Domeinmanager Bedrijfsvoering - 36 uur uur - Noord-Holland

DE BUCH

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Vier zelfstandige gemeenten (ruim 100.000 inwoners), met één gezamenlijke ambtelijke organisatie per 2017. En dat in een groen gebied aan de kust van Noord-Holland, tussen zee en Alkmaardermeer, rijk aan strand, duinen, bos en polder. Met als unieke plekken onder meer het kunstenaarsdorp Bergen en eiland De Woude. Natuur, landschap en uitstekende faciliteiten voor recreatie staan dan ook centraal in de BUCH.

 

Missie en visie

De BUCH heeft de ambitie om een toekomstgerichte organisatie te zijn die inwoners bereikt door zich dichtbij hen te organiseren en op die wijze hen tot een zelfregulerende en zelf-creërende samenleving  stimuleert. Dit door 24/7 bereikbaar te zijn, door zich dichtbij de inwoners te organiseren, door op interactieve wijze met de samenleving in gesprek te zijn en door zich flexibel, dynamisch en innovatief op te stellen. Een organisatie die daarin op een effectieve, efficiënte en professionele wijze, faciliterend en stimulerend optreedt. Hierbij heeft zij het streven om tot de beste dienstverleners van Nederlandse gemeenten te behoren.

 

DE WERKORGANISATIE

Bij de BUCH werkorganisatie werken circa 800 medewerkers en is verdeeld in zes domeinen:

·       informatisering & automatisering

·       inwoners & ondernemers

·       ruimtelijke ontwikkeling

·       samenleven

·       beheer openbare ruimte (civiele werken & verkeer, wijkbeheer)

·       bedrijfsvoering.

 

Ieder domein beschikt over een concernmanager.

De organisatie wil op termijn de slag maken naar taakvolwassen en verantwoordelijke medewerkers die werken in zelforganiserende teams. Zelf-organiseren, resultaatgericht werken, flexibel organiseren van eigen inzet en opgavengericht werken zijn hierbij belangrijke elementen.

Medewerkers worden gestimuleerd om ondernemerschap te tonen, om initiatief te nemen en innovatief te zijn. Hierbij staat niet het eigen proces maar de klant staat centraal.

 

De kernwaarden van de BUCH werkorganisatie zijn: samenwerken, professioneel, innoverend en verbindend.

 

Ontwikkelingen

Het realiseren van de ambitie betekent een flinke slag van ‘transitie naar transformatie’. Een slag waarbij de basis wordt gelegd voor een organisatie die zich daarna ook verder kan ontwikkelen. En waarbij opgaven flexibel kunnen worden opgepakt. De huidige (lijn)structuur biedt een houvast voor de eerste jaren van bouwen aan een nieuwe organisatie. De komende jaren zal bekeken worden hoe de organisatie het best gekanteld kan worden naar een organisatie die opgavegericht werkt en zelf-organiserend is rondom opgaven.

 

Het afgelopen jaar heeft met name in het teken gestaan van het vormen van de nieuwe organisatie, het inrichten en harmoniseren en het realiseren van de ‘basis op orde’. De komende tijd zal dit nog mede een aandachtspunt blijven. Echter ontwikkelingen in de maatschappij vragen nu al om specifieke opgaven integraal en in bredere verband aan te pakken. De organisatie wil dit doen aan de hand van programmatisch werken. Afgelopen jaar is hier een start mee gemaakt, en zal de komende jaren ook nog ruim aandacht krijgen zodat het werken op basis van deze methodiek verder ontwikkeld en geïmplementeerd kan worden.

 

De organisatie heeft zes organisatiedoelen geformuleerd, elk onder verantwoordelijkheid van een domeinmanager. Te weten: top in dienstverlening, van buiten naar binnen werken, financieel gezond, goed werkgeverschap, duurzame bedrijfsvoering en regionaal sterk en betrouwbaar.  

 

Domein Bedrijfsvoering

Het domein Bedrijfsvoering (ruim 110 medewerkers) bestaat uit vijf teams, aangestuurd door een teammanager (met uitzondering van HRM):

·       Control & Advies

·       HRM

·       Juridische Zaken & Inkoop

·       Financiële Administratie & Belastingen

·       Facilitaire Zaken

·       (Bestuurs)ondersteuning / secretaresses

 

DE FUNCTIE

Als concernmanager ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestuurlijke ambities binnen het concern en specifiek binnen het domein bedrijfsvoering. Dit binnen de budgettaire randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen.

