Directeur-bestuurder - 36 uur uur - Joure Friesland

OVER SWIM&SPORTFUN

Swim&Sportfun is een prachtige accommodatie in Joure bestaande uit een, recent vernieuwd, subtropisch zwemparadijs, een sporthal met drie zaaldelen en een buitenterrein. De accommodatie wordt geëxploiteerd door Stichting Zwem- en Recreatiebad De Stiennen Flier. De gemeente De Fryske Marren is eigenaar van de accommodatie. De huidige stichting zal op zeer korte termijn worden omgezet in een BV met de naam Sportbedrijf De Fryske Marren BV.

Swim&Sportfun staat voor een uitgebreide dienstverlening en een aantrekkelijk aanbod van activiteiten op het gebied van sport, ontspanning en gezondheid. Naast recreatief zwemmen, wordt er zwemles gegeven en worden er diverse doelgroepactiviteiten georganiseerd zoals baby- en peuterzwemmen, aquajogging, aquagym, etc. Sportfun wordt met name door scholen en sportverenigingen gebruikt. Tevens worden hier door de organisatie zelf diverse activiteiten georganiseerd (sportdagen, Jumping Fitness, Koningsspelen etc.). Het complex heeft een klimwand, beachvolleybalvelden en beschikt over beperkte wellness-faciliteiten.  

 

BESTURINGSMODEL
Swim&Sportfun werkt op dit moment op basis van een Raad van Toezichthouder model. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor het bestuur, het management en de inhoudelijke en financiële prestaties van Swim&Sportfun en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Gezien de structuurwijziging legt de directeur-bestuurder verantwoording af aan de Raad van Commissarissen (RvC) en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA); die gevormd wordt door vertegenwoordigers van de gemeente De Fryske Marren. De RvC houdt toezicht en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde.

 

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap is georganiseerd door middel van een personeelsvertegenwoordiging (PVT).

 

ORGANISATIESTRUCTUUR
De organisatie wordt aangestuurd door een directeur-bestuurder. De cultuur binnen Swim&Sportfun is te typeren als familiaal; er is een vaste kern van medewerkers die werken er lange tijd werken en betrokken zijn bij hun werk en de organisatie. De organisatie hecht veel waarde aan permanent leren, onderlinge samenwerking en het versterken van de onderlinge betrokkenheid. Het imago van de organisatie en het vertrouwen van stakeholders (medewerkers, bezoekers en gebruikers, overheden etc.) is van groot belang om te kunnen (blijven) bestaan. Op basis daarvan zijn klantgerichtheid en dienstverlening essentiële competenties, evenals samenwerken. Dit zo optimaal mogelijk uitnutten kan alleen met ruimte voor eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Dit wordt dan ook volop gestimuleerd.

 

Enige cijfers: het subtropisch zwemparadijs Swimfun ontvangt ruim 200.000 bezoekers per jaar. Daarnaast ondersteunt Sportfun 18 verenigingen/organisaties. Er zijn ca. zestig medewerkers werkzaam bij Swim&Sportfun; ca. 22 FTE. De begroting bedraagt ca. € 3 miljoen.

 

ONTWIKKELINGEN

Swim&Sportfun heeft een hectische tijd achter de rug waarbij veel aandacht is gegaan naar de verbouw van het subtropisch zwembad en het op orde brengen van diverse inhoudelijke,  organisatorische en bedrijfsvoering-gerelateerde vraagstukken. Gezien het voornemen om te komen tot een gemeentelijke sportbedrijf is de organisatie toe aan de vervolgstap, een doorontwikkeling die nog meer dan nu aansluit op de maatschappelijke rol die de organisatie in de gemeente/regio kan bieden. Samen met de aandeelhouder en overige stakeholders moet bepaald worden op welke wijze hier invulling aan zal worden gegeven.

 

SPEERPUNTEN

Promoten productaanbod en de dienstverlening binnen Swim&Sportfun. Samenwerken, verbinden, bewegen en ontmoeten staan hierbij centraal. De primaire doelgroepen zijn gezinnen, kinderen, inactieve inwoners en inwoners met een beperking van gemeente De Fryske Marren.

 

Inzetten op het verhogen van de bezoekersaantallen; met name in de daluren. Enerzijds door het uitbreiden van de activiteiten in en rondom de accommodatie, anderzijds door het verder opvoeren van de marketingactiviteiten. Ook zal het gebruik van de sporthal komende tijd geïntensiveerd worden.

 

Daarnaast invulling geven aan de maatschappelijke rol en zorgen voor een financieel gezonde organisatie. De relatie met de gemeente De Fryske Marren is hierbij essentieel. Maar ook het leggen van verbinding met de omgeving en overige stakeholders van Swim&Sportfun. Denk aan samenwerking met diverse partners op het gebied van sport, cultuur en welzijn.

