Succesvol ingevulde vacatures

Lodewijk College (VO)
Directeur havo/vwo
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Districtsmanager Markiezaten
Gemeente Hilvarenbeek
Afdelingshoofd Ruimte / MT lid
Evelantio (PO)
Drie leden Raad van Toezicht
Lodewijk College (VO)
Algemeen directeur
Veilig Thuis
Manager Bedrijfsvoering/controller
Gezamenlijke Brandweer
Directeur Gezamenlijke Brandweer Rotterdam
Gemeente Westland
Strategisch Regisseur Sociaal Domein, accent jeugd
Bibliotheek Aanzet
Interim adviseur
Gemeente Oss
Afdelingshoofd Mens & Maatschappij
Annenborch ouderenzorg
Voorzitter raad van toezicht
WijZijn Traverse Groep
Lid raad van toezicht - juridisch profiel
WijZijn Traverse Groep
Lid raad van toezicht - financieel profiel
Bibliotheek Rivierenland
Vier leden raad van toezicht
IMW Maatschappelijke Dienstverlening
INTERIM Directeur-bestuurder
MijnGemeenteDichtbij
Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling
KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding)
Directeur
Lorentz Casimir Lyceum
Voorzitter Raad van Toezicht
Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Lid raad van toezicht - profiel onderwijs
Concerncontroller
Gemeente Hilvarenbeek
Manager Dienstverlening/MT lid
Het Lingecollege
Lid Raad van Toezicht - profiel Onderwijs
Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
Manager Gemeenten
Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
Twee leden Raad van Toezicht
OZEO - Specialistisch onderwijs
Lid College van Bestuur OZEO / speciaal onderwijs
ELEVANTIO Primair Onderwijs
Twee leden Raad van Toezicht
Omgevingsdienst Brabant-Noord
Manager Specialisten
CKE / Kunstencentrum Eindhoven
Innovatiemanager met accent dienstverlening / lid MT
Openbare bibliotheek Veenendaal
Directeur-bestuurder
Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij (MGD)
Strateeg
Bibliotheek Midden-Brabant
Manager Eduactie
MijnGemeenteDichtbij werkorganisatie
Teammanager I&A
Biblioheek AanZet Dordrecht e.o.
Regio directeur
Bibliotheek Het Groene Hart
INTERIM Directeur-bestuurder
Bibliotheek Venlo
Lid Raad van Toezicht, accent HR/psychologie/arbeidsmarkt
gemeente Oostzaan
Interim gemeentesecretaris
MijnGemeenteDichtbij
Teammanager Maatschappelijke en economische Ontwikkeling (MEO)
Bibliotheek Hoorn
Directeur-bestuurder
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Districtsmanager Hart van Brabant
KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding)
Penningmeester Hoofdbestuur
KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding)
Voorzitter Hoofdbestuur
CKE / Kunstencentrum Eindhoven
Interim-(verander)manager Kunst & Creativiteit
Gemeente Goirle
Griffier
Gemeente Beek
Afdelingshoofd Ruimte / MT lid
Stichting VO (Voortgezet Onderwijs) Zeeuws Vlaanderen
Twee leden Raad van Toezicht
Bibliotheek Venlo
Lid Raad van Toezicht
Gemeente Meierijstad
Strategisch Beleidsadviseur (concernteam)
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Plaatsvervangend directeur / regionaal commandant
Gemeente Oostzaan
INTERIM griffier
Gemeente Meierijstad
Leidinggevende Openbaar Gebied
Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeentesecretaris gemeente Sint-Michielsgestel / directeur MijnGemeenteDichtbij
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Opgavemanager
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Clustermanager Vergunningen,Toezicht en Handhaving (VTH)
Lingecollege Tiel
Lid Raad van Toezicht, financieel profiel
Gemeente Meierijstad
INTERIM Afdelingshoofd VTH
Gemeente Bergen
INTERIM Griffier
Bibliotheek Rivierenland
Verbindend (leidinggevende) Lokale Teams
Gemeente Tilburg
Strateeg Economie & Arbeidsmarkt
Omgevingsdienst Brabant Noord
Manager team Specialisten (professionals)
Gemeente Sint-Michielsgestel
Adviesopdracht
INTERIM Vastgoedcoordinator
gemeente Oostzaan
INTERIM gemeentesecretaris
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)
Controller
