Beleidssecretaris - 36 uur uur - Sittard-Geleen

KREDIETBANK LIMBURG (KBL)

KBL is een maatschappelijke instelling voor hulp bij schulden. De organisatie komt in beeld als mensen een financieel probleem hebben waar ze zelf niet uitkomen. Zij helpt problemen op te lossen en te voorkomen dat ze groter worden. Individuele mogelijkheden en de verantwoordelijkheid van de burger staan hierbij centraal. KBL biedt de volgende dienstenverlening: schuldhulpverlening, (bemiddeling en schuldsanering), kredietverlening, budgetbeheer en beschermingsbewind. Tevens biedt men tijdelijke ondersteuning op het gebied van inkomensbeheer: budgetbeheer maatwerk. Daarnaast geeft KBL voorlichting en cursussen. KBL gaat voor duurzame financiële oplossingen en betrouwbare dienstverlening. Dit doet zij op betrokken en professionele wijze. 

 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (GR)

De organisatie is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht en Sittard-Geleen. Ieder GR-lid heeft een wethouder actief in het Algemeen en Dagelijks bestuur van de KBL, het voorzitterschap hiervan rouleert. 

Naast  de GR-leden, werkt KBL voor 12 andere gemeenten in de regio Zuid-Limburg. Vanuit haar rol en functie werkt zij eveneens nauw samen met onder andere woningcorporaties en instellingen voor maatschappelijk werk.

 

DE ORGANISATIE

Bij KBL werken circa 120 medewerkers, verdeeld over vier teams en een team staf. Er zijn drie uitvoerende teams, verdeeld over de regio Zuid-Limburg waar KBL actief is. Daarnaast is er een team bewindvoering dat over de gehele regio werkzaam is. Ieder team wordt aangestuurd door een manager. De managers worden aangestuurd door de directeur die samen met de concerncontroller en het hoofd BMO/beleidssecretaris de directie van de organisatie vormt.

 

ONTWIKKELINGEN

De maatschappij is in ontwikkeling en KBL ontwikkelt mee! Met de inzet van “KBL 2.0: Anders denken, anders doen” wil de organisatie verder professionaliseren om de dienstverlening (nog) beter uit te voeren. Dit betekent een integrale benadering van klantproblematiek, veelal over grenzen van andere beleidsvelden en/of ketenpartners heen. Bij voorkeur met een duurzaam resultaat. Dit realiseren vraagt doorontwikkeling van de organisatie in de volle breedte; zowel inhoudelijk, als van medewerkers als van ondersteunende diensten zoals bedrijfsvoering en ICT. Ook bedrijfsvoering zal hier op moeten aansluiten. Sturen op betrouwbare managementinformatie vraagt actuele gegevens.  

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.

 

FUNCTIE

De beleidssecretaris heeft als primaire rol het adviseren en ondersteunen van de algemeen directeur. Hij/zij draagt zorg voor de beleidsvorming ten aanzien van de diverse beleidsterreinen binnen KBL. Daarnaast is hij/zij actief in het zowel inhoudelijk als procesmatig, ondersteunen en faciliteren van de bestuursorganen Algemeen en Dagelijks Bestuur van KBL.

 

PROFIEL BELEIDSSECRETARIS  

KBL zoekt een gedreven en vernieuwende beleidssecretaris met een frisse blik. Een proactieve spin in het web die op zelfstandige wijze de directeur ondersteunt en adviseert. Iemand die makkelijk benaderbaar is voor alle stakeholders en soepel beweegt tussen diverse gremia in- en extern. Iemand die nieuwe relaties opbouwt en bestaande relaties bestendigt.

Iemand die goed bekend is en actief meedenkt over strategische (inhoudelijke en/of wettelijke) ontwikkelingen. Hij/zij adviseert over al die zaken, die betrekking hebben op de koers van de organisatie en de positionering van Kredietbank Limburg binnen het maatschappelijk krachtenveld.

 

De persoon is goed bekend met de organisatie en weet wat er speelt. Ondersteunt en coördineert beleidsprocessen en levert een actieve bijdrage aan het evalueren en bewaken van de effectiviteit van het gevoerde beleid. Hij/zij is samen met de directeur en concerncontroller aanwezig bij bestuurlijke overleggen en kan goed omgaan met de dynamiek van een GR.

 

TAKEN BELEIDSSECRETARIS

 • Coördineert op heldere wijze beleidsprocessen, brengt structuur en duidelijkheid en weet indien nodig, anderen actief te betrekken bij het aanleveren van stukken.
 • Weet op basis van een toegankelijke persoonlijkheid en natuurlijk overwicht, actief bij te dragen aan samenwerking en verbinding.
 • Signaleert interne kwesties, zorgt voor adequaat vervolg, bewaakt de voortgang en betrekt hierbij alle partijen op een proactieve en effectieve wijze.
 • Levert actief een bijdrage aan de ontwikkeling, actualisering of uitbreiding van het strategisch beleid. Kan dit vertalen in concrete adviezen en maakt hierbij gebruik van moderne presentatievormen. 
 • Doet voorstellen voor de agenda betreffende overlegvormen tussen het Dagelijks Bestuur, de directeur en medezeggenschapsorganen, coördineert en bewaakt besluitvormingsprocessen.
 • Verricht ondersteunende werkzaamheden voor de directeur zoals de coördinatie, het bewaken  van actiepunten en afspraken, voorbereiding en het communiceren over besluitvormingstrajecten.
 • Organiseert, bereidt voor en zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van de directie met het Algemeen en Dagelijks Bestuur.  
 • Onderhoudt externe contacten met de GR-leden en overige relevante (keten)partners.
 • Is verantwoordelijk voor in- en externe correspondentie, voor zover gerelateerd aan het beleidsmatige en governance takenpakket.
 • Is lid van de directie van KBL en plaatsvervangend directeur.
   

FUNCTIE-EISEN

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een juridisch en/of bestuurlijke opleidingsachtergrond;
 • Kennis van bestuur, governance en van wet- en regelgeving in de sector;
 • Ervaring in het adviseren van bestuur, directie en/of management;
 • Ervaring in het werken binnen een gemeenschappelijke regeling (GR) dan wel een vergelijkbare context;
 • Inzicht in beleids- en bedrijfsvoeringprocessen en bedreven in de coördinatie daarvan;
 • Meer dan gemiddelde affiniteit met de dienstverlening van de Kredietbank.
   

PERSOONLIJKHEID

 • Energieke persoonlijkheid met inlevingsvermogen;
 • Communicatief vaardig;
 • Kan soepel bewegen tussen diverse gremia en niveaus;
 • Is flexibel, hands-on en samenwerkingsgericht;
 • Heeft overtuigingskracht.

 

COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN

 • Communicatief en adviesvaardig;
 • Makkelijke pen, in staat kort en bondig te formuleren;
 • Sterk in het coördineren en begeleiden van processen;
 • Beschikt over adviserende en coördinerende vaardigheden;
 • Sensitief; heeft een goed ontwikkeld gevoel voor (politiek-bestuurlijke) verhoudingen, bij voorkeur op gemeentelijk niveau;
 • Herkent zich in de missie, de visie en strategische doelen van Kredietbank Limburg: Anders denken Anders doen!
   

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 75.500,- bruto per jaar, CAO gemeente ambtenaren (dit is inclusief individueel keuzebudget van ruim 16 %) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Eind december worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De gespreksronden bij de organisatie zijn vinden begin januari 2019 plaats. Tevens wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen aan de persoonlijkheidstest van Profile Dynamics. 

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 28 november aanstaande tegemoet, reageren kan via: Solliciteer hier!