 

Je geeft leiding aan de vijf teammanagers, samen met hen weet je waar de medewerkers binnen het domein voor gaan én staan. Een fijne woon-, werk en leefomgeving voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers is onze missie en je weet anderen daar op een inspirerende wijze in mee te nemen. Je zorgt dat jouw mensen het beste uit zichzelf halen en het beste van de organisatie maken. Je straalt energie en vertrouwen uit. En bij alles vraag je je af: wat heeft onze organisatie hieraan?

 

OPDRACHT

In nauwe samenwerking met je collega concernmanagers werk je aan de maatschappelijke opgave. Dit geldt niet alleen voor de inhoud, maar ook voor de sturing en de processen. Als concernmanager leg je op alle terreinen voor zoveel als kan, de verbinding. Je opereert samen met je collega’s als één team en weet elkaar te vinden waar nodig en mogelijk. Hierbij ben je primair verantwoordelijk voor de thema’s binnen het ‘eigen’ domein en stimuleer je waar mogelijk domein overschrijdende samenwerking. Ook stimuleer je de samenwerking tussen de thema’s binnen het domein. 

 

Domein specifiek

Het domein bedrijfsvoering is een domein waarbij eenheid, discipline/consistentie, inzicht en overzicht brengen in de financiële middelen speerpunten zijn. Het op orde brengen van financiële bedrijfsvoeringprocessen (P&C cyclus, AO/IC, etc.) zijn noodzakelijk om de organisatie in control te laten zijn en te laten sturen op basis van actuele managementinformatie. Samen met de andere concernmanagers wordt binnen de organisatie bedrijfsvoering vanuit een gezamenlijk belang geborgd. De concernmanager stelt zichzelf hierbij faciliterend op, denkt mee en geeft input en richting waar nodig.

 

FUNCTIE-EISEN

De ideale kandidaat is een ervaren, ambitieuze en gedreven leidinggevende met visie op de moderne en innoverende gemeente. Iemand met een actuele visie op en kennis van bedrijfsvoering & financiën, die anderen daar vanuit een voorbeeldrol, op een positieve wijze in mee te nemen. Je hebt een sterk politiek-bestuurlijke en maatschappelijke sensitiviteit. Bent resultaat en toont daadkracht wanneer nodig. Je bent een coachend leider en hebt daar ruime ervaring in.

 

Je voelt je thuis in een dynamische omgeving, voortdurend in verandering. Je neemt initiatieven, creëert kansen en denkt mee. Levert indien mogelijk maatwerk voor de organisatie en voor het  domein specifiek, die aansluiten bij de klantwensen, politiek-bestuurlijke kaders en doelstellingen. Je straalt energie en vertrouwen uit, weet mensen te inspireren, te prikkelen en bent een verbindend leider. Je communiceert gemakkelijk en helder. Tevens ben je een pragmaticus, hebt natuurlijk gezag en biedt een luisterend oor. Ervaring met het samenvoegen van grotere afdelingen/diensten en/of een (ambtelijke) fusie, is meer dan wenselijk.

 

KERNCOMPETENTIES/VAARDIGHEDEN

·       Natuurlijk en coachend leiderschap (gezag, overwicht, stevige persoonlijkheid)

·       Strategische denkkracht

·       Visie op het vakgebied

·       Energieke doorpakker

·       Samenwerker

·       Ruime ervaring in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving

·       Focus op financiën, basis op orde

·       Verbindend

 

Daarnaast herken je jezelf in de eerdergenoemde kernwaarden van de organisatie.

 

PERSOONLIJKHEID

Ambitieuze en gedreven persoonlijkheid met actuele kennis van financiën. Koersvast en richtinggevend op het gebied van bedrijfsvoering. Samenwerkingsgericht, faciliterend en dienstverlenend. Een snelle denker met strategisch denkkracht. Communicatief vaardig en soepel in omgang. Durft buiten de kaders te denken. Haalt het beste uit anderen. Affiniteit met ICT is een pré.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

De functie concernmanager Bedrijfsvoering is ingedeeld in schaal 14 met een salaris van maximaal € 92.400,-bruto per jaar op basis van een 36-urige werkweek, dit is inclusief individueel keuzebudget van 17,05 %. BUCH biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ruimtelijk voor persoonlijke ontwikkeling, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken. De aanstelling is voor een jaar met de intentie dit bij goed functioneren om te zetten naar een vast dienstverband.

 

PROCEDURE

De werving wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Op 29 april worden alle potentieel passende kandidaten schriftelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd. De eerste gespreksronde bij de opdrachtgever vindt plaats op 6 mei. De tweede gespreksronde bij de organisatie vindt op 8 mei plaats. Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49.