OVER-gemeenten (ambtelijke fusie gemeente Oostzaan en gemeente Wormerland)
Algemeen directeur
Regionaal Archief Rivierenland (RAR)
Manager Bedrijfsvoering / adjunct
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)
Manager Bedrijfsvoering & lid management
Passend Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
Werving nieuwe Raad van Toezicht (vijf leden)
Gemeente Bergen Noord-Holland
Griffier
Gemeente Beek
INTERIM Afdelingshoofd Ruimte / MT lid
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
INTERIM afdelingshoofd HRM
Gemeente in Brabant Zuidoost
INTERIM Strategisch adviseur Ruimte gemeente Brabant Zuidoost
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Ondersteuning selectieprocedure afdelingshoofd HRM
Gemeente Oostzaan
INTERIM (Beleids)secretaris
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Afdelingshoofd HR
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Ondersteuning Intern en extern Selectietraject 24 Sleutelfuncties fijnstructuur
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Ondersteuning & advisering Intern Selectietraject Sector IB (Incidentbestrijding) bestaande uit afdelingshoofden, teamleiders en het Sectorhoofd
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Hoofd Financien & Control
Kredietbank Limburg
Regiomanager
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Concerncontroller
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio
Manager Bedrijfsvoering
Groeisaam (Primair Onderwijs)
Lid College van Bestuur
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Sectormanager Strategie & Bedrijfsvoering (lid MT)
Gemeente Oss
Hoofd P&O
OVER-gemeenten
Algemeen Directeur a.i. OVER-gemeenten
Het Lingecollege
Directeur Onderwijsondersteunende Dienst
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Ondersteuning Interne Selectieprocedure 5 MT leden
Bibliotheek Aanzet
Manager Bibliotheken a.i.
AVRES
Teammanager Ontwikkeling ad interim
Regionaal Archief Tiel
Regionaal archief
Lingecollege
Twee leden Raad Van Toezicht
Gemeente Bergen Noord-Holland
Griffier a.i.
Bibliotheek West-Brabant
Directeur-bestuurder
Gemeente Zundert
Gemeentesecretaris / algemeen directeur
BUCH organisatie
Algemeen Directeur
Bibliotheek Rivierenland
Manager Lokale Teams
Swimfun (Sportbedrijf Fryske Marren)
Directeur-bestuurder
RSG Lingecollege
Bestuurder
Gemeente Alphen-Chaam
Gemeentesecretaris Alphen-Chaam / lid directie ABG-organisatie
gemeente Maastricht
Interim Teamleider beleid wonen, zorg, gezondheidszorg en zelfsturing
BUCH werkorganisatie
Domeinmanager Bedrijfsvoering
Gemeente Roermond
Interim Strategisch Beleidsadviseur/ Programmamanager Integrale Veiligheid
Avres
Directiesecretaris
Kredietbank Limburg
Beleidssecretaris
Waterschapsbedrijf Limburg
Strategisch adviseur Asset Management en Infrastructuur Waterketen
Bibliotheek Theek 5
Directeur-Bestuurder
Gemeente Heerlen
Domeinmanager Cijfers
Gemeente Alphen-Chaam
Adviesdrol en opstellen functieprofiel werving gemeentesecretariss
SEZO Maatschappelijke Dienstverlening
Manager Bedrijfsvoering
Het Service Centrum (HSC) - samenwerkingsverband GGD Hart van Brabant, West-Brabant en Noord-Oost Gelderland en RAV Midden-West-Noord
Manager Bedrijfsvoering & Concerncontroller
Het Service Centrum (HSC) - samenwerkingsverband GGD Hart van Brabant, West-Brabant, Noord-Oost Gelderland en RAV Midden-West-Noord
Manager ICT
Een uitvoeringsorganisatie in het sociale domein
Interim Voorzitter Raad van Bestuur
Gemeente Beek
Afdelingshoofd Samenleving
Sportbedrijf Lelystad
Directeur-Bestuurder Sportbedrijf Lelystad
SEZO Maatschappelijke Dienstverlening Amsterdam Nieuw-West
Manager Maatschappelijk Werk
Gemeente Bergen
Griffier
GGD West-Brabant
Manager bedrijfsvoering / concerncontroller
Bibliotheek Rivierenland
Directeur-Bestuurder
Waterschapsbedrijf Limburg
Strategisch adviseur Waterschapsbedrijf Limburg
Gemeente Oss
Programmamanager Duurzaamheid, accent energie