Gemeentesecretaris Alphen-Chaam / lid directie ABG-organisatie - 36 uur - Alphen-Chaam

OVER GEMEENTE ALPHEN-CHAAM

De Brabantse gemeente Alphen-Chaam met ruim 10.000 inwoners is een plattelandsgemeente met een sterk agrarisch, recreatief en toeristisch karakter, gelegen tussen Breda en Tilburg. De gemeente beschikt over een groot grondoppervlak met meerdere kernen bestaande uit Alphen, Chaam, Galder, Strijbeek, Bavel AC en Ulvenhout AC. De gemeente staat voor rust, ruimte en natuur, het is gastvrij en gemoedelijk. Sinds juni 2010 is zij Cittaslow gecertificeerd. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op diverse gebieden tot de top behoren, zoals op landschap en milieu, leefomgeving, gastvrijheid en streekproducten, infrastructuur en cultuur. Nabijheid en dienstverlening zijn belangrijke uitgangspunten voor de gemeente Alphen-Chaam. Vanzelfsprekend vraagt ook in een kleine gemeente het maken van keuzes, een zorgvuldige belangenafweging om het wenselijke voorzieningenniveau en de dienstverlening adequaat te laten zijn en te laten blijven.

 

ALPHEN-CHAAM

De gemeente versterkt het goede van een kleine gemeente en combineert dat met de professionaliteit van een grotere werkorganisatie samen met Gilze en Rijen en Baarle-Nassau. De gemeente vertrouwt op de lokale kracht van de samenleving en versterkt die waar nodig door toegevoegde waarde te bieden en door te faciliteren, te stimuleren en te participeren. Alphen-Chaam denkt in mogelijkheden, niet in regels en eventuele beperkingen hiervan. Steeds wordt er gezocht naar mogelijkheden om zo efficiënt mogelijk te werken. De gemeenteraad bestaat uit 15 raadsleden en telt 5 partijen, men werkt op basis van een raads-breed akkoord. In het college hebben drie wethouders zitting namens de volgende partijen CDA, Gemeenschapsbelangen Alphen (GBA) en Gemeentebelangen Samenwerkingsverband (GBSV).

 

ABG-ORGANISATIE

De ABG-organisatie levert sinds januari 2016 alle producten en diensten voor de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Samen met deze drie gemeentebesturen zorgt zij ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoefte van inwoners, bedrijven en belangenverenigingen. Tevens levert de ABG-organisatie de bestuurs-ondersteuning van de drie aangesloten zelfstandige gemeenten. De ABG-organisatie staat voor: persoonlijk en betekenisvol contact met dienstverlening per dorpskern. De ideale ABG-organisatie is modern en duurzaam, werkt samen, is een betrouwbare partner en investeert in een goede relatie. Het motto van de ABG- organisatie is: ‘groter worden om klein te blijven’.

 

De ABG-organisatie is een gemeenschappelijke regeling (GR). Aan het hoofd van de ABG-organisatie staat het bestuur met daaronder een directie. De drie gemeentesecretarissen vormen samen het (collegiale) directieteam. De organisatie beschikt over ca. 330 medewerkers en is opgebouwd uit de domeinen Klant, Fysiek, Sociaal en Ondersteuning. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie belegd.

 

ABG-BESTUUR

De burgemeesters en één wethouder uit iedere gemeente vormen het bestuur van de ABG-organisatie. Het voorzitterschap van het bestuur van de ABG-organisatie rouleert tweejaarlijks tussen de drie burgemeesters.

 

ABG-DIRECTIE

De drie gemeentesecretarissen vormen gezamenlijk de directie van de ABG-organisatie en zijn als geheel verantwoordelijk voor het functioneren van de totale organisatie. Hierbij heeft men onderling een globale portefeuilleverdeling. De gemeentesecretaris van de gemeente Gilze en Rijen vervult momenteel de functie van algemeen directeur.

 

FUNCTIE EN OPDRACHT

Als gemeentesecretaris lever je als eerste adviseur, advies en bijstand aan het college. Je voelt haarfijn aan wat je rol is en hoe hier uitvoering aan te geven. In de rol van directielid ABG-organisatie ben je vanuit een collegiale verantwoordelijkheid, (mede) verantwoordelijk voor de realisatie van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen, als ook voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de (ABG-)organisatie. Om dit te kunnen doen heb je visie, heb je duidelijk voor ogen waar de gemeente Alphen-Chaam naar toe wil en wat hiervoor van de ABG-organisatie gevraagd wordt.