 

DE FUNCTIE

De ideale kandidaat is een ervaren leidinggevende met visie die beschikt over moderne managementkwaliteiten en makkelijk schakelt van strategisch naar operationeel niveau. Hij/zij is gedreven en ontwikkelingsgericht. Behoudt het goede en ontwikkelt waar nodig. Weet de ingezette en in te zetten koers met bevlogenheid in- en extern te promoten en uit te dragen en is daar boegbeeld van. Iemand met ondernemerszin die denkt in kansen en mogelijkheden. Die met oog voor de maatschappelijke rol/opgave, met een gezonde zakelijkheid en op gepaste wijze, de opgave kan vertalen naar een actueel en modern productenaanbod voor Swim&Sportfun. Hierbij is ruime affiniteit met bedrijfsvoering en/of een goed gevoel voor cijfers noodzakelijk. Evenals oog en gevoel voor kwaliteit, behoud van keurmerk en veiligheid (risicomanagement). Iemand die samenwerking met relevante stakeholders - de gemeente Fryske Marren als eigenaar en opdrachtgever, in het bijzonder -  als vanzelfsprekend ziet. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit c.q. een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel is hierbij essentieel.

 

De directeur-bestuurder is een persoon die vooruitkijkt en tijdig anticipeert op (soms onverwachte) koerswijzigingen, loopt tegelijkertijd niet te ver op de troepen vooruit. Iemand die van nature makkelijk schakelt op alle niveaus en beschikt over een situationeel sturende managementstijl; faciliterend en ondersteunend waar kan, sturend indien nodig. De persoon is energiek, enthousiast en evenwichtig en heeft een hands-on mentaliteit. Schroomt niet de handen uit de mouwen te steken indien de situatie daar om vraagt. De persoon is duidelijk, open en transparant in communicatie en koers. Is samenwerkingsgericht. Heeft oog en oor voor de mens, houdt een rechte rug waar nodig. Staat voor en achter zijn/haar mensen. Hij/zij is verbindend en geeft ruimte en richting tegelijk.

 

DE OPDRACHT

De directeur-bestuurder heeft als opdracht om Swim&Sportfun verder uit te bouwen tot een klantgerichte en financieel-gezonde organisatie die bijdraagt aan een aantrekkelijk aanbod van activiteiten op het gebied van sport, ontspanning en gezondheid in De Fryske Marren.

Weet een goede balans te vinden tussen de rol als maatschappelijk ondernemer die extra inkomsten genereert en daarbij de gemeente Fryske Marren als vanzelfsprekende (gespreks)partner beschouwt en betrekt.

Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met de sport- en recreatiewereld. Zoekt de samenwerking met stakeholders, bedrijfsleven, verenigingen, financiers en samenwerkingspartners om de doelen van de organisatie waar te maken. En weet de interne organisatie mee te nemen, zodat de medewerkers samen invulling weten te geven aan de gewenste vernieuwingen. Om de maatschappelijk rol van Swim&Sportfun te kunnen realiseren is talent-, team- en organisatieontwikkeling nodig en een cultuur waarin medewerkers proactief verbeteringen in de bedrijfsvoering aandragen en doorvoeren. Indien nodig betekent dit een aanpassing in de structuur van de organisatie. Affiniteit met Friesland en de Friese cultuur is meer dan wenselijk, zo ook het spreken van de Friese taal.   

 

FUNCTIE EISEN / KENNIS EN VAARDIGHEDEN

•        Academisch werk- en denkniveau

•        Ervaring als eindverantwoordelijke in een organisatie is een pré

•        Heeft ervaring in het leidinggeven aan organisatieveranderingen

•        Kan koers bepalen en uitzetten, heeft oog voor de praktische vertaling hiervan

•        Ondernemerschap met commerciële feeling en een gezonde dosis humor

•        Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën en bedrijfseconomische processen 

•        Heeft een goed ontwikkelde antenne voor politieke en bestuurlijke verhoudingen

•        Dienstverlenend en productgericht

•        Netwerker, extern gericht

 

KERNCOMPETENTIES

•        Klantgerichtheid 

•        Samenwerken

 

COMPETENTIES 

•        Omgevingsbewust/politiek-bestuurlijk inlevingsvermogen

•        Strategisch vermogen

•        Ondernemerschap 

•        Creatief

•        Resultaatgericht/ bedrijfsmatig handelen

•        Ontwikkelingsgericht

•        Netwerken 

 

PERSOONLIJKHEID

Open, transparant, toegankelijk en benaderbaar. Assertief en besluitvaardig. Duidelijk in koers en communicatie. Oprechte interesse in mensen. Inspirerend. Verbindend, relatiebouwer.

 

ARBEIDSVOORWAARDEN

Het salaris bedraagt max. € 90.000,- bruto per jaar (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) op basis van een 36-urige werkweek. Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van een jaar met de intentie tot omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

PROCEDURE

Deze werving en selectieprocedure wordt begeleid Djamilla van der Heijden, partner/senior adviseur bij bureau Van Ham & van der Heijden. Zij verricht de voorselectie. De procedure ziet er als volgt uit: 

 

•        10 september 2019 voordracht kandidaten aan de RvT

•        24 september eerste gespreksronde selectiecommissie 

•        26 september tweede gespreksronde selectiecommissie

•        Kennismakingsgesprek portefeuillehouder(s) gemeente Fryske Marren

 

Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de wervingsprocedure.

 

SOLLICITEREN

Voor informatie kunt u contact opnemen met Djamilla van der Heijden, telefonisch te bereiken via nummer 085 - 047 91 49.