingssensitief, proactief en resultaatgericht. Is in staat zowel in- als extern relaties op te bouwen en te onderhouden, samenwerking te bevorderen en een bijdrage te leveren aan concern brede vraagstukken, in het verlengde van de wensen en opvattingen van betrokken opdrachtgevers.

 

Op basis van een open en transparante communicatie weet hij/zij vertrouwen te winnen en rust te creëren. Is duidelijk in koers en kaders en houdt daaraan vast. Ondersteunt, faciliteert en inspireert medewerkers tot vernieuwing. Ontvangt en geeft makkelijk feedback. Spreekt anderen aan op gemaakte afspraken en schuwt het echte gesprek niet.

 

Thema’s als performance management, risicomanagement, effectiviteit & efficiency, businesscases, project & portfoliomanagement en interne controle zijn meer dan bekend.

 

Functie-eisen / kennis en vaardigheden

  • Academische opleiding, bij voorkeur in Informatiemanagement, eventueel aangevuld met bedrijfskunde;
  • Goed ontwikkelde managementvaardigheden en ervaring met organisatieontwikkeling;
  • Ruime kennis van en ervaring met Informatievoorziening en Automatisering en het inrichten en realiseren van een modern ICT landschap gerelateerd aan de geschetste opdracht van HSC, bij voorkeur binnen een aanpalende branche en in een vergelijkbare complexe context met meerdere opdrachtgevers;
  • Kennis van en ervaring met efficiente bedrijfsvoering (operational excellence), bij voorkeur in combinatie met actuele ontwikkelingen rondom moderne ICT;
  • Kennis van en ervaring in het verder opzetten en inrichten van een 1,5 lijns support Servicedesk en regiemanagement;
  • Affiniteit met de doelgroepen en dienstverlening van de GGD en RAV.

 

Persoonlijkheid/competenties/vaardigheden

Stevige persoonlijkheid, energiek, daadkrachtig en besluitvaardig. Natuurlijk overwicht. Doorpakker met overtuigingskracht en implementatievermogen. Ondernemend, vernieuwend, ontwikkelgericht. Bruggenbouwer, omgevingssensitief en samenwerkingsgericht. Communicatief vaardig. Dienstverlenend & klantgericht. Extern georiënteerd.

 

Arbeidsvoorwaarden

In eerste instantie wordt een tijdelijke aanstelling geboden onder de gemeentelijke rechtspositie (CAR-UWO). Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van maximaal € 91.000,- bruto per jaar (indicatief schaalniveau 14) op basis van een 36-urige werkweek.

 

Procedure

De werving en selectie van de procedure voor een manager HSC is in handen van Djamilla van der Heijden, senior adviseur bij Van Ham & Van der Heijden. Na een voorselectie door het bureau vindt 20 juni de voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De procedure wordt in- en extern tegelijk opengesteld. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

 

Solliciteren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, bereikbaar via tel.nr. 085 - 047 91 49. Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 10 juni 2018 via www.vanhvanh.nl. Heeft u belangstelling, solliciteer hier!