 

Je denkt van buiten naar binnen, boort (maatschappelijke) netwerken aan en bent in staat samen met de omgeving concreet de vertaalslag te maken van denken naar doen. Je kiest vanuit overtuiging gemakkelijk positie en bent hierin consistent, geeft hierbij ruimte en stuurt waar nodig. Je kunt goed luisteren en weet anderen te inspireren. Je bent bezield en bevlogen en draagt dit over op anderen. Je voelt aan wanneer het nodig is om zelf te sturen maar ook om los te laten. Je bent een verbinder en beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk. Met je blik naar buiten gericht, zorg je ervoor dat lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen binnen de organisatie van betekenis zijn en dat daar naar gehandeld wordt. In je representatieve rol vertegenwoordig je de gemeente Alphen-Chaam met verve. De gemeentesecretaris van Alpen-Chaam verbindt zich vanzelfsprekend met de gemeente en de ABG-organisatie.

 

Als lid van de ABG-directie ben je, naast de algemeen directeur en je collega directielid, het boegbeeld van de organisatie. Binnen de werkorganisatie stimuleer je een professionele en bedrijfsmatige werkwijze. Je hanteert een zakelijke koers, zonder de sociale dimensie uit het oog te verliezen. Je beschikt over natuurlijk leiderschap en sterke bestuurs- en organisatiesensitiviteit. Je bent een bruggenbouwer gericht op samenwerking, ontwikkeling en resultaat. Uitdaging ligt daarbij specifiek in het verenigen van de drie bestuurlijke en ambtelijke culturen, zónder dat in de advisering het karakter van iedere gemeente afzonderlijk uit het oog wordt verloren. Daarnaast zijn klantfocus en ‘afspraak is afspraak’ belangrijke uitgangspunten. Hierbij communiceer je makkelijk. Ook versta je de kunst van het snel en efficiënt schakelen op alle niveaus. Samen met je collega-directeuren ben je toegankelijk en zichtbaar voor medewerkers en bestuur, en zorg je voor een wederkerige aansluiting tussen aan de ene kant de drie gemeentebesturen en de ABG-directie en aan de andere kant alle ABG-medewerkers. Het goed kunnen acteren in de (complexe) ABG-context vraagt een meer dan gemiddelde wendbaarheid, flexibiliteit en inventiviteit.

 

FUNCTIE-EISEN 

 • academisch werk- en denkniveau;
 • relevante leidinggevende ervaring, opgedaan binnen de gemeentelijke context;
 • ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • ervaring met leidinggeven binnen samenwerkingsverbanden in een overheids- of een complex maatschappelijke organisatie;
 • generieke kennis over het speelveld van de publieke sector op beleidsbepalend niveau en kennis van meerdere gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoeringvraagstukken.

 

KENNIS EN VAARDIGHEDEN

 • situationeel sturen; coachend, faciliterend en sturend waar nodig;
 • schakelvermogen op strategisch, operationeel en tactisch niveau;
 • onafhankelijke en duidelijke opstelling richting bestuur én organisatie;
 • zelfstandige denkkracht ten behoeve van de kwaliteit van de besluitvorming;
 • bekend met de ‘ins en outs’ van professionele bedrijfsvoering binnen een overheidsorganisatie (structuur, proces, product en in verantwoordelijkheid);
 • wendbaarheid, flexibiliteit en inventiviteit heb je van nature.

 

PERSOONLIJKHEID

Passende persoonskenmerken zijn: informeel, benaderbaar, overtuigingskracht, humor, energiek en ontspannen. Je verbindt op een prettige en natuurlijke manier. Vanzelfsprekend ben je politiek-bestuurlijk sensitief. 

 

HONORERING

De functie van gemeentesecretaris Alphen-Chaam / tevens directielid ABG-organisatie kent een inschaling in twee schalen. De functie van gemeentesecretaris is voor 0,6 fte ingeschaald in schaal 13 CAR UWO. De functie van lid directie ABG-organisatie is voor 0,4 fte ingeschaald in schaal 14 CAR UWO. Het maximum jaarsalaris is € 90.000,- bruto per jaar, gebaseerd op een 36-urige werkweek en is inclusief een individueel keuzebudget van 20,45%. Je krijgt een tijdelijke aanstelling bij wijze van proef voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid door Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. Op 5 april houdt zij de voordracht van potentieel passende kandidaten.

 

Het vervolg van de procedure vindt plaats op de volgende data:

 • 17 april tussen  09.00-14.00 uur 1e gespreksronde selectiecommissie
 • 19 april tussen  09.00-12.00 uur 2e gespreksronde selectiecommissie
 • 23 april tussen 15.00 -18.00 uur 3e gespreksronde adviescommissie
 • 29 april tussen 15.30 -16.30 uur kennismaking bestuur ABG-organisatie

 

Deze procedure wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, adviseur bureau Van Ham & Van der Heijden. Zij is telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49. Hebt u belangstelling in deze uitermate boeiende functie dan zien wij uw reactie graag vóór 13 maart.