Directiesecretaris - 36 uur uur - Meerkerk

OVER AVRES

Avres is het werk-leerbedrijf voor werk en inkomen in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Avres is in 2016 ontstaan door een fusie van Avelingen Groep en Regionale Sociale Dienst Gorinchem. De organisatie is verantwoordelijk voor de thema’s inkomensverstrekking, minimabeleid, schulddienstverlening, de sociale werkvoorziening, nieuw beschut, arbeidsontwikkeling, participatie en werkgeversbenadering.

 

MISSIE

Ieder mens is van waarde en verdient die ondersteuning die nodig is om een zo kwalitatief hoogwaardig zelfstandig leven te leiden.

 

VISIE EN CONTEXT

De visie van Avres bestaat uit drie elementen: de mens centraal, continu zoeken naar ontwikkeling en samenwerken met andere organisaties om zo het maximale resultaat te behalen.

 

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (GR)

De organisatie is een gemeenschappelijke regeling (GR) van Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem. Ieder GR-lid heeft een wethouder actief in het dagelijks bestuur van Avres.

 

DE ORGANISATIE

Bij Avres werken circa 670 medewerkers. Ruim 500 medewerkers zijn binnen Avres werkzaam in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening. De organisatie is verdeeld in twee inhoudelijke afdelingen, te weten ‘inkomensondersteuning’ en ‘ontwikkeling werkt’ en een afdeling bedrijfsvoering (DIV, ICT en facilitair). De teams financiën & control (inclusief administratie, business en interne control en bezwaar & beroep), strategisch beleid/communicatie en secretariaat, P&O/arbo en commercie worden rechtstreeks aangestuurd door de directeur. De inhoudelijke afdelingen en de afdeling bedrijfsvoering wordt aangestuurd door een manager, de overige teams kennen een teamleider. Alle managers en teamleiders worden aangestuurd door de directeur die samen met de managers en de controller het managementteam van de organisatie vormt.

 

Twee van Avres belangrijkste strategische uitgangspunten zijn 'lokaal werken' en 'de ondernemer onderneemt'. Avres wil graag haar SW-medewerkers en cliënten indien mogelijk laten werken bij reguliere bedrijven waarbij Avres zich focust op hun ontwikkeling. Voor mensen voor wie dit nog niet haalbaar is, zet Avres sterk in op ontwikkeling, om zo betaald werk bereikbaar te maken, zelfredzaamheid te vergroten en meedoen in de samenleving te bevorderen.

 

De volgende ontwikkelingen dragen bij aan het verder inkleuren van deze twee strategische uitgangspunten: de belangen, behoeften, mogelijkheden, talenten en het ontwikkelingspotentieel van de inwoners zijn het vertrekpunt handelen. De mens als geheel staat centraal, waarbij Avres kijkt naar werk, de sociale omgeving, invulling van vrije tijd en ontwikkeling van sociale vaardigheden. Dienstverlening en ondersteuning vinden plaats met aandacht, zorg en respect voor de inwoner. Als mensen het zelf niet meer redden, en vrienden en familie niet kunnen helpen, zijn er initiatieven in de samenleving; buddyprojecten, thuisadministratie-organisaties en welzijnsorganisaties. Als het om zorg gaat zijn er sociale teams. Er zijn tal van (lokale) maatschappelijke initiatieven/organisaties die veel dichter bij de inwoners staan dan Avres en die hen eerder en beter kunnen helpen. Effectieve en efficiënte samenwerking met (lokale) partners, bijvoorbeeld in de sociale teams en met lokale ondernemers, is noodzakelijk om optimaal invulling te geven aan ‘de mens centraal’ en ‘ontwikkeling’. Mensen moeten zo snel mogelijk zo goed mogelijk ondersteund worden en niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Avres is niet een organisatie op zich, maar opereert als verbinder in een netwerk van partners gericht op ontwikkeling van mensen.

 

Jarenlang zijn zorg, welzijn en werk naast elkaar georganiseerd. Verbinding is het antwoord op verkokering: het ‘ieder voor zich handelen en opereren’ van overheidsorganisaties, zorgverleners, maatschappelijk middenveld en initiatieven uit de samenleving.

 

Bij de uitvoering van haar dienstverleningsconcept hanteert Avres de volgende uitgangspunten: visie, verbinden, vernieuwen, vraaggericht werken en vakmanschap.

 

DOELSTELLINGEN

Voor de komende jaren hanteert Avres de volgende doelstellingen:

1.beperken van het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering door hen aan het werk te helpen. Specifieke doelgroep hierin zijn jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen;

2.meer mensen met een beperking aan het werk helpen in het kader van de Wet banenafspraak;

3.meer mensen ondersteunen bij participatie; voor wie werken (nog) niet is weggelegd is er

altijd een nuttige maatschappelijk bijdrage te leveren;

4.minder mensen in armoede. Avres wil met haar partners mensen/gezinnen die afhankelijk zijn van de overheid structureel een stijgende lijn bieden richting een wenselijk/haalbaar perspectief.

