Interim Strategisch Beleidsadviseur/ Programmamanager Integrale Veiligheid - 32-36 uur uur - Midden-Limburg

CONTEXT

De gemeente is een organisatie in beweging die een bruisende stad ondersteunt in zijn ontwikkeling. We zijn volop bezig om nog beter aan te sluiten op de veranderingen in de samenleving. We geven ruimte aan initiatieven in de stad. En we betrekken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en onze partners bij het beleid dat we maken en uitvoeren.

 

VEILIGHEID
Veiligheid is een belangrijk speerpunt en dat vraagt om een stevige en integrale inzet van alle daarbij betrokken paftners. Niet alleen politie en justitie, maar nadrukkelijk ook het welzijns- en jongerenwerk, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, etc.

De gemeente geeft hierbij nadrukkelijk invulling aan haar regierol. Dat vraagt ook iets van de interne organisatie: vanuit nagenoeg alle beleidsterreinen kan en moet een bijdrage worden geleverd aan een veilige gemeente voor de inwoners. Dat bewustzijn moet de komende jaren verder worden uitgebouwd om ons veiligheidsprogramma en veiligheidsbeleid verder te versterken.

 

Dit is dan ook de belangrijkste opdracht voor de programmamanager integrale veiligheid: zorgen voor bewustwording en voor de zo noodzakelijke verbindingen. Veel gaat al goed maar er zijn best nog stappen te zetten. Men zoekt dan ook niet iemand die op de winkel komt passen maar die juist de uitdaging aangaat om het veiligheidsprogramma en - beleid te versterken.


DE FUNCTIE/OPDRACHT

 • het opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2OL9-2022 inclusief coffeeshopbeleid;
 • het leveren van een strategische inhoudelijke beleidsbijdrage aan het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente;
 • zicht op de verschillende ontwikkelingen die direct of indirect een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals beschreven in het veiligheidsprogramma;
 • het (verder) versterken van de onderlinge samenhang en samenwerking tussen de interne en externe ketenpartners;

 

FUNCTIE-EISEN

 • een WO+ werk- en denkniveau;
 • minimaal 4 jaar relevante werkervaring:
 • ervaring met het managen van processen, programma's en het sturen op doelen in een complexe omgeving;
 • een brede kijk op en ruime ervaring in het veiligheidsdomein;
 • ruime ervaring met bestuurlijke processen en gevoel voor politiek en bestuurlijke verhoudingen;
 • een sterk verbindend karakter en overtuigingskracht;
 • uitstekende communicatieve en organisatievaardigheden die je kunt aanpassen aan de doelgroep waarmee je in gesprek bent (intern, extern, ambtelijk, bestuuriijk);
 • het vermogen om nieuwe ontwikkelingen snel te doozien en op te pakken;  omgevingsbewustzijn, analytisch vermogen, visie, creativiteit lef en ondernemerschap.

 

DUUR VAN DE OPDRACHT

In verband met het vertrek van de huidige medewerker, is een snelle start wenselijk. Het is een fulltime opdracht waarbij 32 uur bespreekbaar is, voor de de duur van circa 6 maanden. 

 

Heeft u belangstelling? Reageer via deze link!