 

Het realiseren van genoemde (fundamentele) koerswijziging en bijpassende doelstellingen betekenen een forse organisatieverandering: zowel in structuur (van een meer klassieke inrichting naar een netwerkorganisatie) als in cultuur (een andere werkwijze). Investeren in persoonlijke- en vakinhoudelijke ontwikkeling en aandacht voor duurzame inzetbaarheid (vitaliteit) zijn hierbij noodzakelijk.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.avres.nl

 

FUNCTIE

De directiesecretaris heeft als primaire rol het adviseren en ondersteunen van de directeur. Hij/zij draagt zorg voor de beleidsvorming ten aanzien van de diverse beleidsterreinen binnen de organisatie. Daarnaast is hij/zij actief in het zowel inhoudelijk als procesmatig, ondersteunen en faciliteren van de bestuursorganen Algemeen en Dagelijks Bestuur van Avres.

 

FUNCTIE DIRECTIESECRETARIS  

Avres is op zoek naar een positief-kritische, daadkrachtige directiesecretaris die verbindt en in staat is om creatieve oplossingen aan te dragen in een organisatie en een omgeving binnen het sociale domein die voortdurend in beweging is. De directiesecretaris adviseert en ondersteunt het algemeen en het dagelijks bestuur en de directeur van de gemeenschappelijke regeling bij de bestuurlijke taken (inhoudelijk, organisatorisch en juridisch). Ook vertegenwoordigt de directiesecretaris de directeur bij verschillende overlegvormen. De directiesecretaris vervult een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid, als in de slagvaardige afwikkeling en communicatie over genomen besluiten. Daarnaast heb je een adviserende rol in de naleving van aspecten rondom ‘good governance’ binnen de organisatie. Bovendien vervult de directiesecretaris een brugfunctie naar de ambtelijke organisatie.

 

De directiesecretaris schrijft indien nodig zelf - of in coproductie met anderen - beleidsnotities en regisseert de kwaliteit en tijdige aanlevering van stukken. Als directiesecretaris stuur je inhoudelijk en procesmatig op de voorbereiding van vergaderingen en houd je het gewenste niveau van besluitvorming in het oog. De directiesecretaris organiseert en faciliteert de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur en de overleggen met de ambtelijk vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Je ondersteunt de besturen en de directeur door het verzorgen van de vergaderstukken, het vastleggen van de besluiten en het bewaken van de voortgang.

 

PROFIEL DIRECTIESECRETARIS 

De kandidaat met wie wij graag in gesprek gaan is een (ervaren) adviseur met een stevige persoonlijkheid en sterke externe oriëntatie. Je weet op inspirerende wijze draagvlak en verbinding te creëren en bent een sparringpartner voor het algemeen en dagelijks bestuur, de directeur en het management van Avres. Je durft een duidelijk standpunt in te nemen, kunt daarover helder communiceren en bent in staat om tegenstellingen te overbruggen. Op basis van ervaring, professionaliteit en persoonlijkheid vervul jij je rol met overtuiging. En ben je in staat om vanuit je rol de organisatie (en de visie) met verve bij alle stakeholders en samenwerkingspartners, te vertegenwoordigen. Je opereert vanuit de kernwaarden van Avres: Vertrouwen, Verbinden, Ontwikkelen en Vernieuwen en je bent daarbij toegankelijk, zelfbewust en reflectief op eigen handelen en dat van anderen.

 

FUNCTIE-EISEN / KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een juridisch en/of bestuurlijke opleidingsachtergrond;
 • Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie, dan wel ben je in staat om dergelijke ervaring je snel eigen te maken;
 • Je bent juridisch onderlegd en bent in staat een goede sparringpartner te zijn, zowel in- als extern;
 • Kennis over de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Participatiewet en de Gemeentewet een pré,evenals ervaring in het werken binnen een gemeenschappelijke regeling (GR) dan wel een vergelijkbare context;
 • Je hebt het vermogen om vanuit een bestuurlijk perspectief te werken;
 • Je bent sterk in organiseren en plannen, uitzetten van processen en houden van overzicht;
 • Je bent verbindend en gericht op samenwerken;
 • Je creëert draagvlak en eenheid op verschillende niveaus, in- en extern, en bent in staat om dit samen te brengen;
 • Je bent in staat om onder tijdsdruk te werken en waar noodzakelijk op momenten een stapje harder te lopen;
 • Je hebt meer dan gemiddelde affiniteit met de dienstverlening van Avres. 

 

COMPETENTIES / VAARDIGHEDEN

 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden;
 • Sensitief; een goed ontwikkeld gevoel voor organisatorische en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Netwerker, extern gericht;
 • Makkelijke pen, in staat kort en bondig te formuleren;
 • Beschikt over coördinerende vaardigheden.
   

PERSOONLIJKHEID

 • Energieke persoonlijkheid met inlevingsvermogen;
 • Open, transparant en makkelijk benaderbaar;
 • Onafhankelijk denker, integer en authentiek;
 • Flexibel, hands-on en sterk samenwerkingsgericht;
 • Relativeringsvermogen en humor.
 • Stressbestendig en met overtuigingskracht.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 77.000,- bruto per jaar, CAO gemeente ambtenaren (dit is inclusief individueel keuzebudget van ruim 16 %) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar waarna bij wederzijdse tevredenheid de overeenkomst wordt omgezet naar onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie.

 

Het vervolg van de procedure vindt plaats op de volgende data:

 • 28 februari voordracht potentieel passende kandidaten
 • 4 maart tussen 9.00-13.00 uur 1e gespreksronde Avres
 • 7 maart tussen 9.30-12.00 uur 2e gespreksronde Avres

 

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling voor deze boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 13 februari aanstaande tegemoet.